Klientu portāls elektrum.lv

Mēneša priekšmets

Ķeguma spēkstacijas ekspluatāciju pārņem latviešu inženieri

2019.gada decembris

Enerģētikas muzeja krājumā glabājas fotogrāfija, kura uzņemta pirms 80 gadiem – 1939. gada 4.decembrī.

Fotogrāfijā redzami latviešu un zviedru inženieri Ķeguma spēkstacijas (HES) vadības pultī – brīdī, kad jaunās elektrostacijas vadītājs Pāvils Krasovskis (1906–1945) un galvenais inženieris Edgars Kelders (1900–1956) savā pārziņā pārņem Ķeguma HES vadību. Ar šo brīdi simboliski noslēdzas Ķeguma HES celtniecība un sākas jauns posms – hidroelektrostacijas ekspluatācija videi draudzīgas elektroenerģijas ražošanā. 1939. gada 4.decembrī Ķeguma HES bija saražojusi 10 miljonus kilovatstundu elektroenerģijas, to piegādājot rīdziniekiem.

Vēsturiskajā fotogrāfijā no kreisās puses – zviedru būvfirmas "Sentab" inženieris Karls Emils Sederbaums (Carl Emil Sōderbom), Ķeguma spēkstacijas vadītājs Pāvils Krasovskis, Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas vadītāja vietnieks Pēteris Leonhards Stakle, būvinspekcijas vadītājs Mārtiņš Robs un finanšu inspektors Gustavs Feigmanis, Ķeguma spēkstacijas galvenais inženieris Edgars Kelders, un zviedru būvfirmas "Sentab" inženieris Aksels Olsons (Axel Olsson).

Šobrīd interesenti vēsturisko fotogrāfiju var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Pirmās 88 kV elektropārvades līnijas Ķegums-Rīga balsts

2019.gada novembris

Šogad aprit 80 gadi kopš ieslēgta pirmā 88 kV elektropārvades līnija Ķegums – Rīga,  nodrošinot  Ķeguma hidroelektrostacijā saražotās elektroenerģijaspiegādi Rīgai. Elektropārvades līnijas Ķegums – Rīga celtniecību uzsāka 1938. gadā un to izbūvēja gada laikā.

Elektropārvades līnijas balstu konstrukcijas projektēja inženieris Otto Leimanis (1884 – 1960), ņemot vērā zviedru speciālistu pieredzi balstu konstrukciju izstrādē. Elektropārvades līnijas Ķegums – Rīga izbūvē izmantoti  ap 800 dzelzs un impregnētu koka balstu. Lai sagatavotu elektropārvades līnijas koka balstus, ziemā cirta kokus, vasarā tos žāvēja, un tad veica koksnes apstrādi, to piesūcinot ar kreozotu.

Elektropārvades līnijas būvētāju rīcībā tolaik nebija traktoru, pacēlāju un urbju. Sagatavotos balstus ar zirgu pajūgiem nogādāja elektrolīnijas būvvietā, kur to uzstādīšanu veica smagā roku darbā, izmantojot dažādas palīgierīces – rokas vinčas, kantāķus, no metāla caurulēm izgatavotas slīdlaipas, zemes blietes u.c.

Uz katra elektropārvades līnijas balsta uzstādīja brīdinājuma zīmi, izbūves gadu, līnijas numuru (elektrolīnijai Ķegums – Rīga piešķīra 2. numuru – L2) un balsta kārtas numuru.

Šobrīd elektropārvades līnijā Ķegums – Rīga izmantotā 18. balsta fragmentu var apskatīt Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9.

Ķeguma HES turbīna

2019.gada oktobris

Ķeguma hidroelektrostacijas (HES) turbīna izgatavota 1938. gadā rūpnīcā "KMW" (Karlstadt Mekaniska Werkstad) Zviedrijā. Tā ir Kaplana tipa turbīna, aprīkota ar četrām regulējamām darba lāpstām. Turbīnas diametrs ir 4,8 metri, svars 52 tonnas, bet jauda 18,85 MW.Darbojoties turbīna veic 107 apgriezienus minūtē, pie ūdens caurplūdes 138 m3/sekundē. Turbīna Ķeguma HES-1 darbojās 58 gadus. 1998. gadā Ķeguma HES-1 rekonstrukcijas ietvaros turbīnu demontēja.

