Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna darbības mērķi 2017.- 2022.gadam

Tirdzniecība

Nostiprināt ilgtspējīgu un ekonomiski pamatotu tirgus pozīciju mājas tirgos, vienlaikus apsverot ģeogrāfisku un/vai produktu/ pakalpojumu ekspansiju.

- darbības izcilība un izmaksu efektivitāte
- gāzes mazumtirdzniecības uzsākšana
- energoefektivitātes produkti kā biznesa iespēja
- izpildoties noteiktiem priekšnosacījumiem, iespējama arī:

     - ģeogrāfiskā ekspansija Ziemeļvalstu elektrības tirgos,
     - siltumenerģijas tirdzniecības pilnveide,
 - enerģijas veidu aizvietošanas projektu sekmēšana (piem., elektromobilitāte, gāzes aizvietošana ar elektroenerģiju mājsaimniecībās)

Ražošana

Attīstīt sinerģijai ar tirdzniecību adekvātu un koncerna vērtību palielinošu ģenerācijas portfeli.
 
- pabeigt Daugavas HES ražotņu rekonstrukciju ilgtspējīgai un drošai darbībai
- elektroenerģijas tirgus prasībām pakārtota gāzes iepirkuma portfeļa izveide
- esošo ražošanas jaudu diversificēšana un jaunu attīstība

Tīkli

Attīstīt klientu vajadzībām atbilstošu, funkcionālu, drošu un efektīvu tīklu.
 
- sadales tīkla efektivitātes paaugstināšana
- sadales pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana
- sadales tīkla digitalizācija
- pārvades aktīvu nomas segmenta mērķu izpilde

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.