Klientu portāls elektrum.lv

Daugavas hidroelektrostacijas

Daugavas HES ir valstī lielākās hidroelektrostacijas, kas nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanas veidu. To darbināšanai izmanto atjaunīgu energoresursu – ūdeni.

Lai arī Daugavas HES jauda ir liela, to spēja saražot elektroenerģiju ir atkarīga no ūdens pieteces Daugavā. Normālas pieteces gados ar pilnu jaudu Daugavas HES var darboties pavasara palu periodā, kas ilgst aptuveni vienu līdz divus mēnešus gadā. Palu laikā ūdens daudzums vairāk nekā desmit reizes pārsniedz pieteci mazūdens periodos – pamatā vasaras mēnešos. Palu periodā ir iespējams nodrošināt visu Latvenergo koncerna klientu elektroenerģijas pieprasījumu un pārpalikumu pārdot biržā.

Daugavas HES, izņemot palu periodu, dod iespēju uzkrāt ūdeni un izstrādāt elektroenerģiju laikā, kad elektroenerģijas pieprasījums un cena Nord Pool biržā ir augstāka. Pļaviņu HES un Rīgas HES ir darbināmas arī sinhronā kompensatora režīmā (regulējot spriegumu augstsprieguma elektrotīklos), kas pārvades sistēmas operatoram palīdz nodrošināt noteiktu sprieguma kvalitāti.

2017.gadā Daugavas HES saražotas 4 270 GWh elektroenerģijas, kas ir par 74% vairāk nekā pērn. 2017. gadā ūdens pietece Daugavā ir bijusi neraksturīgi liela, līdz ar to šajā gadā Daugavas HES izstrāde ir lielākā kopš 1998. gada un trešā lielākā novērojumu vēsturē (1966–2017). Daugavas HES saražotais elektroenerģijas apjoms 2017. gadā veido 74% no kopējā koncernā saražotā elektroenerģijas apjoma.

Latvenergo koncerns turpina veikt pakāpenisku nerekonstruēto Daugavas HES hidroagregātu atjaunošanu. Rekonstrukcijas projektu galvenais mērķis ir nomainīt novecojušās hidroturbīnas, paaugstinot to uzstādīto jaudu, lietderības koeficientu un elektroenerģijas izstrādi. Tādējādi tiek veicināta droša, efektīva, ilgtspējīga un konkurētspējīga Daugavas HES darbība kopējā enerģētiskajā sistēmā un brīvajā elektroenerģijas tirgū.

Kopumā no visiem 23 hidroagregātiem patlaban ir modernizēti 13. Visu hidroagregātu rekonstrukcijas procesu plānots pabeigt 2022. gadā. Kopējās hidroagregātu atjaunošanas programmas izmaksas pārsniegs 200 miljonus EUR. Līdz pārskata gada beigām veiktās investīcijas ir 128,4 miljoni EUR. Rekonstrukcija nodrošinās hidroagregātu darbību turpmākos 40 gadus.

 • Pļaviņu HES

  Latvijas energosistēmā Pļaviņu HES ir ļoti būtiska nozīme – ar desmit hidroagregātiem, kuru kopējā jauda ir 894 MW, tā ir lielākā hidroelektrostacija Baltijā un viena no lielākajām Eiropas Savienībā.

  Pļaviņu HES  sāka darboties 1968.gadā. Šī celtne ir savā ziņā unikāla – to uzceļot, pirmo reizi praksē tika pierādīts, ka ir iespējams būvēt vidēja krituma elektrostaciju uz mīkstas grunts.

  Stacijā vairākkārt ir veikti hidroagregātu atjaunošanas darbi. Arī šobrīd Pļaviņu HES noris 2011.gadā sāktā rekonstrukcija hidroagregātu atjaunošanas programmas ietvaros.

  2017.gadā Pļaviņu HES saražotas 2 429 GWh elektroenerģijas, kas ir 57% no Daugavas hidroelektrostacijās saražotā.

 • Rīgas HES

  Rīgas HES uzsāka elektroenerģijas ražošanu 1974.–1975. gadā un ir  jaunākā no Daugavas hidroelektrostacijām. Tajā ir uzstādīti seši hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW.

  2017.gadā Rīgas HES saražotas 1 016 GWh elektroenerģijas.

 • Ķeguma HES

  Ķeguma HES būvēja vēl pirmajā Latvijas neatkarības periodā, un 1939.gads, kad iedarbināja tā pirmo hidroagregātu, ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas aizsākumu, ar ko sākās arī Latvenergo koncerna attīstības vēsture.

  Faktiski Ķeguma HES ir hidroelektrostaciju komplekss, jo sastāv no divām dažādos laika posmos celtām stacijām. Pirmā no tām atrodas Daugavas labajā krastā, savukārt  – kreisajā, uzstādot trīs jaunus hidroagregātus, uzbūvēja otru, kas darbu sāka 1979. gadā.

  Ķeguma HES kopējā jauda ir 240 MW, un 2017.gadā tā kopumā saražojusi 825 GWh elektroenerģijas.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.