Klientu portāls elektrum.lv

Cilvēkresursu komiteja

2017. gada 8. martā AS “Latvenergo” padome ir izveidojusi Cilvēkresursu komiteju personāla vadības jautājumos. Komiteja sastāv no trim locekļiem, kurus no padomes  locekļu vidus ievēlē padome.

Cilvēkresursu komiteja sagatavo priekšlikumus AS “Latvenergo” padomei par cilvēkresursu vadības jautājumiem attiecībā uz AS “Latvenergo” valdi, Revīzijas komiteju un Iekšējā audita struktūrām. Galvenie uzdevumi saistīti ar jautājumiem par atlases procesiem, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošanu.

Cilvēkresursu komitejas sastāvs:

Mārtiņš Bičevskis, Cilvēkresursu komitejas priekšsēdētājs

Vairāk informācijas
 

 

 

 

Baiba Anda Rubesa, Cilvēkresursu komitejas locekle

Vairāk informācijas


 

 

 

Andris Liepiņš, Cilvēkresursu komitejas loceklis

Vairāk informācijas

 

 

 


Cilvēkresursu komitejas nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS „Latvenergo" padomes sēdē 2018. gada 28. februārī.

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.