Klientu portāls elektrum.lv

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm

Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs. Sabiedrībai un tautsaimniecības attīstībai nozīmīgu pakalpojumu klāsts un darbības mērogs apliecina Latvenergo koncerna un ieinteresēto pušu savstarpējo ietekmi un ar to saistīto atbildību. Koncerns visā energoapgādes procesā noskaidro un atbildīgi risina ieinteresēto pušu vajadzības, apzinoties koncerna darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi.

Iekšēju un ārēju diskusiju, konsultāciju un semināru rezultātā Latvenergo koncerns ir identificējis ieinteresētās puses, kas ir sagrupētas shematiskā ieinteresēto pušu attēlojumā. Ieinteresētās puses ir izvērtētas pēc to ietekmes uz koncerna darbību un Latvenergo koncerna ietekmes uz tām. Izvērtējums veikts ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā. Identifikācija un grupēšana veikta, ņemot vērā GRI G4 vadlīnijas un rekomendējošo AA 1000 Sadarbības ar ieinteresētajām pusēm (SES) standartu – labās prakses paraugu kvalitatīvai ieinteresēto pušu iesaistei gan stratēģiskā, gan darbības līmenī.

Latvenergo koncerna sadarbība ar ieinteresētajām pusēm noris dažādos sadarbības līmeņos:

  • konsultācijas – aktuālu jautājumu noskaidrošana;
  • sarunas – kolektīva apspriešanās;
  • iesaiste – viedokļu apmaiņa bez kopēja lēmuma pieņemšanas un darbības;
  • partnerība – kopēja lēmuma pieņemšana un darbība.
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.