Klientu portāls elektrum.lv

Pārdod

Kontaktinformācija:ipasumi@latvenergo.lv

 

Nr. p/k Adrese Kadastra Nr./ Apz Objekta raksturojums Darbība
1. Ungura iela 6, Rīga 01000852072
01000850122008
Zemesgabals (platība 33541 m²) un būve. pārdod
2. Talsu iela 11/13, Valdemārpils 8817 003 0029
8817 0030029 001
Zemes vienība (2532 m²) un administratīvās ēkas (527.8 m²)  pārdod
3. Silikātu iela 24, Rīga
0100 110 0172
0100 110 2015 002
Zemes vienība ar kopējo platību 3294 m² un nedzīvojamā ēka (platība 533.1 m²) pārdod
4. Rīgas iela 11C, Olaine
8009 005 0018
8009 005 2202 001  
Zemes vienība ar kopējo platību 1769 m² un nedzīvojamā ēka (platība 764.5 m²) izsole
5. Blaževiča iela 26, Indra, Krāslavas novads
6062 004 0852  
Zemes vienība ar kopējo platību 1876 m²  pārdod
6. "Sunākstes sadales punkts", Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov. 3286 004 0082
3286 004 0082 001
Zemes vienība ar kopējo platību 922m² un būve 32,5m² platībā izsole
7. Liepu iela 23A un Puškina iela 41A, Lielvārde 7413 501 0025
7413 501 0027
Ražošanas ēka (platība 865,5 m² ) un artēziskā aka izsole
8. Gaujas iela 8C, Strenči 9417 001 0047 Zemes vienība ar kopējo platību 2295 m²  izsole
9. Gaujas iela 8A, Strenči 9417 001 0045
9417 001 0903 002
9417 001 0903 001
Zemes vienība ar kopējo platību 2831 m² un administratīvā ēka (242.6 m²), šķūnis (91 m²) izsole
10. Gaismas iela 3, Ķekava 8070 508 0004 Telpu grupa ēkā  ar kopējo platību 416,3 m²  izsole
11. "Austrumlīči" un "Austrumlejas", Aiviekstes pag., Pļaviņu nov. 3242 008 0079
3242 008 0080 001
3242 008 0080 002
3242 008 0081
Zemes vienības (3143 un 101 m²) ar būvēm (142.7 un 15.8 m²) un artēzisko aku  izsole
12. Aiviekstes māja 12 - 602, Aiviekste 7062 012 0063 001 602
7062 012 0063
7062 012 0063 001
Dzīvokļa īpašums izsole
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.