Klientu portāls elektrum.lv

Cilvēkresursu komiteja

2017. gada 8. martā AS “Latvenergo” padome ir izveidojusi Cilvēkresursu komiteju personāla vadības jautājumos. Komiteja sastāv no trim locekļiem, kurus no padomes  locekļu vidus ievēlē padome.

Cilvēkresursu komiteja sagatavo priekšlikumus AS “Latvenergo” padomei par cilvēkresursu vadības jautājumiem attiecībā uz AS “Latvenergo” valdi, Revīzijas komiteju un Iekšējā audita struktūrām. Galvenie uzdevumi saistīti ar jautājumiem par atlases procesiem, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošanu.


Cilvēkresursu komitejas nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS „Latvenergo" padomes sēdē 2019. gada 24. aprīlī.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.