Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna Darba aizsardzības politikas pamatprincipi

Latvenergo koncerns organizē savu darbību un plāno attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, apvienojot ekonomiskos, vides aizsardzības un sociālos, t.sk., darba aizsardzības aspektus.

Galvenie principi, kuri jāievēro darba aizsardzības jautājumu risināšanā ir:

  • Pildīt Latvijas Republikas darba aizsardzības tiesību aktu prasības;
  • Veidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;
  • Novērst darba vides riska cēloņus;
  • Darbu pielāgot indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā;
  • Dot priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;
  • Novērst darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;
  • Veikt nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;
  • Nodrošināt vienotu darba vides riska novērtēšanu Kapitālsabiedrībās;
  • Darba vides iekšējo uzraudzību veikt datorizētajā darba vides iekšējās uzraudzības sistēmā „LEDA”;
  • Apkopot informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, par arodslimībām un veikt šīs informācijas analīzi, izvērtēšanu un pasākumu noteikšanu to samazināšanai.

Darba aizsardzības politika tiek realizēta, iesaistot darba aizsardzības jautājumu apspriešanā un risināšanā dažāda līmeņa vadītājus, darba aizsardzības speciālistus, ievēlētāsuzticības personas un darbiniekus, nosakot viņu atbildības, pienākumus un iespējamās korektīvās un preventīvās rīcības.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.