Klientu portāls elektrum.lv

Tirdzniecība

Latvenergo koncerns elektroenerģiju un dabasgāzi Baltijas valstīs pārdod, izmantojot tirdzniecības zīmolu Elektrum. Produkti un pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši dažādiem patēriņiem un lietošanas paradumiem, lai katrs klients varētu izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu.

2017.gadā Latvenergo koncerns ir bijis viens no elektroenerģijas pārdošanas līderiem Baltijā. Koncerna tirgus daļa veido ap 27% no Baltijas elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus, kura kopējais patēriņš ir aptuveni 26 TWh. Kopumā Latvenergo koncerns 2017.gadā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā pārdevis 6,9 TWh elektroenerģijas, kas ir par 10% mazāk nekā pērn. Pārdotās elektroenerģijas samazinājums galvenokārt ir saistīts ar pastiprinātu konkurenci lielo biznesa klientu segmentā. Ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas apjoms sasniedz 2,3 TWh un veido aptuveni 1/3 no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotās elektroenerģijas apjoma. 2017.gadā Latvenergo koncerns ir uzsācis arī dabasgāzes tirdzniecību biznesa klientiem Latvijā un Igaunijā, un līdz gada beigām ir noslēgti aptuveni 100 līgumi.

Klientu dalījumā pēc segmentiem mājsaimniecības veido 96% no kopējā klientu skaita un biznesa klienti – 4%. 2017.gada beigās Latvenergo koncernam ir aptuveni 799,6 tūkstoši klientu mājsaimniecību segmentā un 34,1 tūkstotis biznesa klientu:

  • Latvijā – 773,4 tūkstoši mājsaimniecību un 24,9 tūkstoši biznesa klientu;
  • Lietuvā – 7,1 tūkstotis biznesa klientu;
  • Igaunijā – 26,2 tūkstoši mājsaimniecību un 2,1 tūkstotis biznesa klientu.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu biznesa klientu skaits Baltijā ir pieaudzis par 1%, bet mājsaimniecību klientu skaits samazinājies par 3%.

2017. gadā koncerns ieviesis divus jaunus elektroenerģijas produktus mājsaimniecību segmentam. Viens no tiem ir Elektrum Viedā māja, kas nodrošina mājokļa apkures un elektroierīču attālinātu vadību. Savukārt otrs jaunais produkts ir Elektrum Solārais, kas dod iespēju lietot patstāvīgi saražotu elektroenerģiju, izmantojot saules gaismu.

2017.gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi, varat apskatīt šeit.

Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.