Klientu portāls elektrum.lv

Piegādātās elektroenerģijas izcelsme un ietekme uz vidi

2017.gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsme % no portfeļa
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts no AS "Latvenergo" 83%
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts no citiem elektroenerģijas ražotājiem Latvijā un Igaunijā 2%
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts elektroenerģijas biržā 14%
   
Kopējais  galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas saražots no:  
- atjaunīgajiem energoresursiem (hidroenerģija, vēja enerģija, biogāze, biomasa, saules enerģija) 75%
- dabasgāzes 21%
-atomenerģijas 3%
- oglēm 0%
- dažādiem jauktiem kurināmiem vai cita veida fosilajiem kurināmiem 1%
Ietekme uz vidi: CO2/kWh
 Īpatnējā oglekļa dioksīda ( CO2) emisija uz galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas vienību 2017.gadā :  
- kilovatstundu (kWh) 0.06 kg 
- megavatstundu (MWh) 0.06  t 
- gigavatstundu (GWh) 60  t 

Importēto elektroenerģiju, kas piegādāta elektroenerģijas galalietotājiem, Latvenergo koncerns 100% apmērā  iepērk no Eiropas ekonomiskajā zonā ietilpstošām valstīm. 

Izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo”  koncerna ilgtspējas un gada pārskatā

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.