Klientu portāls elektrum.lv

Daugavas hidroelektrostacijas

Daugavas HES ir valstī lielākās hidroelektrostacijas, kas nodrošina augstu atjaunīgās enerģijas īpatsvaru ne tikai koncernā, bet arī Latvijā kopumā.

Daugavas HES spēja saražot elektroenerģiju ir atkarīga no ūdens pieteces Daugavā. Normālas pieteces gados stacijas ar pilnu jaudu var darboties pavasara palu periodā, kas ilgst aptuveni vienu līdz divus mēnešus gadā. Šajā laikā ūdens daudzums vairāk nekā desmit reizes pārsniedz pieteci mazūdens periodos – pamatā vasaras mēnešos. Palu periodā ir iespējams nodrošināt visu Latvenergo koncerna klientu elektroenerģijas pieprasījumu un pārpalikumu pārdot Nord Pool biržā. Ārpus palu perioda Daugavas HES var ūdeni uzkrāt un izstrādāt elektroenerģiju laikā, kad tās pieprasījums un cena biržā ir augstāka.

2018.gadā Daugavas HES saražotas gandrīz 2,4 TWh elektroenerģijas, kas veido 47% no kopējā koncernā saražotā elektroenerģijas apjoma. 2018.gadā saražots par 44% mazāk elektroenerģijas nekā pērn, jo ūdens pietece Daugavā bija ievērojami mazāka.

2018.gadā Daugavas HES aktīvos investēti 24,4 miljoni EUR, no tiem 21,1 miljons EUR ieguldīts hidroagregātu atjaunošanas programmā, kas nodrošinās to darbību vismaz nākamos 40 gadus. Programmas ietvaros paredzēts rekonstruēt 11 hidroagregātus; no tiem šobrīd atjaunoti ir četri. Rekonstrukciju plānots pabeigt 2022.gadā, un kopējās programmas izmaksas varētu pārsniegt 200 miljonus EUR.

Nomainot novecojušās hidroturbīnas, tiek paaugstināta to jauda, lietderības koeficients un elektroenerģijas izstrāde. Tas veicina drošu, efektīvu un konkurētspējīgu Daugavas HES darbību kopējā energosistēmā un elektroenerģijas tirgū. Efektīvāka ūdens resursu izmantošana mazina arī koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām. Katra Daugavas HES izstrādātā elektroenerģijas megavatstunda samazina CO2 emisiju par 0,345 t/MWh, pieņemot, ka šī enerģija būtu jāsaražo termoelektrostacijās kondensācijas režīmā, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

 • Pļaviņu HES

  Pļaviņu HES  
  Sākusi darbu 1968.gadā
  Jauda 908 MW
  Hidroagregāti 10
  Enerģijas avots ūdens

   

  Pēc uzstādītās jaudas Pļaviņu HES ir lielākā hidroelektrostacija Baltijas valstīs un viena no lielākajām Eiropas Savienībā. Tai ir nozīmīga loma Baltijas energosistēmas stabilitātes nodrošināšanā bāzes staciju neplānotas atslēgšanās vai avāriju gadījumos. Pļaviņu HES kalpo arī kā sinhronais kompensators sprieguma regulēšanai augstsprieguma elektrotīklos.

  2018.gadā Pļaviņu HES saražotas 1 359 GWh elektroenerģijas, kas ir 57% no Daugavas hidroelektrostacijās saražotā.

 • Rīgas HES

  Rīgas HES  
  Sākusi darbu 1974.gadā
  Jauda 402 MW
  Hidroagregāti 6
  Enerģijas avots ūdens

   

  Rīgas ir  jaunākā no Daugavas hidroelektrostacijām, un tā kalpo arī kā sinhronais kompensators sprieguma regulēšanai augstsprieguma elektrotīklos.

  2018.gadā Rīgas HES saražotas 564 GWh elektroenerģijas.

 • Ķeguma HES

  Ķeguma HES  
  Sākusi darbu 1939.gadā
  Jauda 248 MW
  Hidroagregāti 7
  Enerģijas avots ūdens

   

  Ķeguma HES ir vecākā Daugavas hidroelektrostacija. Tā sastāv no divām atsevišķām dažādos laikos celtām spēkstacijām Daugavas labajā un kreisajā krastā.

  2018.gadā Ķeguma HES saražotas 457 GWh elektroenerģijas.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.