Klientu portāls elektrum.lv

AS „Latvenergo” īsteno otrās obligāciju sērijas papildu obligāciju izvietošanu

27.09.2013.

Atruna
ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

Šī gada 26. septembrī AS „Latvenergo” (Baa3/stabils, Moody’s) realizēja obligāciju izvietošanu 15 milj. eiro pēc nominālvērtības apmērā otrās obligāciju sērijas ietvaros.

Publiskais piedāvājums tika izteikts Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā. Ienesīguma līdz dzēšanai diapazons tika noteikts no SW* +1,70% līdz SW +2,00%. Obligāciju kopējais pieprasījums izvietošanas perioda beigās sasniedza 24,04 milj. eiro, saņemot obligāciju iegādes orderus no dažādiem investoriem - pensiju fondiem, aktīvu pārvaldības fondiem, apdrošināšanas sabiedrībām un bankām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Obligāciju sērijas papildu emisijas raksturlielumi ir sekojoši:

Obligāciju sērijas numurs: 2
Papildu emisijas apjoms: 15 000 000 EUR
Papildu emitējamo obligāciju skaits: 15 000
Obligācijas nominālvērtība: 1 000 EUR
Gada procentu likme (kupons): fiksēta, 2,8%
Emisijas cena: 971,665 EUR
Ienesīgums līdz obligāciju dzēšanas termiņa beigām: 3,458 %
Emisijas datums: 2013.gada 2.oktobris
Dzēšanas termiņš: 2020.gada 22.maijs

Obligāciju sērijas kopējais apjoms: 35 000 000 EUR

Saskaņā ar obligāciju sērijas papildu emisijas galīgajiem noteikumiem papildu emisijas pagaidu ISIN kods ir LV0010801163. Pēc obligāciju iekļaušanas regulētajā tirgū obligācijas tiks apvienotas un veidos vienu sēriju ar 2013.gada 22.maijā emitētajām obligācijām 20 000 000 eiro apmērā un tām tiks piešķirts vienots ISIN kods LV0000801165.

Obligāciju emisija tiek īstenota AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas 85 milj. latu apmērā (vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā) ietvaros. Obligāciju emisijas organizators - AS „SEB banka”.

Obligāciju emisija tiek realizēta Latvenergo koncerna aizņemtā kapitāla piesaistes plāna ietvaros un tās rezultātā piesaistītais finansējums tiks novirzīts Latvenergo koncerna kapitālieguldījumu programmas finansēšanai, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar sadales un pārvades tīklu atjaunošanu, transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju, ieguldījumiem sprieguma kvalitātes uzlabošanā, kā arī gaisvadu līniju nomaiņai pret kabeļu līnijām, lai uzlabotu elektroenerģijas piegādes kvalitāti un drošību klientiem un samazinātu tīklu zudumus.

* procentu likme, kas noteikta izmantojot interpolācijas metodi starp 6 gadu fiksēto eiro procentu likmi un 7 gadu fiksēto eiro procentu likmi

Atruna
Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. AS Latvenergo vai tā pārstāvji un AS SEB banka neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkura Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kāda Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.