Klientu portāls elektrum.lv

Ievēlēta AS “Latvenergo” padome

16.12.2016.

AS “Latvenergo” akcionāru sapulcē š.g. 16. decembrī ievēlēta AS “Latvenergo” padome. Tās pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Padomes sastāvā strādās pieci locekļi -  Mārtiņš Bičevskis, Andris Liepiņš, Andris Ozoliņš, Baiba Rubesa, Martins Sedlackis.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, kā arī īstenojot OECD rekomendācijas, AS "Latvenergo"  padome ir izveidota ar mērķi efektivizēt sabiedrībai piederošo aktīvu pārraudzību. 

Šodien notika arī padomes pirmā sēde, kurā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Andris Ozoliņš, par priekšsēdētāja vietnieku - Andris Liepiņš.

Andris Liepiņš – darba pieredze iekļauj: 2014. – 2016. g. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes priekšsēdētājs; 2011. – 2014. g. AS “Air Baltic Corporation” padomes priekšsēdētājs; 2001. – 2014. g. Ekonomikas ministrija, valsts sekretāra vietnieks.

Andris Ozoliņš – darba pieredze iekļauj: kopš 2016. g. AS “Baltic International Bank” padomes loceklis; 2013. – 2014. g. AS “Reverta”, padomes loceklis; 2013. – 2014. g. AS “Kredītinformācijas birojs”, padomes loceklis.

Baiba Rubesa - darba pieredze iekļauj: kopš 2015. g.  AS “RB RAIL”, valdes priekšsēdētāja, izpilddirektore;  kopš 2014. g. SIA “RFactory”, īpašniece un valdes priekšsēdētāja; 2012. – 2015. g. AS “Citadele Banka”, padomes locekle.

Mārtiņš Bičevskis – darba pieredze: kopš2016. g. VAS “Valsts Nekustamie īpašumi” padomes priekšsēdētājs, kopš 2012.g. g. Latvijas Darba devēju konfederācija, viceprezidents, padomes loceklis, kopš 2011. g. Latvijas Komercbanku asociācija, valdes loceklis, prezidents.

Martins Sedlackis – darba pieredze: kopš 2012. g. AS “Ari Baltic Corporation” valdes loceklis, operatīvās vadības direktors; 2006. – 2013. g. The Boston Consulting Group (Prāgā, Čehijā), projektu vadītājs.

Atlases procesu nodrošināja un kandidātus novērtēja vispusīga nominācijas komisija, kurā strādāja Ekonomikas ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvji, kā arī neatkarīgi eksperti t.sk. no Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta un Latvijas arodbiedrības “Enerģija”, un profesionāļi no SIA “Fontes Executive Search”. 

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.