Klientu portāls elektrum.lv

Sarunas ar kvalificētiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
17.07.2019 „Dzīvojamās mājas ārējā elektroapgāde, Siliņi 3, Spilve, Babītes pagasts, Babītes novads”, pieteikuma Nr. 121557186 26.07.2019
14:00
17.07.2019 „Ražotnes ārējā elektroapgāde, Celtnieku iela 1F, Ķegums, Ķeguma novads”, pieteikuma Nr. 103672199 26.07.2019
14:00
17.07.2019 "Elektroapgādes slodzes palielinājums Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, TN 100490170; 100571170" 25.07.2019
14:00
16.07.2019 "KŪDRAS IEGUVES VIETA "Veļu tīrelis", Līvbērzes pag., Jelgavas nov., (114244189) 26.07.2019
14:00
15.07.2019 “Normālās dalījuma vietas LN-23 aprīkošana ar jaudas slēdzi un kontroluzskaiti Dubnas pagastā, Daugavpils novadā”, IO-55513. 29.07.2019
14:00
12.07.2019 „20 kV EPL pārbūve līnijā AL-29 no atdalītāja A29-22 līdz 278b., Ziemeru pagasts, Alūksnes novads” 23.07.2019
14:00
12.07.2019 "d/s Jaunzemnieki, Auru pag., Dobeles nov., pamatpieteikums, 104376180. 22.07.2019
14:00
12.07.2019 "Īpašumi Gulbju iela 1, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 26, 38, 40, 46, 48, 50, 54 un Tērvetes iela 172F, Jelgava, (pamatpieteikums 115418189) 22.07.2019
14:00
11.07.2019 "TP815 0.4kV tīklu rekonstrukcija Skrundas ielā, Saldū, IO-28726" 18.07.2019
14:00
10.07.2019 "110/20 kV apakšstacijas Nr.55 "Rudbārži" demontāža, apakšstacija Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads", IO-71925. 29.07.2019
14:00
09.07.2019 "20 kV gaisvadu līnijas pārbūve Rožupītēs, Ikšķilē, Ikšķiles novadā", pieteikuma Nr. 30AT20-03/597. 18.07.2019
14:00
09.07.2019 “Jaudas slēdža izbūve pie atdalītāja 104-6, Ropažu novads”, IO-55614 19.07.2019
14:00
09.07.2019 “Jaudas slēdža izbūve pie atdalītāja 631-1, Krapes pagasts, Ogres novads”, IO-55683 19.07.2019
14:00
09.07.2019 „20 un 0,4kV EPL pārbūve pie TP-1214, L-4, Teikas, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads” 18.07.2019
14:00
09.07.2019 “0.4kV GVL no TP-4076 pārbūve "Varnaviči", Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā”, IO-57134. 18.07.2019
14:00
09.07.2019 “20 kV GVL LN-29 no A-29-3 līdz b.Nr.75 pārbūve Andrupenes pagastā, Dagdas novadā”, IO-118542. 18.07.2019
14:00
08.07.2019 "10/0,4/0,23kV tīkla pārbūve Rīgā, Stabu ielā Nr. 9; 11; 13, Baznīcas ielā Nr.32; 41/43, Bruņinieku ielā Nr. 8; 8A, Brīvības ielā Nr. 73 (6.zona)" IO-60492 ar papildus asfaltbetona seguma izbūves darbiem. 19.07.2019
14:00
08.07.2019 "10/0,4/0,23kV tīkla pārbūve Rīgā, Stabu ielā Nr. 9; 11; 13, Baznīcas ielā Nr.32; 41/43, Bruņinieku ielā Nr. 8; 8A, Brīvības ielā Nr. 73 (6.zona)" IO-60492 bez papildus asfaltbetona seguma izbūves darbiem 19.07.2019
14:00
14.06.2019 Uzturēšanas remonta darbi AS "Sadales tīkls" līdz 2022.gadam 25.07.2019
10:00
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.