Klientu portāls elektrum.lv

Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
04.03.2019 „FP11 Matīsa ielā 25 demontāža un 10/0,23kV elektrotīkla pārbūve Matīsa ielā Nr.28-Nr.35, Krišjāņa Barona ielā 79 un Aleksandra Čaka ielā 71, Rīgā (3.zona)” IO-57887 ar papildus asfaltbetona seguma izbūves darbiem. 27.03.2019
14:00
04.03.2019 „FP11 Matīsa ielā 25 demontāža un 10/0,23kV elektrotīkla pārbūve Matīsa ielā Nr.28-Nr.35, Krišjāņa Barona ielā 79 un Aleksandra Čaka ielā 71, Rīgā (3.zona)” IO-57887 bez papildus asfaltbetona seguma izbūves darbiem. 27.03.2019
14:00
07.03.2019 „0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1364, Pienotava, Mālupes pagasts, Alūksnes novads” 26.03.2019
14:00
13.03.2019 "0,4 kV GVL pārbūve pie TP-2195 Preiļu novada, Saunas pagasta, Betiškos", IO- 108434 28.03.2019
14:00
13.03.2019 "A-9601, TP-9601 "Sauleskalns", Talsi, Talsu nov." 26.03.2019
14:00
13.03.2019 "A-66 (A/st43 - b.Nr.37), TP-1609 "Pampes",TP-6613 "Riekstu ceļš", Jelgava" 26.03.2019
14:00
13.03.2019 "A-577 (b.Nr.8 - b.Nr.30), TP-5754, TP-5761, TP-5762, Auce, Auces nov." 26.03.2019
14:00
15.03.2019 "TP-8517 "Sēmes meh.darbn." z-1, z-2, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov." 27.03.2019
14:00
15.03.2019 "TP-5326 "Auri", Auru pag., Dobeles nov." 27.03.2019
14:00
18.03.2019 "TP3201 Virgas skola pārbūve Virgas pagasts, Priekules novads., IO-44394" 26.03.2019
14:00
14.03.2019 "T-4389 "Skudras" 0.4kV tīkla pārbūve Limbažu novada Skultes pagastā" 27.03.2019
14:00
14.03.2019 "Ārtipa jaudas slēdža ar RAA un DVS izbūve pie AF29-16 Kocēnu novada Dikļu pagastā" 27.03.2019
14:00
15.03.2019 "Dzintaru iela 7, Pāvilosta, Pāvilostas nov. (pieteikums Nr.115692170)" 25.03.2019
14:00
13.03.2019 "0.4kV tīkla Z-6801-5;7;4-2 pārbūve, "Šķiedras", Madlienas pagasts, Ogres novads", IO-35255. 25.03.2019
14:00
13.03.2019 "0.4kV EPL pārbūve pie T-6624, Z-5, "Galdnieku darbnīca", Ķeipenes pagasts, Ogres novads", IO-95632. 25.03.2019
14:00
12.03.2019 "0.4kV tīkla T-Z-6029-3;4 pārbūve, "Birztalas", Ķeipenes pagasts, Ogres novads", IO-34323. 29.03.2019
14:00
12.03.2019 "20kV EPL A-60 posmā no balsta nr.54 līdz balstam nr.121 un A-6012 pārbūve, Suntažu pagasts, Ogres novads", IO-56278. 29.03.2019
14:00
20.03.2019 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve Dienvidu tehniskās daļas Talsu nodaļā" (pielikums Nr.2) 01.04.2019
14:00
13.03.2019 „20kV EPL A-103 no 1064-1 līdz 20/0.42kV T-1023 un 0.4kV EPL Z-1009-01,02,03,08,09 pārbūve, Ropaži, Ropažu novads”, IO -74942. 01.04.2019
14:00
18.03.2019 "10kV KL TP134-TP131 un TP134-TP1221 pārbūve Liepājā, IO-86160" 26.03.2019
14:00
18.03.2019 "10kV KL pārbūve Vasarnīcu ielā no Lielā prospekta līdz Līvu ielai Ventspilī, IO-66589" 26.03.2019
14:00
19.03.2019 "20 un 0,4 kV EPL pārbūve līnijā ML-24 no SP Lode līdz balstam Nr.456, Aronas pagasts, Madonas novads" 27.03.2019
14:00
19.03.2019 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7243, Sērenes centrs, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads" 27.03.2019
14:00
19.03.2019 "Elektroapgādes jauns pieslēgums Starta ielā 1, Rīgā, TN 111926170" 28.03.2019
14:00
19.03.2019 „20 kV GVL A-80 pārbūve posmā no atdalītāja 80-28 līdz T-8026, Allažu pagasts, Siguldas novads”, IO -52439. 03.04.2019
14:00
20.03.2019 "TP2135 demontāža un 10/0,4/0,23kV elektrotīkla pārbūve Aleksandra Čaka ielā 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37 (posmā no Blaumaņa ielas līdz Lāčplēša ielai), Rīgā (1.zona)" IO-83152 04.04.2019
14:00
20.03.2019 "A-77 (b.Nr.8- b.Nr.76), TP-7752 "Skrimbas", Zemītes pag., Kandavas nov." 29.03.2019
14:00
22.03.2019 "20 un 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1260, L-3, Apši, Trapenes pagasts, Apes novads" 05.04.2019
14:00
19.03.2019 "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7155, Robežkrogs, Neretas pagasts, Neretas novads" 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7242, F-2, Kalte, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads" 05.04.2019
14:00
21.03.2019 "0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 49" IO-115656 03.04.2019
14:00
19.03.2019 "Aizkraukles 1.vidusskolas piebūve, Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, Aizkraukles novads TP-70102 demontāža un jauna KTA izbūve" 28.03.2019
14:00