Ķeguma HES celtniecību uzsāka 1936. gadā. Ķeguma HES projektā bija paredzēti  

četri hidroagregāti ar Kaplana tipa turbīnām ar kopējo jaudu 70 MW.

Pirmās turbīnu daļas uz Ķeguma HES montāžas laukumu piegādāja 1938. gada 25. novembrī. Vienlaicīgi uzsāka divu turbīnu montāžu.

Šogad aprit 80 gadi kopš 1939. gada 15. oktobrī, iedarbinot pirmo hidroagregātu, Daugavas ūdeņi iegrieza pirmo turbīnu. Ķeguma HES uzsāka elektroenerģijas ražošanu, kļūstot par vienu no modernākajām elektrostacijām visā Eiropā. Vienlaikus Ķeguma HES kļuva par Latvijas enerģētikas "šūpuli" – 1939. gada 22. decembrī, nodibinot Valsts elektrības uzņēmumu "Ķegums", aizsākās vienotas energosistēmas izveide Latvijā un Latvenergo koncerna vēsture.

Ķeguma HES turbīna – viena no 20. gadsimta industriālās vēstures lieciniecēm šobrīd apskatāma Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9.


Foto: Marika Vanaga, 2019

Juglas elektrības uzņēmumam - 100

2019.gada septembris

Juglas elektrības uzņēmumaJuglashidroelektrostacijas (uz Mazās Juglas upes) fotogrāfija uzņemta 1938.gadā.

Pirms 100 gadiem –1919.gada augustā Latvijas valdība nodibināja valsts uzņēmumu "Juglas hidroelektriskais tīkls" ar Juglas HES (jauda 95 kW), Augstpriedes HES (jauda 55 kW) un elektrotīklu 300 km garumā. 1922.gadā uzņēmumu "Juglas hidroelektriskais tīkls"pārdēvēja par "Valsts autonomo Juglas elektrības uzņēmumu". Teritoriāli tas bija lielākais elektroapgādes uzņēmums Latvijā starpkaru periodā. 20.gadsimta 30.gadu beigās Juglas elektrības uzņēmums nodrošināja elektroenerģijas piegādi vairāk kā 5 000 klientu Rīgas apriņķī, kā arī Vecumniekos, Iecavā, Bārbelē, Skaistkalnē u.c. Juglas elektrības uzņēmums piegādāja elektroenerģiju arī Ķeguma HES būvvietai 1936. – 1939.gadā.

Līdz ar Valsts Elektrības uzņēmuma "Ķegums" izveidi 1939.gada 22.decembrī Ķeguma spēkstacija un Juglas elektrības uzņēmums bija sākums valsts vienotas energosistēmas izveidei. Četrdesmitajos gados Juglas elektrības uzņēmuma nosaukums Latvijas energosistēmā vairākkārt mainījās. 1950.gadā bijušais Juglas elektrības uzņēmums tika pārdēvēts par Centrālo energorajonu, bet laikā no 1958.− 2007.gadam tā nosaukums − Centrālie elektriski tīkli.

2.pasaules kara beigās Juglas elektrības uzņēmumavēstures aizsācēju- Juglas HES saspridzināja un to vairs neatjaunoja. Šobrīd interesenti vēsturisko Juglas HES fotogrāfiju var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Andrejostas ielā 19, Rīgā, iepriekš piesakoties apmeklējumam www.latvenergo.lv.

