Klientu portāls elektrum.lv

Revīzijas komiteja

AS „Latvenergo” darbojas neatkarīga Revīzijas komiteja, kas par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AS "Latvenergo" Padomei. Izvērtējot nepieciešamās kompetences, profesionālo pieredzi un atbilstību Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, AS "Latvenergo" akcionāru sapulce Revīzijas komitejā ievēlē piecus locekļus uz trīs gadu pilnvaru termiņu.

Revīzijas komitejas uzdevumos ietilpst finanšu pārskatu sagatavošanas procesu uzraudzība, iekšējo kontroļu un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitātes uzraudzība, Iekšējā audita funkcijas un zvērināta revidenta darbības uzraudzība, kā arī Krāpšanas riska vadības plāna ieviešanas uzraudzība.  

Revīzijas komitejas sastāvs:

Torbens Pedersens, Revīzijas komitejas priekšsēdētājs 
(neatkarīgs Revīzijas komitejas loceklis)

Vairāk informācijas

 


 

Svens Dinsdorfs, Revīzijas komitejas loceklis 
(neatkarīgs Revīzijas komitejas loceklis)

Vairāk informācijas

 

 

 

Marita Salgrāve, Revīzijas komitejas locekle 
(neatkarīga Revīzijas komitejas locekle)

Vairāk informācijas

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.