Klientu portāls elektrum.lv

Ražošana

                           

Latvenergo koncerns ir videi draudzīgs Latvijas vadošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotājs – tās elektrostacijas nodrošina apmēram 90% no kopējā valstī saražotā elektroenerģijas daudzuma, kas ir vairāk nekā puse no Latvijai nepieciešamās elektroenerģijas.

Latvenergo koncernam ir sabalansēts enerģijas ražošanas portfelis, ko veido hidroelektrostacijas (HES) un augsti efektīvas termoelektrostacijas (TEC). Lielāko daļu elektroenerģijas un siltumenerģijas saražo trijās Daugavas HES un divās Rīgas TEC. Tāpat enerģijas izstrādi veic Liepājas ražotnēs, Aiviekstes HES, Ainažu VES un Ķeguma katlumājā.

Latvenergo koncerna ražotnēs uzstādīto ģeneratoru kopējā elektriskā jauda 2016. gada beigās ir  2 569  MW, bet uzstādīto siltumenerģiju ģenerējošo iekārtu siltuma jauda – 1 842 MW.

Lielāko daļu AS „Latvenergo” saražotās elektroenerģijas iegūst trijās valstī lielākajās Daugavas hidroelektrostacijās, kas nodrošina videi draudzīgu elektroenerģijas ražošanas veidu, jo to darbināšanai izmanto atjaunīgu energoresursu – ūdeni.  Pārējo elektroenerģiju nodrošina Rīgas termoelektrostacijas. 

Vēsturiski, veidojot apvienotu energosistēmu, bāzes jaudas elektrostacijas tika uzbūvētas Igaunijā (degakmens elektrostacijas) un Lietuvā (Ignalinas atomelektrostacija AES un elektrostacija Elektrenai). Latvijā Daugavas HES projektētas „pīķa”, ”pus pīķa” un avārijas režīmiem, kurās ir iespējams relatīvi ātri un vienkārši strauji palielināt vai samazināt jaudu pēc nepieciešamības. Ne ogļu, ne degakmens stacijas šādu strauju ražotās jaudas maiņu nepieļauj tehnoloģiski sarežģītākā procesa dēļ.

Lai palīdzētu nodrošināt bāzes elektroenerģijas jaudas, Rīgas termoelektrostacijas darbojas koģenerācijas režīmā,  nodrošinot 70 % no Rīgas pilsētai nepieciešamā siltuma un ap 20 % no valstī nepieciešamās elektroenerģijas.  Pārējo daļu no elektroapgādei vajadzīgās elektroenerģijas AS „Latvenergo” iepērk Nord Pool elektroenerģijas biržā un divpusējos darījumos ar citiem ražotājiem.

Latvenergo koncerns 2016. gadā savās ražotnēs ir saražojis 4 707 GWh elektroenerģijas un 2 675 GWh siltumenerģijas.

 • Integrētā vadības sistēma (IVS)

   

  AS "Latvenergo” ražošanā ir ieviesta un sertificēta Integrētā vadības sistēma elektroenerģijas un siltuma enerģijas ražošanas jomā, kas apvieno standartus ISO 9001:2008 “Kvalitātes vadības sistēmas.  Prasības”; ISO 14001:2004 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanā” un OHSAS 18001:2007 “Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas.

  2013.gadā ražošanas virzienā tika noteikti vienoti projektu vadības principi un veikta Projektu vadības sertifikācija  atbilstoši standartam LVS ISO 10006:2003 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas-norādījumi projektu kvalitātes pārvaldībai”.

  Ražošanas virziens organizē un plāno savu darbību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, apvienojot ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un darba aizsardzības aspektus, kā arī pildot Latvijas Republikas tiesību aktu prasības attiecībā uz elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas procesiem.

   Integrētās vadības sistēmas pamatprincipi ir definēti:

  - AS „Latvenergo” siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas Kvalitātes politikā;

  - Lavenergo koncerna Vides politikā;

  - Latvenergo koncerna Darba aizsardzības politikā;

  - Projektu vadības politikā.

 • Līderis zaļās enerģijas ražošanā

  2016.gadā 59% jeb 4 461 GWh no Latvenergo koncerna mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas ir saražota no atjaunīgajiem energoresursiem jeb ir zaļā enerģija – elektroenerģija, kas iegūta no atjaunīgiem nefosiliem energoresursiem, piemēram, hidroenerģija, vēja enerģija, biomasas, biogāzes enerģija u. c. Tā ietver gan Latvenergo koncerna ražotnēs saražoto, gan arī Nord Pool biržā un divpusējos darījumos no citiem ražotājiem iepirkto elektroenerģiju.

  AS „Latvenergo” ir viens no videi draudzīgākajiem elektroenerģijas ražotājiem Eiropas Savienībā.

 • Obligātā iepirkuma komponente

  Elektroenerģijas ražošana ir katras valsts ekonomikas un suverenitātes pamats. Lai to nodrošinātu, bāzes jaudu nodrošināšanai un uzturēšanai ir izveidots noteikts atbalsta mehānisms – obligātais iepirkums –  un mazliet atšķirīgu modeļu veidā tie pastāv visās Baltijas, kā arī daudzās Eiropas valstīs.

  Vairāk informācijas par OIK

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.