Klientu portāls elektrum.lv

Domes bulvāris 11, Valka

Objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9401 006 0013, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0012 (kopējā platība 5610m²)  un uz tās esošām būvēm – garāžas ar darbnīcu, ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0311 002 (kopējā platība 317.2m²), šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0311 003 (kopējā platība 35m²),  angāra-garāžas ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0311 005 (kopējā platība 502.2m²), noliktavas ar rampu, ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0312 001 (kopējā platība 106.8m²) un ar nekustamo īpašumu funkcionāli saistīta zemesgrāmatā nereģistrēta Latvenergo valdījumā esoša būve - šķūnis ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0311 006 (kopējā platība ~300m²). Īpašumtiesības nostiprinātas Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000571788.

Cena -   78 300 EUR (Septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti euro).

Iepazīties ar objekta dokumentāciju vai vienoties par objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, Latvenergo ēkas Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālr. 67728806, mob. 29298833.

 

  

  

  

  

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.