Klientu portāls elektrum.lv

Energopārvaldības politikas pamatprincipi

AS “Latvenergo” organizē savu darbību un plāno attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus un pildot tiesību aktus normas.

Energopārvaldības politikas pamatprincipi:

  • Identificēt enerģijas patēriņu.
  • Veikt nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu un efektīvi izmantotu  enerģijas resursus.
  • Sagatavot energopārskatus, iekļaujot tajos enerģijas patēriņa optimizēšanas pasākumus.
  • Veicināt zaļā iepirkuma pamatprincipu ieviešanu un iekļaušanu iepirkuma procedūrās.
  • Uzlabot ēku un būvju  energoefektivitātes rādītājus, veicot dzīves cikla izmaksu analīzi, ņemot vērā ilgtermiņa ietaupījumu un atmaksāšanās periodu.
  • Veicināt autoparka modernizāciju ievērojot energoefektivitātes principus.
  • Realizēt ražošanas iekārtu un objektu rekonstrukcijas, modernizācijas un ekspluatācijas projektus, iekļaujot  energoefektivitātes rādītāju izvērtēšanu.
  • Nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci un nepieciešamos resursus mērķu sasniegšanai energopārvaldības jomā, veicinot darbinieku izpratni par energoefektivitātes rīcībām (pilnveides iespējām). 
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.