Klientu portāls elektrum.lv

Piegādātās elektroenerģijas izcelsme un ietekme uz vidi

2018.gadā galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas izcelsme % no portfeļa
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts no AS "Latvenergo" 71%
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts no citiem elektroenerģijas ražotājiem Latvijā un Igaunijā 1%
Kopējais galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas iepirkts elektroenerģijas biržā 28%
   
Kopējais  galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas apjoms, kas saražots no:  
- atjaunīgajiem energoresursiem (hidroenerģija, vēja enerģija, biogāze, biomasa, saules enerģija) 54%
- dabasgāzes 38%
-atomenerģijas 6%
- oglēm 1%
- dažādiem jauktiem kurināmiem vai cita veida fosilajiem kurināmiem 1%
Ietekme uz vidi:  
 Īpatnējā oglekļa dioksīda ( CO2) emisija uz galalietotājiem piegādātās elektroenerģijas vienību 2018.gadā :  
- kilovatstundu (kWh) 0.14 kg 
CO2/kWh 
- megavatstundu (MWh) 0.14  t
CO2/MWh
- gigavatstundu (GWh) 140  t
CO2/GWh

Importēto elektroenerģiju, kas piegādāta elektroenerģijas galalietotājiem, Latvenergo koncerns 100% apmērā  iepērk no Eiropas ekonomiskajā zonā ietilpstošām valstīm. 

Vairāk par elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi skatīt šeit vai Latvenergo koncerna ilgtspējas un gada pārskatā.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.