Klientu portāls elektrum.lv

Pārskati

Finanšu rezultātu prezentācijas pieejamas sadaļā Investoriem /Finanšu informācija/ Prezentācijas.

 

2016.gads

Latvenergo koncerna Ilgtspējas un gada pārskats par 2016.gadu (pdfpaziņojums)

Latvenergo koncerna Gada pārskats par 2016.gadu (bez Ilgtspējas pārskata) (pdf, xls)

AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016.gadu (pdf)

AS "Latvenergo" Gada pārskats par 2016.gadu (pdf)


Nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati:

2016.gada (pdf, xlspaziņojums)  

2016.gada 9 mēnešu (pdf, xlspaziņojums)  

2016.gada 6 mēnešu (pdf, xlspaziņojums)  

2016.gada 3 mēnešu (pdf, xlspaziņojums)

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.