Rīgas hidroelektrostacijas celtniecība

2019.gada augusts

Rīgas hidroelektrostacijas (HES) celtniecības fotogrāfija uzņemta pirms 45 gadiem – 1974.gada 29.augustā. Fotogrāfijā aplūkojami Rīgas HES būvdarbi – elektrostacijas ēkas un ūdens pārgāznes aizsprosta izbūve. Šogad aprit 45 gadi kopš iedarbināta Rīgas HES.

Rīgas HES ir otra lielākā hidroelektrostacija Latvijā. Tā atrodas Doles salā, 35 kilometrus no Daugavas grīvas. Realizējot Daugavas hidroelektrostaciju kaskādes izbūves plānu, Rīgas HES būvdarbus uzsāka 1966.gadā. 1974.gadā iedarbināja pirmos trīs hidroagregātus. 1975.gadā, iedarbinot vēl trīs, elektrostacija sasniedza projektēto jaudu – 384 MW. 1979.gadā Rīgas HES jaudu palielināja līdz 402 MW.

Rīgas HES celtniecībā izmantoja tolaik modernākos arhitektoniskos risinājumus, izbūvējot 221 metru garu elektrostacijas ēku, ar oriģinālu fasādes arhitektūru – ēkas sienas balstus no lejas bjefa puses izveidojot kā V veida kolonnas.

1974.gada 3.novembrī, aizverot izbūvētos ūdenspārgāznes aizvarus, uzsāka ūdens uzkrāšanu ūdenskrātuvē (tās platība 35,8 km2). Rīgas HES ūdenskrātuve ir lielākā mākslīgā ūdenskrātuve Latvijā.

Enerģētikas muzejs savā krājumā glabā Rīgas HES celtniecības 64 fotoalbumus, kuros 2538 fotogrāfijās iepazīstama elektrostacijas celtniecība. Šobrīd interesenti vēsturisko fotogrāfiju var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Žurnāls "EGU"

2019.gada jūlijs

Enerģētikas muzeja krājumā ir žurnāla "Elektrības, gāzes un ūdensvada labierīcību vēstnesis "EGU"" 1939.gada decembra numurs – pēdējais šī žurnāla izdevums.

Rīgas pilsētas Uzņēmumu valde izdeva "EGU" kā informatīvu biļetenu ar mērķi rīdziniekiem palīdzēt orientēties elektrības, gāzes un ūdensapgādes izmantošanā un tās priekšrocībās.  "EGU" pirmais numurs pie lasītājiem nonāca 1935.gada 1.janvārī. To turpināja izdot līdz 1939.gada beigām.

Elektroenerģijas un gāzes patēriņa veicināšanai, izdevumā publicēja aprakstus par jaunākajām elektriskajām un gāzes ierīcēm, to izmantošanu mājsaimniecībās. Reklāmas aicināja iegādāties jaunākās un modernākās ierīces – gāzes pavardus, elektriskos kafijas vārītājus, putekļu sūcējus, ūdens boilerus, u.c.

20. gadsimta 30.gados par gāzes un īpaši elektroenerģijas izmantošanas iespējām mājsaimniecībās bija vērojama arvien pieaugoša interese. To veicināja gāzes un elektroierīču tirdzniecības izstādes un rīkotie priekšlasījumi par to izmantošanu mājsaimniecībās.

Pēc Rīgas pilsētas Uzņēmumu valdes aprēķiniem 1935. gadā Rīgā elektroenerģijas, ūdensapgādes un gāzes lietotāju skaits bija sasniedzis 90 tūkstošus. Elektriskais apgaismojums bija 72% dzīvokļu.

Rīgā izbūvētais gāzes vadu tīkls 1935.gadā sasniedza 126 kilometrus. Tomēr gāzes izmantošana mājsaimniecībās bija neliela – tikai 23% mājsaimniecību.

Interesenti žurnālu "Elektrības, gāzes un ūdensvada labierīcību vēstnesis "EGU"" var iepazīt, apmeklējot Enerģētikas muzeja krātuves Andrejostas ielā 19, Rīgā.

Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas zīmogs

2019.gada jūnijs

Enerģētikas muzejs glabā Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecības vēstures liecību – 1936.gadā izgatavoto Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas zīmogu.

1936.gada 1.augustā Latvijas Republikas valdība noslēdza līgumu ar Zviedrijas firmu Svenska Entreprenad A.B. (Sentab) par Ķeguma spēkstacijas celtniecību. Sākās Daugavas pirmās hidroelektrostacijas būvdarbi – viens no spilgtākajiem notikumiem Latvijā starpkaru periodā (1918−1940), kas pavēra iespējas attīstīt valsts elektroapgādi.

Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1936.gada 4.augustā pieņemto likumu "Likums par Ķeguma spēka stacijas būvi", Finanšu ministrijas pakļautībā izveidoja Ķeguma spēkstacijas būvinspekciju. 1936.gada 8.augustā pieņēma noteikumus "Noteikumi par Ķeguma spēka stacijas būves inspekciju", kas noteica tās uzdevumus un kompetences.  Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas pārziņā bija hidroelektrostacijas celtniecības darbu organizēšana un vadīšana, sadarbība ar Sentab inženieriem un projektētājiem, spēkstacijas hidrotehnisko būvju un iekārtu pārbaude un to pieņemšana ekspluatācijā.

Latvijas Republikas Ministru kabinets par Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas vadītāju jeb būvinspektoru iecēla Latvijas Universitātes docentu inženieri Mārtiņu Robu (1874–1947), par viņa palīgu – Finanšu ministrijas Jūrniecības departamenta vicedirektoru un atzītu autoritāti Eiropas valstu hidrologu aprindās inženieri Pēteri Stakli (1881–1944), bet par būvinspekcijas finanšu inspektoru – Latvijas Republikas Valsts kontroles departamenta direktoru Gustavu Feigmani (1885–1941). Būvinspekcijas birojs atradās Tērbatas ielā 14, Rīgā.

1940. – 1941.gada padomju okupācijas laikā Sentab pārtrauca darbību Ķegumā. 1940.gada 1.novembrī iedarbināja Ķeguma HES trešo hidroagregātu, bet tālākie jautājumi par spēkstacijas pilnīgu pabeigšanu palika nākotnes plānos. 1942.gada 1.maijā vācu okupācijas varas iestādes likvidēja Ķeguma spēkstacijas būvinspekciju. Tās pienākumus pārņēma Austrumzemes enerģijas apgādes sabiedrības Latvijas galvenā rajona (Energieversorgung Ostland, GmbH, Generalbezirk Lettland) Latvijas Lielo elektrostaciju pārvalde.

Interesenti Ķeguma spēkstacijas būvinspekcijas zīmogu var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Andrejostas ielā 19, Rīgā.

Pļaviņu HES turbīna

2019.gada maijs

Pļaviņu hidroelektrostacijas turbīna ir Frensisa tipa turbīna, kuras korpusā iebūvētas 15 nekustīgi nostiprinātas darba lāpstiņas. Darbojoties turbīna veic  88,25 apgriezienus minūtē, pie ūdens caurplūduma 280 m3 sekundē. Turbīnas svars ir 120 tonnas, diametrs 6 metri, bet jauda 85 MW. Turbīna Pļaviņu HES darbojās 31 gadu. 1998.gadā turbīnu demontēja, Pļaviņu HES hidroagregāta Nr.2 rekonstrukcijas ietvaros.

Pļaviņu HES celtniecību uzsāka 1961.gadā. Pļaviņu HES bija vērienīgākais būvprojekts Latvijā. Sākotnēji Pļaviņu HES projektā bija paredzēti astoņi hidroagregāti ar Kaplana tipa turbīnām un kopjaudu 600 MW. Ņemot vērā PSRS projektēšanas institūta "Hidroenergoprojekts" projektētāju priekšlikumus, Pļaviņu HES izbūvēja desmit hidroagregātus ar Frensisa tipa turbīnām, paaugstinot hidroelektrostacijas kopējo jaudu līdz 825 MW.

