Klientu portāls elektrum.lv

Pārdod

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Ungura iela 6, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
2. „Aiviekste 62”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads 7062 012 0122
7062 012 0073 001
7062 012 0073 002
7062 012 0073 003
Zemes vienība ar kopējo platību 6164 m² un trīs ēkas - ēdnīca (ēkas kopējā platība 822.50 m²), veikals(ēkas kopējā platība 474.80 m²) un taras noliktavas (ēkas kopējā platība 66.10 m²) izsole
3. Slimnīcas iela 6c, Rīga 0100 103 004 4005 Būve – noliktavas ēka, 285.9m² platībā. Zeme īpašuma sastāvā neietilpst. izsole
4. “ZAET Bebru pagastā”, Bebru pagasts, Kokneses novads 3246 006 0215
3246 006 0215 001 
Zemes vienība (1242 m²) un sadales punkta ēka  pārdod
5. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  pārdod
6. Liepu aleja 5, Bārbele, Vecumnieku nov. 4044 504 0016
4044 004 0294 037
Būve – transformatora ēka, 105.1m² platībā. izsole
7. Dambja iela 4, Līči, Stopiņu novads
8096 001 0981
8096 001 0383 003
8096 001 0383 004
Zemes vienība ar kopējo platību 23900 m² un divas ēkas - noliktava (ēkas kopējā platība 1377 m²) un angārs (ēkas kopējā platība 432 m²) izsole
8. "Ceptuve", Nītaure, Amatas novads
4268 006 0095 001
4268 006 0095 002
4268 006 0095 003
4268 006 0095 004
4268 006 0095 051
Būves – administratīvā ēka ar dzīvokli (121.9 m² platībā), saimniecības ēka (219.7 m² platībā), šķūnis (56.9 m² platībā), radiotornis (13.7 m² platībā) un artēziskā aka. Zeme īpašuma sastāvā neietilpst. izsole
9. Silikātu iela 24, Rīga
0100 110 0172
0100 110 2015 002
Zemes vienība ar kopējo platību 3294 m² un apakšstacijas ēka (platība 533.1 m²) izsole
10. Rīgas iela 11C, Olaine
8009 005 0018
8009 005 2202 001  
Zemes vienība ar kopējo platību 1769 m² un elektrosadales ēka (platība 764.5 m²) izsole
© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.