Klientu portāls elektrum.lv

Klientu personas datu apstrādes principi

Lai informētu Jūs par Jūsu personas datu apstrādi, Latvenergo sniedz Jums zemāk norādīto informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Uzņēmumā ieviestie klientu personas datu apstrādes principi sniedz informāciju par to, kā Latvenergo rīkojas ar Jūsu personas datiem, izmantojot savus iekšējos resursus, tostarp informācijas sistēmas.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.