1965.gada 19.aprīlī no Harkovas (Ukrainā) turbīnu rūpnīcas uz Pļaviņu HES atveda pirmo turbīnu, bet 1965.gada decembrī iedarbināja pirmos piecus hidroagregātus. 1966.gadā iedarbināja vēl piecus hidroagregātus, sasniedzot elektrostacijas projektēto jaudu 825 MW. 2017.gadā pēc deviņu hidroagregātu modernizācijas Pļaviņu HES uzstādītā jauda ir 907,6 MW. Pļaviņu hidroelektrostacija ir lielākā elektroenerģijas ražotne Latvijā – jaudīgākā no trim Daugavas hidroelektrostacijām un nozīmīgākais energoapgādes objekts Baltijas valstīs.

Pļaviņu HES turbīna – viena no 20.gadsimta 60.gadu industriālās vēstures lieciniecēm šobrīd apskatāma Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9.

Otra Pļaviņu HES turbīnas daļa apskatāma Pļaviņu HES teritorijā pie autoceļa P87, Aizkrauklē.

Senākais elektroenerģijas skaitītājs muzeja krājumā

2018.gada marts

Enerģētikas muzeja krājumā esošais senākais elektroenerģijas skaitītājs izgatavots uzņēmumā "Paul Firchow Nachfgr." Berlīnē (Vācijā) 20.gadsimta pirmajā desmitgadē. Uzņēmums dibināts 1898.gadā ar nosaukumu − "Paul Firchow − Elektrische Uhren". Tajā ražoja elektroenerģijas skaitītājus un elektriskos pulksteņus.

19.gadsimta nogalē un 20.gadsimta sākumā vairākos uzņēmumos, sabiedriskajās iestādēs, ielās un dzīvojamos namos Latvijā iedegās elektriskās spuldzes. 1905.gadā Rīgā elektroenerģiju piegādāja 652 klientiem, bet 1914.gadā klientu skaits sasniedza jau 12695.

Par patērēto elektroenerģiju klienti varēja norēķināties divejādi – pēc skaitītāja rādījuma vai pēc ierīkoto elektrisko spuldzīšu patērētās jaudas un skaita (šos klientus sauca par paušalabonentiem).

Sākotnēji klientiem Latvijā iznomāja firmu "AEG", "Siemens Schuckert", "P.Firchow", "Aron", "Landis&Gyr", "Ganz", u.c. uzņēmumos ražotos elektroenerģijas skaitītājus. Par elektroenerģijas skaitītājiem katru mēnesi bija jāmaksā nomas nauda. Piemēram, Rīgā 1904. gadā izdotajos elektroenerģijas piegādes noteikumos "Pagaidu nosacījumi par elektriskās straumes piegādāšanu priekš apgaismošanas, spēka un citām vajadzībām iz pilsētas elektrības iestādes Rīgā", nomas maksa par skaitītāju bija noteikta no 3 līdz 24 rubļiem gadā. 20.gadsimta 30.gados elektroenerģijas skaitītājus sāka ražot rūpnīca "VEF" Rīgā un 1935.gadā pilsētā bija vairāk kā 90 000 elektroenerģijas skaitītāju, par ko laikrakstā "Rīts" vēstīja  publikācija ar zīmīgu nosaukumu "90 000 skaitītāji vēro: Cik spoži deg Rīgas spuldzes". (Rīts, 1935. gada 16. maijs, Nr.134)

Arī citviet Latvijā 20.gadsimta 30.gados strauji pieauga to klientu skaits, kas norēķinājās par patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāju rādījumiem.

Tāpat kā citās jomās, arī elektroenerģijas uzskaitē tehnoloģiju attīstība ir ļoti dinamiska, un šodien, plaši ieviešot viedās elektroenerģijas uzskaites ierīces, skaitītājs ar rotējošo disku un skaitļu rullīšu reģistru jau kļuvis par vēstures liecību.

