Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo koncerna nerevidētie 2016. gada pirmā pusgada rezultāti

31.08.2016.

Šodien, 31. augustā, tiek publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par 2016. gada pirmo sešu mēnešu periodu.

2016. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 476,0 milj. eiro, kas ir  līdzvērtīgi iepriekšējā gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Savukārt koncerna EBITDA[1] ir pieaugusi par 14 % un sasniedz 203,3 milj. eiro. Koncerna peļņa 2016. gada pirmajos sešos mēnešos ir 74,6 milj. eiro. Salīdzinot ar pagājušo gadu, par 26 % pieaudzis koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms, sasniedzot 2 431 GWh (gigavatstundas), ko veicināja efektīvo un  moderno Rīgas TEC ražotņu darbība. 2016. gada pirmajos sešos mēnešos investīcijās ieguldīts līdzvērtīgs apjoms kā gadu iepriekš – 79,6 milj. eiro.

2016. gada pirmajā pusgadā Latvijā un Lietuvā samazinājās elektroenerģijas tirguscenas. To galvenokārt veicināja NordBalt starpsavienojuma starp Zviedriju un Lietuvu darbība, mazinot cenu starpību starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Turpmāka elektroenerģijas cenas izlīdzināšanās ar Ziemeļvalstīm paredzama līdz ar Igaunijas–Latvijas elektropārvades starpsavienojuma izbūvi 2020. gadā. Elektroenerģijas cenu pieauguma risku reģionā 2016. gada pirmajā pusgadā ir novērsusi arī efektīvā un konkurētspējīgā Rīgas TEC darbība.

Latvenergo2016. gada pirmajos sešos mēnešos nemainīgi ir elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijas valstīs. Mazumtirdzniecībā Latvenergo koncerns 2016. gada pirmajā pusgadā ir pārdevis 3 922 GWh elektroenerģijas, kas ir aptuveni tikpat cik pērn un no kā aptuveni 1/3 daļa jeb 1 218 GWh ir pārdota kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. 2016. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, biznesa segmenta klientu skaits kaimiņvalstīs ir palielināts par vairāk nekā 1 000 jauniem klientiem. Latvenergo koncerna kopējais klientu skaits ārpus Latvijas pārsniedz 34,5 tūkstošus. 

Salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, par 26 % ir pieaudzis Latvenergo koncerna saražotais elektroenerģijas apjoms, sasniedzot 2 431 GWh, savukārt siltumenerģijas – palielinājies par 10 % un ir 1 527 GWh. Pieaugumu saražotās elektroenerģijas apjomā veido izstrāde Rīgas TEC – pirmajā pusgadā tā ir 958 GWh, kas ir divas reizes vairāk nekā pērn. Lielāku elektroenerģijas izstrādi Rīgas TEC veicināja dabasgāzes vidējās cenas samazinājums par 28 %, salīdzinot ar 2015. gada pirmajiem sešiem mēnešiem. Rīgas TEC strādāja atbilstoši tirgus konjunktūrai, efektīvi plānojot darba režīmus un kurināmā izmantošanu. Daugavas hidroelektrostacijās, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izstrādes apjoms nav būtiski mainījies, sasniedzot 1 445 GWh.

2016. gada pirmajā pusgadā Latvenergo koncerna ieņēmumi ir 476,0 milj. eiro, kas ir līdzvērtīgi ar attiecīgu periodu pērn. Latvenergo koncerna EBITDA pārskata periodā ir palielinājusies par 14 % un sasniedz 203,3 milj. eiro. Savukārt Latvenergo koncerna peļņa 2016. gada pirmajā pusgadā ir 74,6 milj. eiro. Rezultātus pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemāka dabasgāzes un elektroenerģijas cena Latvijā, kas attiecīgi bija par 28 %un 6 % mazāka nekā 2015. gada pirmajos sešos mēnešos.2016. gada pirmajā pusgadā EBITDA rentabilitātes rādītājs ir pieaudzis līdz 36 %, pērn attiecīgajā periodā tas bija 29 %.

Kopējais investīciju apjoms 2016. gada 6 mēnešos nav būtiski mainījies salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn un ir 79,6 milj. eiro, no kā lielākā daļa – 68 % – ir ieguldīti tīklu aktīvos, modernizējot tīklu un paaugstinot tā drošību un kvalitāti. Ja salīdzina ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu, par 11 % ir pieaugušas investīcijas sadales sistēmas aktīvos, kas apskatāmajā periodā sasniedz 47,2 milj. eiro. Būtiska daļa no investīcijām veikta videi draudzīgos un apkārtējo vidi uzlabojošos projektos, piemēram, Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projekta īstenošanā ieguldīti 14,6 milj. eiro, tāpat tiek īstenoti Kurzemes loka un trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma starp Igauniju un Latviju projekti.

2016. gada aprīlī AS „Latvenergo” sekmīgi noslēdza zaļo obligāciju piedāvājuma programmu 100 milj. eiroapmērā. Zaļo obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās bija rekordliels, 5,8 reizes pārsniedzot piedāvājumu. Emitējot obligācijas, Latvenergo koncerns ir mērķtiecīgi diversificējis aizņēmumu avotus. Kopumā aptuveni 1/4 no koncerna kopējiem aizņēmumiem veido obligācijas.

2016. gada februārī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody’s Investors Service pārapstiprināja AS „Latvenergo” kredītreitingu Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Nākamais Latvenergo koncerna 2016. gada starpperiodu pārskats tiks publicēts 30. novembrī. Latvenergo nerevidētie starpperiodu saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas beidzas 2016. gada 30. jūnijā, pieejami sadaļā Investoriem/ Pārskati.

[1]EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas un nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.