Klientu portāls elektrum.lv

Paziņojums par izcelsmes dalībvalsti

16.09.2016.

AS "Latvenergo" paziņo par savu izcelsmes dalībvalsts izvēli saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 3.1 panta 71 daļu.

1. Emitenta nosaukums: AS “Latvenergo”  

2. Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230, Latvija  

3. Juridiskās personas identifikators (LEI kods): 213800DJRB539Q1EMW75
Kapitālsabiedrības (emitenta) reģistrācijas numurs valsts komercreģistrā: 40003032949  

4. Izcelsmes dalībvalsts: Latvija

5. Izcelsmes dalībvalsts izvēles pamatojums: Citu vērtspapīru emitents

6. Dalībvalsts(-is), kuras(-u) regulētajā tirgū ir iekļauti emitenta vērtspapīri:

  Akcijas Parāda vērtspapīri Citi vērtspapīri
Latvija     X

7. Kompetentās institūcijas, kurām iesniedz paziņojuma veidlapu: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

8. Paziņojuma datums: 16.09.2016.  

9., 10. -  

11. Kontaktinformācija:
Emitenta adrese: Pulkveža Brieža 12, Rīga, LV-1230, Latvija
Emitenta par šo paziņojumu atbildīgā persona: Inese Vilciņa
E-pasta adrese: investor.relations@latvenergo.lv
Tālrunis: +371 67728767

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.