Vienu no senākajiem uzņēmumā "Paul Firchow Nachfgr." ražotajiem un Latvijā lietotajiem elektroenerģijas skaitītājiem šobrīd var aplūkot Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9.

Veļas mazgājamā mašīna "Rīga – 60"

2019.gada aprīlis

Veļas mazgājamā mašīna "Rīga – 60" izgatavota 1965. gadā Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcā (RER). Sākotnēji rūpnīcā  ražoja dažādas elektroiekārtas (celtņu, vilcienu elektromotorus, vilcienu un tramvaju pasažieru vagonu apgaismošanas iekārtas, u.c), bet 1950. gadā RER pirmā Padomju valstī uzsāka sadzīves veļas mazgājamo mašīnu ražošanu. Veļas mazgājamo mašīnu popularitāte strauji auga. 1960. gadā Latvijas mājsaimniecībās uz 100 ģimenēm bija 29 veļas mazgājamās mašīnas, bet 1980. gadā – jau 76. Tieši modelim "Rīga" bija lemts kļūt par vienu no vispopulārākajiem veļas mazgājamo mašīnu modeļiem. Lai arī tās prasīja daudz roku darba, Padomju valstī Rīgas ražojums kļuva par katras mājsaimnieces sapni un ik gadu rūpnīcā izgatavoja ap 600 000 veļas mazgājamo mašīnu.

Veļas mazgājamā mašīna "Rīga – 60" bija paredzēta 1,5 – 2 kg veļas izmazgāšanai. Tā kā tai nebija centrifūgas, to kompensēja speciāli izgatavots divu regulējamu gumijas rullīšu spiešanas mehānisms – manuālais izspiedējs, ko piestiprināja veļas mazgājamās mašīnas korpusa virspusē. Veļas mazgāšanu nodrošināja plastmasas diskveida ierīce (aktivators), kuru darbināja elektromotors (jauda 150 W). Viens veļas mazgāšanas cikls parasti aizņēma 4 – 5 minūtes, skalošana – vēl tikpat. Ūdeni veļas mazgāšanai iepriekš bija jāsakarsē un mašīnā jāielej. Arī netīrā ūdens nomaiņa bija jāveic manuāli. Lai arī veļas mazgājamā mašīna maz atgādina šodien pazīstamās modernās automātiskās veļasmašīnas, taču padomju mājsaimniecēm tas bija lielisks palīgs mājsaimniecībās.

Šobrīd veļas mazgājamo mašīnu "Rīga – 60" var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Elektromontiera kāpšļi

2019.gada februāris

Elektromontiera kāpšļi kāpšanai elektrolīnijas koka balstā izgatavoti ap 1926.gadu. Tie kalti kāda Talsu kalēja darbnīcā. Kāpšļu pāra kopējais svars ir 6 kilogrami.

Kalēja kaltie kāpšļi mūsdienās ir retums un arī Enerģētikas muzeja krājumā šobrīd glabājas tikai viens pāris. Senajiem Talsu montiera kāpšļiem ir īpatnējā formā veidota kalta pēdas pamatne, ko ar ādas siksnām piesprādzēja kājai.

20.gadsimta pirmajā pusē Kurzemē nozīmīgākie elektroapgādes centri bija Liepājas, Ventspils, Saldus, Tukuma, Kandavas un Talsu elektrostacijas. Arī citviet attīstījās pašvaldību, privāto un kooperatīvo elektrostaciju celtniecība un elektrotīklu izbūve, nodrošinot elektroenerģijas piegādi klientiem Kurzemē.

