Klientu portāls elektrum.lv

Pārdod

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Ungura iela 6, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
2. “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads 3246 006 0215
3246 006 0215 001 
Zemes vienība (1242 m²) un nedzīvojamā ēka  izsole
3. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  izsole
4. Silikātu iela 24, Rīga
0100 110 0172
0100 110 2015 002
Zemes vienība ar kopējo platību 3294 m² un nedzīvojamā ēka (platība 533.1 m²) izsole
5. Rīgas iela 11C, Olaine
8009 005 0018
8009 005 2202 001  
Zemes vienība ar kopējo platību 1769 m² un nedzīvojamā ēka (platība 764.5 m²) izsole
6. Blaževiča iela 26, Indra, Krāslavas novads
6062 004 0852  
Zemes vienība ar kopējo platību 1876 m²  izsole
7. Skrundas iela 4C, Saldus, Saldus novads
8401 009 0079  
Zemes vienība ar kopējo platību 593 m²  izsole
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.