Klientu portāls elektrum.lv

Iekšējais audits

Iekšējais audits ir neatkarīga AS “Latvenergo” struktūrvienība, kuras uzdevums ir novērtēt un uzlabot iekšējās kontroles, risku vadības un pārvaldības procesu efektivitāti. Iekšējie auditi tiek veikti atbilstoši Iekšējo auditoru institūta izdotajiem Iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem.

Iekšējā audita darbību pārrauga AS “Latvenergo” Revīzijas komiteja. Reizi gadā Iekšējais audits sniedz AS “Latvenergo” valdei un Revīzijas komitejai vispārēju atzinumu par koncerna iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti un priekšlikumus to pilnveidei.

Par savu darbību Iekšējais audits ik gadu sniedz pārskatu AS “Latvenergo” padomei, valdei un Revīzijas komitejai.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.