1912.gadā akciju sabiedrība "Licht und Kraft" Talsos izbūvēja līdzstrāvas elektrostaciju un elektrotīklu pilsētas namu un ielu apgaismošanai. 20.gadsimta 20.gados elektroenerģijas pieprasījums auga un 1926.gadā Talsos sāka darboties pašvaldības elektrocentrāle. Pilsētā izbūvēja elektropārvades tīklu – zemsprieguma elektrolīnijas 9 km garumā un kabeļu līniju 0,8 km, ierīkojot divus transformatoru punktus. Pilsētas ielas apgaismoja 39 spuldzes, bet 1926. gadā saražotās 28 220 kWh elektroenerģijas piegādāja 420 klientiem. Dažus gadus vēlāk elektrotīklu paplašināja. Izbūvējot jaunas elektrolīnijas, elektroenerģiju sāka saņemt ne vien klienti pilsētā, bet arī apkārtnes iedzīvotāji.

Šobrīd ikvienam interesentam unikālos Talsos kaltos elektromontiera kāpšļus ir iespēja aplūkot Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9, Ķeguma novadā.

Rīgas ielu elektriskā apgaismojuma projekts

2019.gada janvāris

Rīgas ielu elektriskā apgaismojuma projekts izstrādāts 1902.gadā Oskara fon Millera (1855–1934) Tehniskajā birojā Minhenē (Vācijā) Andrejsalas elektrostacijas  un pilsētas elektroapgādes projekta ietvaros.

1905.gadā Andrejsalas elektrostacija uzsāka elektroenerģijas ražošanu un piegādi klientiem Rīgā. Elektriskā gaisma iedegās ne tikai pilsētas centra dzīvojamos namos un iestādēs, bet arī ielu apgaismojuma laternās.

Saskaņā ar Rīgas ielu elektriskā apgaismojuma projektu pirmo laternu uzstādīja vietā, kur šodien atrodas romantiskākā satikšanās vieta pilsētā un slavenais "Laimas" pulkstenis, kuru gan uzstādīja 1924.gadā. Tagadējā Brīvības laukumā un Brīvības bulvārī posmā līdz Elizabetes ielai  kopumā bija 20 elektriskā loka lampas.

Ielu apgaismojuma ierīkošanas otrajā kārtā – nākamās 70 elektriskā loka lampas iedegās pilsētas centra daļā – tagadējā Basteja, Aspazijas, Raiņa un Kalpaka bulvārī, Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Nacionālā teātra līdz Elizabetes ielai. Apgaismota bija arī Elizabetes iela posmā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai. Tagadējā Krišjāņa Barona iela bija apgaismota posmā no Aspazijas bulvāra līdz Elizabetes ielai. Izgaismots bija arī Marijas ielas sākums pie Rīgas dzelzceļa stacijas,  tagadējā Merķeļa iela un 13.janvāra ielas posmā pie pilsētas kanāla.

Šobrīd vēsturisko Rīgas ielu apgaismojuma projektu var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Rīgas ielu elektriskā apgaismojuma laternas

2018.gada decembris

Rīgas ielu apgaismojuma elektriskā loka lampulaternu projekts izstrādāts Oskara fon Millera Tehniskajā birojā Minhenē (Vācijā) pilsētas elektrostacijas projekta ietvaros 1902.gadā. Pilsētas elektrostacijas (Andrejsalā) projekts ietvēra ne vien elektrostacijas celtniecību, bet arī transformatoru apakšstaciju un elektrotīkla izbūvi pilsētā, nodrošinot elektroenerģijas piegādi klientiem Rīgā.

