Klientu portāls elektrum.lv

Rīgas termoelektrostacijas

AS "Latvenergo" pieder divas lielas termoelektrostacijas – Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2.

Modernizētās Latvenergo koncerna Rīgas TEC pārsvarā tiek darbināts siltuma slodzes segšanai, pamatā strādājot augsti efektīvā koģenerācijas režīmā. Tādējādi elektroenerģijas ražošana termoelektrostacijās lielā mērā pakārtota siltumenerģijas patēriņam, kas savukārt ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem un apkures sezonas ilguma, kā arī elektroenerģijas tirgus situācijas.

Rīgas TEC garantē Latvijai būtiskas elektroenerģijas bāzes jaudas, kas spēj gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu situācijās, kad kādu apstākļu ietekmē ir ierobežots elektroenerģijas imports no ārvalstīm. Tādās situācijās tās darbojas kā stabilas bāzes jaudas ražotnes, kas spēj operatīvi aizpildīt ārējo piegāžu iztrūkumu.

2017.gadā Rīgas TEC saražojušas 1 411 GWh elektroenerģijas, kas ir par 36% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tas galvenokārt skaidrojams ar netipiski lielo elektroenerģijas izstrādi Daugavas HES. Rīgas TEC darbojas efektīvi un elastīgi, darbības režīmus pielāgojot elektroenerģijas tirgus apstākļiem. Rīgas TEC saražotais elektroenerģijas daudzums 2017.gadā ir 25% no kopējā Latvenergo koncerna saražotā elektroenerģijas daudzuma.

Savukārt Rīgas TEC 2017. gadā saražotais siltumenerģijas apjoms ir 2 349 GWh, un tas ir par 3% mazāk nekā gadu iepriekš. Rīgas TEC saražotā siltumenerģija tiek pārdota par regulētiem tarifiem AS “Rīgas siltums”.

 • Rīgas TEC-1

  Rīgas TEC-1 (celta 1954.–1958.) pilnībā rekonstruēta 2005.gadā. Stacijā tiek ekspluatētas divas gāzes turbīnas, viena tvaika turbīna un trīs ūdenssildāmie katli centralizētai siltumapgādei. TEC-1 uzstādītā elektriskā jauda ir 144 MW, bet siltuma jauda – 493 MW.

  Stacijas darbības pamatā ir kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana. Izstrādāto elektroenerģiju TEC-1 nodod AS „Latvijas elektriskie tīkli”, bet saražoto siltumenerģiju realizē AS „Rīgas siltums”, kas nodrošina centrālo apkuri un karstā ūdens piegādi Rīgas pilsētā.

  2017.gadā TEC-1 saražotas 595 GWh elektroenerģijas un 1 195 GWh siltumenerģijas.

 • Rīgas TEC-2

  Rīgas TEC-2 ir lielākā Latvijas termoelektrostacija. Savu darbību tā sāk 1973.gadā. Rīgas TEC-2 rekonstrukcija sākta 2006.gadā, tās pirmā energobloka izbūve pabeigta 2008.gada beigās, savukārt otrais bloks nodots ekspluatācijā 2013. gada nogalē, tādējādi noslēdzot koncerna termoelektrostaciju rekonstrukciju. Rekonstrukcija rada iespēju elektroenerģijas izstrādi  veikt arī kondensācijas režīmā, kas ir būtiski no energoapgādes drošuma viedokļa.

  Šobrīd Rīgas TEC-2 ir modernākā un efektīvākā kombinētā cikla termoelektrostacija Baltijā. Rīgas TEC-2 tiek ekspluatēti divi kombinētā cikla gāzes turbīnas bloki (CCGT) un pieci ūdenssildāmie katli. Pēc otrā energobloka nodošanas ekspluatācijā Rīgas TEC-2 elektriskā jauda koģenerācijas režīmā sasniedz 832 MW, bet abu energobloku siltuma jauda koģenerācijas režīmā – 544 MW. Elektriskā jauda kondensācijas režīmā sasniedz 881 MW. Savukārt kopējā Rīgas TEC-2 siltuma jauda, ieskaitot ūdens sildāmos katlus, sasniedz 1 124 MW.

  2017.gadā TEC-2 saražotas 816 GWh elektroenerģijas un 1 154 GWh siltumenerģijas.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.