Klientu portāls elektrum.lv

Jelgavas iela 22A, Ilūkste

Būvju īpašums – AS "Latvenergo" būvju īpašums ar kadastra numuru būvju īpašums ar kadastra numuru 4407 502 0003, kas sastāv no piecām būvēm -  administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0181 001(kopējā platība 491 m²), darbnīcas ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0156 002 (kopējā platība 259 m²), noliktavas ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0156 003 (kopējā platība 42 m²), noliktavas ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0091 010 (kopējā platība 41 m²), šķūņa ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0091 011 (kopējā platība 78 m²), adrese – Jelgavas iela 22A, Ilūkste, Ilūkstes novads. Būvju īpašums atrodas uz privātpersonām piederošām zemes vienībām - privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0181, adrese Brīvības iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads un privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0196, adrese Upes iela 5A, Ilūkste, Ilūkstes novads. Minētās zemes vienības neietilpst Būvju īpašuma sastāvā. Zemes īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības uz Būvju īpašumu.

Būvju īpašums daļēji atrodas arī uz AS “Latvenergo” piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0156, adrese Ilūkstes iela 22A, Ilūkste, Ilūkstes novads (neietilps pārdodamā objekta sastāvā), kas arī turpmāk tiks izmantots Latvenergo koncerna saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Cena -  26 000 EUR (divdesmit seši tūkstoši euro).

Iepazīties ar Būvju īpašuma dokumentāciju vai vienoties par Būvju īpašuma apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku vai zvanot pa tālr. 67728806, mob. 29298833.

 

 
 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.