Klientu portāls elektrum.lv

AS „Latvenergo” emitē 7 gadu obligācijas 20 milj. EUR apmērā

22.05.2013.

Atruna

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI TĀDĀS VALSTĪS UN JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDA PUBLICĒŠANA VAI IZPLATĪŠANA BŪTU NELIKUMĪGA, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, KANĀDU, HONKONGU UN JAPĀNU.

Š.g. 22.maijā AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitēja 20 000 obligācijas 20 000 000 EUR apmērā ar dzēšanas termiņu 2020.gada 22.maijs, fiksēto procentu  likmi (kuponu) – 2,8% gadā (ienesīgums – 2,8883%) un obligāciju emisijas cenu – 994,475 EUR.

Zemāk norādīts investoru iedalījums pēc piešķirto obligāciju apjoma:

Investoru kategorijas

Valstis

 

Emitētās obligācijas 20 000 000 EUR apmērā veido otro obligāciju sēriju, un tās tiks kotētas AS „NASDAQ OMX Riga”.

„Esam gandarīti par veiksmīgi īstenoto otrās obligāciju sērijas emisiju, kur, neskatoties uz salīdzinoši garo obligāciju dzēšanas termiņu – 7 gadi, investoru pieprasījums pēc AS „Latvenergo” izlaistajām obligācijām vairāk nekā divas reizes pārsniedza piedāvājumu. Augstu vērtējam mums izrādīto investoru lojalitāti un uzticēšanos Latvenergo koncerna ilgtermiņa biznesa stratēģijai, kā arī atkārtoti vēlamies uzsvērt, ka AS „Latvenergo” piešķirtā investīciju pakāpes kredītreitinga Baa3 ar stabilu nākotnes perspektīvu saglabāšana esošajā līmenī kopš 2010.gada liecina ne tikai par Latvenergo koncerna stabilitāti, bet arī apstiprina AS „Latvenergo” emitētās obligācijas kā drošu ieguldījumu investoriem,” norāda AS „Latvenergo” Finanšu un kredītu vadības direktors Jānis Irbe.

AS „Latvenergo” obligāciju emisijas procesa galvenie atskaites punkti:

  • 2012.gada 28.novembrī LR Finanšu un kapitāla tirgus komisija reģistrēja AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu un pieņēma lēmumu atļaut AS „Latvenergo” izteikt publisko piedāvājumu. AS "Latvenergo" obligāciju piedāvājuma programmas kopējais apjoms nominālvērtībā tika noteikts līdz 50 milj. LVL vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā;
  • Apstiprinātās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros AS „Latvenergo” ir veiksmīgi realizējusi pirmās obligāciju sērijas emisiju 70 milj. EUR apmērā. Pirmās obligāciju sērijas ietvaros 2012.gada 19.decembrī, 2013.gada 30.janvārī un 2013.gada. 27.martā tika emitētas obligācijas ar dzēšanas termiņu 2017.gada 15.decembris (ISIN kods LV0000801090). AS „Latvenergo” pirmās obligāciju sērijas ietvaros emitētās obligācijas tiek kotētas AS „NASDAQ OMX Riga”;  
  • 2013.gada 30.aprīlī LR Finanšu un kapitāla tirgus komisija reģistrēja AS „Latvenergo” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekta papildinājumus, saskaņā ar kuriem obligāciju piedāvājuma programmas kopējais apjoms nominālvērtībā palielināts līdz 85 milj. LVL vai ekvivalentu apmēru eiro valūtā;
  • 2013.gada. 22.maijā AS „Latvenergo” īstenoja otrās obligāciju sērijas emisiju, kuras ietvaros tika emitētas 7 gadu obligācijas par kopējo apjomu nominālvērtībā 20 000 000 EUR. Obligāciju izvietošana notika š.g. 16.maijā. Obligācijas tiks kotētas AS „NASDAQ OMX Riga”.

Atruna

Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. AS Latvenergo vai tā pārstāvji un AS SEB banka neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkura Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālāk pārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kāda Amerikas Savienoto Valstu štata vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

 

 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.