Klientu portāls elektrum.lv

Misija. Vīzija. Stratēģija

Latvenergo koncerna stratēģija (2017. – 2022.) ir vērsta uz turpmāku Latvenergo koncerna pozīciju nostiprināšanu Baltijā ar iespējamu attīstību Ziemeļvalstu virzienā. Šo mērķu sasniegšanā būtiska nozīme ir jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, veicinot ražošanas un tirdzniecības mijiedarbību atbilstoši enerģētikas nozares tendencēm.

Enerģētikas nozare reģionā un arī visā pasaulē šobrīd pieredz pārmaiņas, ko nosaka arvien jaunas tehnoloģijas un lietotāju prasības. Līdz ar to arī enerģētikas uzņēmumi paplašina un pārskata savas darbības robežas, piedāvājot jaunu pieeju un pakalpojumus, kā arī apgūstot jaunus tirgus.

Nozares izmaiņas ir būtiskas arī Latvijas tautsaimniecībai – jaunas tirgus iespējas ir pavēruši starpvalstu elektroenerģijas starpsavienojumi, ikdienas elektrības patēriņā ienāk viedie pakalpojumi, notiek tīkla digitalizācija un tiek atvērti jauni enerģētikas tirgi. Veidojot nākamā perioda stratēģiju, ir analizēti un ņemti vērā ne tikai šie, bet arī citi koncerna darbības vidi ietekmējošie faktori gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Starp definētajām galvenajām stratēģiskajām izvēlēm prioritāra nozīme ir ilgtspējīgai attīstībai visās darbības jomās. To pamato iepriekšējā stratēģijas periodā īstenotie mērķi un politisko, ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko faktoru izvērtējums. Ilgtspējas pozīciju papildina jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājums esošā tirgū, kā arī darbības paplašināšana ārpus mājas tirgus (izpildoties zināmiem nosacījumiem). Uz šīs stratēģisko izvēļu bāzes ir noteikti Latvenergo koncerna darbības mērķi 2017. – 2022. gadam. 

Latvenergo koncerna darbības mērķi 2017.- 2022.gadam

Latvenergo koncerna finanšu mērķi 2017.- 2022.gadam

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.