Klientu portāls elektrum.lv

Atbalsts zinātnei un izglītībai

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno projektus izglītības un zinātnes attīstībai enerģētikā, popularizē inženiertehniskās profesijas un veicina kvalificētu absolventu sagatavošanu.   

AS “Latvenergo” sniedz atbalstu 3.Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā, kas notiks  no 2019.gada 31.maija līdz 4.jūnijam. Pasākumā piedalīsies 25 – 30 valstu komandas. Piedalīsies arī olimpiādes Akadēmiskās komitejas locekļi, kas ir pasaules vadošo augstskolu mācībspēki. Pasākuma ietvaros visu dalībvalstu pārstāvjiem tiks nodrošināta iespēja iepazīt ne tikai Latvijas akadēmisko vidi, bet arī uzņēmumus un sasniegumus fizikas un inženierzinātņu jomās, tādējādi veicinot Latvijas inženierzinātņu nozares starptautisko atpazīstamību.    

Vairākus gadus AS "Latvenergo” atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierzinātņu vidusskolas attīstību un RTU Enerģētikas un elektronikas fakultātes Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanu.  

AS "Latvenergo", veicinot jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā sniedz atbalstu Latvijas komandas dalībai starptautiskajā fizikas olimpiādē - 2017.gadā Jogjakartā, Indonēzijā, 2018.gadā Lisabonā, Portugālē un 2019.gadā Telavivā, Izraēlā. 

2019.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs 90009115938 Atbalsts Latvijas komandas dalībai 50.starptautiskajā fizikas olimpiādē  8963,92

 

2018.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Valsts izglītības satura centrs 90009115938 Atbalsts Latvijas komandas dalībai 49.starptautiskajā fizikas olimpiādē  8851,84
Valsts izglītības satura centrs 90009115938 Atbalsts 3. Eiropas fizikas olimpiādes organizēšanai Rīgā (2019. gadā no 31. maija līdz 4.jūnijam) 50000
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds" 40008067097 Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai     25997,10
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola” 40103765251 Atbalsts aprīkojuma iegādei RTU inženierzinātņu vidusskolas fizikas, ķīmijas un dabaszinātņu laboratoriju kabinetiem   24929,89

2017.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds" 40008067097 Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās laboratorijas tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai  22629.15
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola” 40103765251 Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas virtuālās telpas izveidei                                                    28130.08
Valsts izglītības satura centrs 90009115938 Atbalsts Latvijas komandas dalībai 48.starptautiskajā fizikas olimpiādē      8400


2016.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola” 40103765251 Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolai                  15 765,82

2015.gads

Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēji Reģistrācijas numurs Dāvinājums (ziedojums) Summa (EUR)
Nodibinājums "Rīgas Tehniskās Universitātes attīstības fonds" 40008067097 Atbalsts RTU EEF Latvenergo radošās 
laboratorijas pilnveidošanai (iekārtu un materiālu iegādei)
42189.85
SIA “RTU inženierzinātņu vidusskola” 40103765251 Atbalsts RTU inženierzinātņu vidusskolas izveidei                                                    9422.35
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts 90009753598 Atbalsts Latvijas ES prezidentūras pasākuma „Enerģētikas Savienības konference” īstenošanai    5000
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.