Портал для клиентов elektrum.lv

Продажа

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

 

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  izsole
2. Blaževiča iela 26, Indra, Krāslavas novads
6062 004 0852  
Zemes vienība ar kopējo platību 1876 m²  pārdod
3. Gaujas iela 8A, Strenči 9417 001 0045
9417 001 0903 002
9417 001 0903 001
Zemes vienība ar kopējo platību 2831 m² un administratīvā ēka (242.6 m²), šķūnis (91 m²) izsole
4. Domes bulvāris 11, Valka
9401 006 0012
9401 006 0311 002
9401 006 0311 003
9401 006 0311 005
9401 006 0312 001
9401 006 0311 006 
Zemes vienība ar kopējo platību 5610 m² un garāža ar darbnīcu (317.2. m²), divi šķūņi (35 un 300 m²), angārs-garāža (502.2 m²), noliktava ar rampu (106.8 m²) pārdod
5. Vidzemes iela 8, Salacgrīva
6615 003 0175
6615 003 0133 001 
6615 003 0133 002 
6615 003 0133 003
Zemes vienība ar kopējo platību 4890 m² un būvēm - dzīvojamā ēka (166.7 m²), garāžas (210.4 m²) un šķūnis (48.4 m²)   pārdod
6. Vircavas iela 3 k-1, Rīga
0100 065 0174 
0100 065 0157 004 
0100 065 0157 005  
Zemes vienība ar kopējo platību 832 m² un būves (174 m² un 73 m²)   izsole
7. Šosejas iela 1B, Kārsava
6809 003 0128 
6809 003 0128 001
6809 003 0128 002
6809 003 0128 003 
Zemes vienība ar kopējo platību 6327 m² un būves (488.1 m², 55.7 m² un 15.6 m²)   izsole
© Копирование и перепубликация в коммерческих целях содержания сайта АО «Latvenergo» запрещены. При цитировании ссылка обязательна.