Klientu portāls elektrum.lv

Tirdzniecība

Latvenergo koncerns elektroenerģiju un dabasgāzi Baltijas valstīs pārdod, izmantojot tirdzniecības zīmolu Elektrum. Produkti un pakalpojumi ir izstrādāti atbilstoši dažādiem patēriņiem un lietošanas paradumiem, lai katrs klients varētu izvēlēties sev piemērotāko piedāvājumu.

Koncerns ir viens no vadošajiem enerģijas tirgotājiem Baltijas valstīs. Tā tirgus daļa veido ap 25% no Baltijas elektroenerģijas tirgus, kura kopējais patēriņš ir aptuveni 28 TWh. 2018.gadā mazumtirdzniecības klientiem Baltijā ir pārdotas 7 TWh elektroenerģijas. Vairāk nekā 1/3 no šī apjoma veido ārpus Latvijas pārdotās elektroenerģijas daudzums, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaudzis par 11% un pārsniedz 2,5 TWh.

Pārskata gadā Latvenergo koncerns ir bijis otrs lielākais dabasgāzes patērētājs Baltijas valstīs. Koncerna pašpatērētais un klientiem pārdotais dabasgāzes apjoms sasniedz 6,9 TWh. No šī apjoma mazumtirdzniecības klientiem pārdotas 0,15 TWh. Gada beigās Latvenergo ir vairāk nekā 400 dabasgāzes mazumtirdzniecības klientu Baltijas valstīs.

Koncerns turpina attīstīt pakalpojumu tirdzniecību Baltijas valstīs. Pakalpojums Elektrum Solārais, kas dod iespēju lietot patstāvīgi saražotu saules gaismas elektroenerģiju, tagad pieejams arī Lietuvā un Igaunijā. Līgumu par saules paneļu uzstādīšanu Baltijā noslēguši aptuveni 100 klienti. 2018.gadā klientiem uzstādītas 370 Elektrum Viedās mājas ierīces, kas nodrošina mājokļa apkures un elektroierīču attālinātu vadību. Pārskata gadā koncerns veiksmīgi uzsācis dabasgāzes tirdzniecību arī Lietuvā.

Koncernam ir aptuveni 800 tūkstoši klientu visā Baltijā. No tiem 96% ir mājsaimniecības, un 4% – biznesa klienti. Biznesa klientu skaits 2018.gadā ir pieaudzis par 1%, savukārt mājsaimniecību klientu skaits samazinājies par 6%. Samazinājuma galvenais iemesls ir konkurences palielināšanās mājsaimniecību segmentā, it īpaši Latvijā.

2018.gadā piegādātās elektroenerģijas un dabasgāzes izcelsme.

Vairāk informācijas par produktiem un pakalpojumiem skatīt portālā elektrum.lv.


Jautājumus un pretenzijas saistībā ar elektroenerģijas un dabasgāzes  tirdzniecības pakalpojumiem klienti var iesniegt AS "Latvenergo" klientu servisā pa tālruni, e-pastu vai sūtot vēstuli. Atbilde klientam tiek sniegta 15 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet papildu pārbaudes un būtiskas papildu informācijas nepieciešamības gadījumā - 30 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja klientam  un AS "Latvenergo", savstarpēji vienojoties, neizdodas izšķirt strīdus, kuri radušies elektroenerģijas un/vai dabasgāzes  tirdzniecības līguma darbības gaitā, tos izskata tiesību aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā.  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.