Klientu portāls elektrum.lv

Korporatīvās sociālās atbildības dokumenti

Latvenergo koncerns izpilda ne tikai tiesību aktos noteikto, bet arī uzņemas brīvprātīgu atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību, vidi un tautsaimniecību, tādējādi sniedzot ieguldījumu koncerna ilgtspējīgā attīstībā. Latvenergo koncerna Korporatīvās sociālās atbildības politika raksturo koncerna atbildīgas uzņēmējdarbības pamatprincipus.   

Ziedošana ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības veidiem. AS "Latvenergo" ziedošanas stratēģija izstrādāta, lai izveidotu tiesību aktiem, vadlīnijām, koncerna stratēģijai, AS "Latvenergo" politikām, vērtībām un ieinteresēto pušu viedoklim atbilstošas darbības pamatnostādnes ziedošanas jomā.

Latvenergo koncerns ikgadēji īsteno dažāda mēroga reklāmas projektus produktu un pakalpojumu popularizēšanai un korporatīvā tēla veicināšanai. Attīstot koncerna produktu un pakalpojumu piedāvājumu un darbības mērogu, arvien aktuālāks kļūst jautājums par nosacījumiem zīmolu kopējam un individuālam lietojumam reklāmas projektos. Tāpēc koncerns ir izstrādājis vadlīnijas, kas nosaka kritērijus Latvenergo un Elektrum zīmolu lietojumam reklāmas projektos.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.