Klientu portāls elektrum.lv

Dāvinājumi (ziedojumi)

Valsts kapitālsabiedrības drīkst ziedot finanšu līdzekļus vai mantu saskaņā ar “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu” .

Latvenergo koncerns savas korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes īsteno šādos virzienos:

  • zinātne un izglītība;
  • sabiedrības izglītošana elektrodrošībā;
  • vides aizsardzība;
  • kultūra, sports un enerģētikas mantojums;
  • sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem.

Vairāk informācijas par Latvenergo koncerna ziedojumu izvēles kritērijiem meklējiet koncerna Korporatīvās sociālās atbildības politikā.

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.