Klientu portāls elektrum.lv

Aiviekstes māja 12 - 602, Aiviekste

Atsavināmais objekts –AS "Latvenergo" piederošs nekustamais īpašums, kas sastāv no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7062 900 0248, kura sastāvā ietilpst dzīvokļa īpašums (neapdzīvojamātelpa)Nr.602artelpu grupas kadastra apzīmējumu 7062 012 0063 001 602 un pie dzīvokļu īpašuma piekrītošās 2116/3931 domājamāsdaļasno dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0063 001 un 2116/3931 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7062 012 0063, adrese Aiviekstes māja 12 - 602, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Zemesgrāmatu nodaļā, Kalsnavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.418-602.

Pārdošnas sākuma cena -   14000 EUR (Četrpadsmit tūkstoši euro).

Iepazīties ar objekta dokumentāciju,  saņemt informāciju par atsavināšanas kārtību un vienoties par objekta apskati iespējams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku ar objekta pārdošanas koordinatoru pa tālr. 67728801, mob. 28626308. 

Objekta fotogalerija

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.