Klientu portāls elektrum.lv

AS "Latvenergo” ražošanas projektu vadības politikas pamatprincipi

AS „Latvenergo” ražošanas projektu īstenošana tiek veikta pēc šajā politikā definētas sistēmas un principiem, tādējādi nodrošinot projekta mērķu sasniegšanu un projektu īstenošanu,  pildot  ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības.

Projektu vadības pamatprincipi:

  • AS „Latvenergo” ražošanas objektu vajadzībām atbilstoša  projektu īstenošanas plānošana tiek realizēta, izvirzot  tehniski un ekonomiski pamatotas prasības;
  • Projekta iepirkuma dokumentu prasību izstrāde un saskaņošana tiek veikta, pamatojoties uz ražotņu iesniegtajiem detalizētajiem darbu apjomiem un projekta apstiprināšanas pamatojošajā dokumentācijā iekļauto informāciju;
  • Projekta tehnisko jautājumu koordinācija tiek veikta, lai sasniegtu projekta mērķus un projekta realizācijas laika grafiku;
  • Starpfunkcionālos procesos iesaistīto struktūrvienību savstarpējā komunikācija un darbības tiek veiktas ar mērķi iekļauties noteiktajos projekta īstenošanas termiņos un budžetā;
  • Projektu uzraudzība un vadība tiek realizēta  saskaņā ar noslēgto līgumu, standartu, Latvijas Republikas tiesību aktu, atļauju un ražotāja rekomendāciju prasībām;
  • Garantijas pretenziju administrēšana tiek veikta ar mērķi pēc iespējas īsākā laikā novērst defektus un trūkumus ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem un iekārtām;
  • Projekta īstenošanas gaita, nepieciešamie un izlietotie resursi tiek precīzi atspoguļoti projekta atskaitēs;
  • Mērķtiecīgi tiek pilnveidota personāla kompetence un izmantotas  AS „Latvenergo” darbu organizācijas iespējas un metodes, lai uzlabotu projektu vadības procesu;
  • Projektiem tiks nodrošināta vienota pārvaldība, uzskaite un administrēšana;
  • Darbuzņēmēji un citas ieinteresētās puses sistemātiski tiek informēti par kvalitātes, vides un darba aizsardzības politiku pamatprincipiem.
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.