Klientu portāls elektrum.lv

Pārskati

Prezentācijas pieejamas sadaļā Investoriem/Finanšu informācija/Prezentācijas

2017.gads

 Latvenergo koncerna Ilgtspējas un gada pārskats par 2017.gadu (pdfpaziņojums)

 Latvenergo konsolidētais un AS „Latvenergo” Gada pārskats par 2017. gadu (bez Ilgtspējas  pārskata) (pdfxls

 AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.gadu (pdf)

Nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati:

2017.gada (pdfxlspaziņojums)

2017.gada 9 mēnešu (pdfxlspaziņojums)

2017.gada 6 mēnešu (pdfxlspaziņojums)

2017.gada 3 mēnešu (pdfxlspaziņojums)

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.