Klientu portāls elektrum.lv

AS „Latvenergo” publicē otrās obligāciju sērijas papildus emisijas galīgos noteikumus

24.09.2013.

AS „Latvenergo” publicē otrās obligāciju sērijas papildus emisijas galīgos noteikumus, apstiprinātus 2013. gada 24.septembrī, papildus obligāciju emisijai 15 000 000 EUR apmērā ar procentu likmi (kuponu) – 2.8% gadā un dzēšanas termiņu – 2020.gada 22.maijs. Saskaņā ar otrās obligāciju sērijas galīgajiem noteikumiem, obligācijas nominālvērtība ir noteikta 1000 eiro apmērā. Obligāciju izvietošana paredzēta 2013.gada 26.septembrī. Obligāciju emisija tiek veikta AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas 85 milj.latu apmērā (~120 milj. eiro) ietvaros.

Otrās obligāciju sērijas papildus emisijas galīgie noteikumi ir lasāmi un interpretējami kopā ar obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, kas apstiprināts 2012.gada 23.novembrī, un tā papildinājumiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3. Visi minētie dokumenti ir pieejami uzņēmuma mājas lapā www.latvenergo.lv.

Atruna
Atverot, lejupielādējot, lasot vai citādā veidā iepazīstoties ar Pamatprospekta un Galīgo Noteikumu saturu, jūs apliecināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekritis ievērot visus noteiktos ierobežojumus un ka jūsu mītnes valsts un atrašanās vieta nav Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Kanāda, Honkonga vai Japāna vai jebkura cita zeme un teritorija, kurā Pamatprospekta un Galīgo Noteikumu izplatīšana vai publicēšana ir aizliegta ar likumu.

Pamatprospekta un Galīgo Noteikumu izplatīšana, kā arī obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēto obligāciju piedāvāšana, pārdošana un nodošana atsevišķās valstīs ir ierobežota ar likumu. Ikviena persona, kas dzīvo ārpus Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, var saņemt šo Pamatprospektu, ievērojot attiecīgos īpašos noteikumus un ierobežojumus. AS “Latvenergo” (“Emitents”) nosaka prasību personām, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai Galīgie Noteikumi, iepazīties ar visiem ierobežojumiem un tos ievērot. Ir aizliegta Pamatprospekta un Galīgo Noteikumu izplatīšana vai publicēšana tādās valstīs, zemēs un teritorijās vai u. c., kurās šāda izplatīšana vai publicēšana ir aizliegta ar likumu vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā un Japānā. Ne Pamatprospekts, ne Galīgie Noteikumi nav uzskatāmi par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir aizliegta ar likumu. Emitents vai tā pārstāvji neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkura Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kāda Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

Obligāciju emisiju obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Emitents nevienā jurisdikcijā nav veicis darbības, ar kurām tiktu atļauta obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēto obligāciju piedāvāšana ārpus Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas. Ja Pamatprospektā nav norādīts citādi, obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot valstīs, jurisdikcijās vai u. c., ja tas ir aizliegts ar likumu vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, izņemot reģistrācijas pienākuma izņēmumus, ko nosaka Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas, Kanādas, Honkongas un Japānas vērtspapīru tiesību akti. Pamatprospektu un Galīgos Noteikumus nav atļauts piegādāt personām iepriekš norādītajās valstīs. Emitents un AS „SEB banka” (“Emisijas aģents”) nosaka prasību visām personām, kuru rīcībā nonāk Pamatprospekts vai Galīgie Noteikumi, iepazīties ar visiem ierobežojumiem un tos ievērot. Emitents un Emisijas aģents neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālie investori bija informēti par šādiem ierobežojumiem. Emitents un Emisijas aģents patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt parakstīšanos uz obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētajām obligācijām, ja Emitents un/vai Emisijas aģents uzskata, ka šāda parakstīšanās būtu pretrunā noteiktam spēkā esošam tiesību aktam, noteikumam vai nosacījumam.

Galīgie Noteikumi
Konkrētās emisijas kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā
Konkrētās emisijas kopsavilkuma tulkojums lietuviešu valodā
Konkrētās emisijas kopsavilkuma tulkojums igauņu valodā

Pamatprospekts un Pamatprospekta papildinājumi Nr.1, Nr.2 un Nr.3 pieejami sadaļā Finanšu informācija / Emitētās obligācijas.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.