Klientu portāls elektrum.lv

Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums

Lai iepazīstinātu interesentus ar E. Krauca Ķeguma spēkstacijas celtniecības fotogrāfijām, Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs ir sagatavojis starptautisku ceļojošo izstādi “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”. Izstāde tiek eksponēta Latvijas pilsētu un novadu kultūras un izglītības iestādēs, atmiņas institūcijās, kā arī plānota tālāka popularizēšana Lietuvā un citās valstīs. 

Izstādes galvenais akcents - fotogrāfijas – E.Krauca kolekcijas izlase par Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaitu, kuru saturiski bagātina fotogrāfa E.Krauca kā personības raksturošana, Latvenergo koncerna pozicionēšana mūžizglītības veicināšanas procesa kontekstā un Latvijas vēstures nozīmīgu procesu atpazīstamības nodrošinājums pasaules kultūrtelpā.

Kā papildinājums izstādē iekļauti arī dokumenti, kas raksturo gan kolekciju, gan tās autoru, gan arī paša objekta – Ķeguma spēkstacijas celtniecības procesa atainojumu tā laika aculiecinieka skatījumā un atmiņās, izmantojot uzfilmētu materiālu -20.gs. 30.gadu kinohroniku fragmentus no LVKFFDA un videointerviju ar spēkstacijas cēlāju, ģeneratoru montieri 1939.gadā K.Dumbrāju. Dokumentālajā filmā aculiecinieks stāsta par varenās un monumentālās būves tapšanu, spēkstacijas ģeneratoru montāžu, atklāj latviešu un zviedru speciālistu ikdienas darba gaitas un savstarpējo komunikāciju, kā arī raksturo darba un sadzīves apstākļus. Filma – intervija ir dokumentāls vēstījums, kas apliecina dzīvās vēstures nozīmi cilvēces atmiņas saglabāšanā.

Piedāvājam iespēju pieteikties, lai ceļojošo izstādi eksponētu arī jūsu izglītības, kultūras iestādē, atmiņas institūcijā, uzņēmumā vai citviet. Kontakttālrunis: 26303292,  e-pasts: muzejs@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.