Klientu portāls elektrum.lv

AS „Latvenergo” emitē obligācijas 15 milj. EUR apmērā otrās obligāciju sērijas ietvaros

02.10.2013.

Atruna
ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

Š.g. 2.oktobrī AS „Latvenergo” otrās obligāciju sērijas ietvaros emitēja papildu 15 000 obligācijas 15 000 000 EUR apmērā pēc nominālvērtības ar dzēšanas termiņu 2020.gada 22.maijs, fiksēto procentu  likmi (kuponu) – 2,8% gadā (ienesīgums – 3,458 %) un obligāciju emisijas cenu – 971,665 EUR.

Zemāk norādīts investoru iedalījums pēc piešķirto obligāciju apjoma:

Investoru kategorijas 

Valstis

Obligāciju sērijas papildu emisijas procesa galvenie atskaites punkti:

  • 2013.gada 22.maijā AS „Latvenergo” īstenoja otrās obligāciju sērijas pirmo emisiju 20 000 000 EUR apmērā pēc nominālvērtības. Kopš š.g. 3.jūnija obligācijas tiek kotētas AS „NASDAQ OMX Riga”;
  • Š.g. 26.septembrī tika realizēta obligāciju izvietošana otrās obligāciju sērijas papildu emisijai 15 000 000 EUR apmērā pēc nominālvērtības:
    - ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,70% līdz SW +2,00% robežās;
    - obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 24,04 miljonus eiro, kā rezultātā galējais ienesīgums tika nofiksēts SW + 1.85% līmenī;
  • Pēc papildus emitēto obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2013.gada 22.maijā emitētajām obligācijām 20 000 000 EUR apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801165.

* procentu likme, kas noteikta izmantojot interpolācijas metodi starp 6 gadu fiksēto eiro procentu likmi un 7 gadu fiksēto eiro procentu likmi

Atruna
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. AS Latvenergo vai tā pārstāvji un AS SEB banka neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkura Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kāda Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.