Klientu portāls elektrum.lv

Blaževiča iela 26, Indras pagasts, Krāslavas novads

Objekts – AS "Latvenergo" nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6062 004 0852, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6062 004 0852 ar kopējo platību 1876 m², adrese – Blaževiča iela 26, Indra, Indras pagasts, Krāslavas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas, Indras pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000486418.

Sākuma cena -   800 EUR (Astoņi simti euro).

Kontaktinformācija: AS "Latvenergo" Nekustamo īpašumu pārvaldības funkcijas projektu vadītāja Dana Avotiņa, tālr. 67728806, 25678167, e-pasts: dana.avotina@latvenergo.lv

 

Objekta atrašanās vieta

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.