19.03.2019 T-2166 "Lorenči" Z-2 un Z-4 20/0.4kV tīkla pārbūve Raunas novada Raunas pagastā(atkārtoti) 26.03.2019
14:00
19.03.2019 T-3547 "Riņģi" 20/0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Blomes pagastā(atkārtoti) 26.03.2019
14:00
19.03.2019 T-3659 "Kronis" 20/0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Palsmanes pagastā(atkārtoti) 26.03.2019
14:00
19.03.2019 T-2570 "VĒVERI" pārbūve Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā(atkārtoti) 26.03.2019
14:00
19.03.2019 T-2786 "Dālderi" pārbūve Nītaures pagastā, Amatas novadā(atkārtoti) 26.03.2019
14:00
19.03.2019 T-3647 "Kampi" Z-1 un Z-3 20/0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Brantu pagastā(atkārtoti) 26.03.2019
14:00
19.03.2019 Esošā T-1740 "Ūzēni" 0.4kV līnijas Z-3 šķērsojuma ar projektējamo 110/330kV līniju pārbūve Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā,TN Nr.ELKO330-12/18 25.03.2019
14:00
19.03.2019 Esošā T-1549 "Rožkalni" 0.4kV līnijas Z-2 šķērsojuma ar projektējamo 110/330kV līniju pārbūve Skaņkalnes pagastā, Mazsalacas novadā, TN Nr.ELKO330-10/18 25.03.2019
14:00
19.03.2019 Esošās 20kV līnijas NA22-13 šķērsojuma ar projektējamo 110/330kV līniju pārbūve Alojas pagastā, Alojas novadā, TN Nr.ELKO330-14.2/18 25.03.2019
14:00
19.03.2019 Esošā T-1539 "Kanksis" 0.4kV līnijas Z-1 šķērsojuma ar projektējamo 110/330kV līniju pārbūve Sēļu pagastā, Mazsalacas novadā, TN Nr.ELKO330-8/18 25.03.2019
14:00
19.03.2019 Esošā T-4560 "Rozītes" 0.4kV līnijas Z-1 šķērsojuma ar projektējamo 110/330kV līniju pārbūve Alojas pagastā, Alojas novadā, TN Nr.ELKO330-14.1/18 25.03.2019
14:00
19.03.2019 Esošās T-4544 "Rēciems" Z-6, Z-7, Z-9 līnijas pārbūve, Alderi, Staiceles pagasts, Alojas novads, TN Nr. 30AT40-07/113 25.03.2019
14:00
22.03.2019 „A-96 (b.Nr.16- b.Nr.39), TP-9602 "18.CRBP", Talsi, Talsi nov.” 02.04.2019
14:00
22.03.2019 „TP-4720 "Senči" Z-1, Z-2, Rundāles pag., Rundāles nov.” 02.04.2019
14:00
21.03.2019 "Elektroapgādes jauni pieslēgumi Sergeja Eizenšteina ielā 81, Rīga, TN 110681173; 30KI50-04.05/1545" 01.04.2019
14:00
20.03.2019 "20 kV EPL pārbūve līnijā KL-21 no atdalītāja K21-8 līdz TP-1250, Ape, Apes novads" 25.03.2019
14:00
20.03.2019 "Esošās 20kV līnijas LA-22 šķērsojums ar projektējamo 110/330kV līniju, Alojas pagasts, Alojas novads " TN Nr. ELKO330-15/18 01.04.2019
14:00
20.03.2019 "Esošās 10kV kabeļu līniju pārbūve Lubānas ielā 113A, Rīgā, TN 30AT10-07/718" 29.03.2019
14:00
22.03.2019 „0.4kV EPL pārbūve pie T-3004, F-3, Balvu iela 10B, Viļaka, Viļakas novads” 26.03.2019
14:00
22.03.2019 „0,4 kV EPL pārbūve pie TP6302, "Dauguļi", Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads” 26.03.2019
14:00
21.03.2019 0.4 kV GVL iznešana no pārbūves zonas īpašumā "Spravniški", Laucesas pagastā, Daugavpils novadā (Nr.192i) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "NB23-26 (no b.Nr.47 līdz b.Nr.75) un T-6032 "Vārnas" 20/0.4kV tīkla pārbūve Pārgaujas novada Stalbes pagastā" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "20kV līnijas NV29-35 (no balsta Nr. 16 līdz T-1227) un T-1227 "Bāle" 20/0.4 kV tīkla pārbūve Beverīnas novada Kauguru pagastā" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "T-3743 "Ziediņi" Z-3, Z-4, Z-6 un Z-7 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Brantu pagastā" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "20 kV GVL NS26-13 un T-3831 "Strautnieki" 20/0.4 kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Blomes pagastā" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "T-2316 "Līgatnes stacija" Z-4, T-2470 "Laivene" Z-2, Z-3 un Z-4 0.4kV tīkla pārbūve Līgatnes novada Augšlīgatnē" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "T-3524 "Rauziņa" TP un Z-1, Z-2 un Z-3 20/0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "20kV līnijas LI-31 atjaunošana posmā no balsta Nr.46 līdz nozarlīnijai NI31-11 Amatas pagastā, Amatas novadā" (Atkārtots) 27.03.2019
14:00
22.03.2019 "Elektroapgādes tīklu pārbūve Brīvības ielas posmā un Ezera ielas posmā, Rēzekne (pieteikuma Nr.191i)" 02.04.2019
14:00
22.03.2019 "Elektroapgādes jauni pieslēgumi Dzirciema ielā 100, 123, Rīgā, TN 113571167, 103413170" 28.03.2019
14:00
15.03.2019 Radiotorņa izbūve Vecumnieku novadā, Stelpes pagastā 28.03.2019
14:00
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.