Klientu portāls elektrum.lv

Projekti

AS „Latvenergo” sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) piedalās Eiropas Savienības fonda atbalsta projektā „Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana”
(projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/01)

Projekts tiek īstenots darbības programmas „ Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros, ievērojot līgumu  Nr.1.2.2.1/16/A/011, kas noslēgts starp LEtERA un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Projekta norises laiks: 2016.gads -  2018.gada 31.decembris.

 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.