Klientu portāls elektrum.lv

Darbības segmenti

Latvenergo koncerna darbība ir organizēta trīs darbības segmentos: ražošana un tirdzniecība, sadale un pārvades aktīvu noma.

Ražošanas un tirdzniecības segments aptver elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu, ko nodrošina AS "Latvenergo" (www.latvenergo.lv) un SIA "Liepājas enerģija" (www.liepajasenergija.lv), kā arī elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecību Baltijas valstīs, ko veic AS "Latvenergo" (www.elektrum.lv), Elektrum Eesti, OÜ (www.elektrum.ee) un Elektrum Lietuva, UAB (www.elektrum.lt). AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (www.eptirgotajs.lv) veic obligātā iepirkuma administrēšanu.

Sadales segments nodrošina elektroenerģijas sadales pakalpojumu Latvijā (aptuveni 99 % Latvijas teritorijas), to realizē AS "Sadales tīkls", kas ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā (klientu skaits – aptuveni 819 tūkstoši). Sadales pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Vairāk informācijas AS "Sadales tīkls" mājas lapā: www.sadalestikls.lv.

Pārvades aktīvu nomas segmenta darbību nodrošina AS "Latvijas elektriskie tīkli", kas ir pārvades sistēmas aktīvu (330 kV un 110 kV elektropārvades līniju, apakšstaciju un sadales punktu) īpašnieks, veic to pārvaldību un iznomā aktīvus pārvades sistēmas operatoram – AS "Augstsprieguma tīkls". Pārvades aktīvu nomas maksu aprēķina atbilstoši SPRK apstiprinātai metodikai. Vairāk informācijas AS "Latvijas elektriskie tīkli" mājas lapā: www.let.lv.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.