1901.gada oktobrī Rīgas dome pieņēma lēmumu par pilsētas elektrostacijas izbūvi Andrejsalā. Rīgai ļoti paveicās, jo elektrostacijas projektēšanu veica izcilais vācu inženieris, viens no izcilākajiem elektroenerģijas tehnoloģijas celmlaužiem Eiropā − Oskars fon Millers (1855–1934). 1882.gadā Oskars fon Millers organizēja pirmo elektrotehnisko izstādi Vācijā – Minhenē. Oskaram fon Milleram sadarbībā ar franču elektroinženieri Marselu Deprē (1843–1918) pirmajiem izdevās pārvadīt elektroenerģiju pa 60 km garo augstsprieguma līniju Misbaha–Minhene. Kopīgi ar rūpnieku Emilu Ratenauu 1883.gadā viņš nodibināja firmu Deutsche Edison−Gesellschaft für angewandte Elektricität, kas mūsdienās pazīstama ar nosaukumu AEG. Pēc Oskara fon Millera projekta 1884.gadā Minhenē uzcēla pirmo elektrostaciju Vācijā, bet 1890.gadā viņš nodibināja savu inženieru biroju. 1891.gadā, vadot starptautisku elektrotehniskas izstādi Frankfurtē pie Mainas, Millers kopā ar Mihailu Doļivo−Dobrovoļski (1861–1919) nodemonstrēja elektriskās strāvas pārvadi pa 176 km garo augstsprieguma līniju Laufena−Frankfurte pie Mainas. Tas bija īsts tehnikas meistardarbs un nozīmīgs sasniegums maiņstrāvas pārvadē.1903.gadā pēc Oskara fon Millera iniciatīvas nodibināja Vācu muzeju Minhenē, kurš arī mūsdienās popularizē zinātnes un tehnikas būtisko nozīmi kultūrā.

Rīgas pilsētas elektrostaciju Andrejsalā iedarbināja 1905.gadā, un tā bija lielākā elektrostacija Baltijā. Elektriskais apgaismojums iedegās pilsētas dzīvojamos namos un iestādēs, bet lieliskā mākslinieciskā izpildījuma laternas rotāja Rīgas ielas un parkus. Pēc Oskara fon Millera projekta veidotās laternas bija veidotas jūgendstila dizainā – ar dekoratīvām, liektām līnijām un stilizētu augu motīvu. Pirmās 20 elektriskā loka lampas uzstādīja Aleksandra bulvārī – tagadējā Brīvības bulvārī un Brīvības ielā posmā no Raiņa bulvāra līdz Elizabetes ielai. Nākamās 65 ielu apgaismojuma laternas uzstādīja tagadējā Basteja, Aspazijas, Raiņa un Kalpaka bulvārī,  K. Valdemāra, Elizabetes, K. Barona ielā, Marijas ielas sākumā,  tagadējā Merķeļa ielā un 13. janvāra ielas posmā pie pilsētas kanāla.

Andrejsalas elektrostacijas iedarbināšana un pilsētas centralizētas elektroapgādes, tai skaitā ielu apgaismes, izveide bija nozīmīgs sasniegums, kas ietekmēja Rīgas attīstību un izaugsmi par Eiropas līmeņa modernu pilsētu.

Līdz ar SIA "Jaunrīgas attīstības uzņēmums" dāvinājumu Enerģētikas muzejs savā krājumā ir ieguvis Rīgas pilsētas centrālās elektrostacijas projektu kolekciju, un šobrīd Rīgas pilsētas ielu elektriskā apgaismojuma laternu projektu var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Elektriskais gludeklis

2018.gada novembris

Elektriskais gludeklis izgatavots 1956.gadā Harkovas elektromehāniskajā rūpnīcā (Ukrainā). Šādi maza izmēra modeļi bija populāri "ceļojumu" gludekļi 20. gadsimta 60.–80. gados. Gludekļa jauda 150 W, pamatnes garums tikai 14 cm un svars 900 grami. To ērti varēja ievietot ceļojumu somā līdzņemšanai.

Gludekļus Eiropā sāka izmantot 17.gadsimtā. Sākumā tie bija viengabala dzelzs gludekļi, ko uzkarsēja uz uguns. Vēlāk tos aizstāja mazliet vieglāka konstrukcija – metāla kārba, ko sakarsēja, piepildot ar kvēlojošām − parasti bērza – oglēm. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā lietoja gludekļus, kas darbojās, izmantojot gāzi, spirtu vai petroleju.


Ideja gludekļa karsēšanai izmantot elektrību radās amerikāņu izgudrotājam Henrijam Sīlijam 1882.gadā Ņujorkā.Viņa izgudroto gludekli karsēja elektriskā spirāle. Tas svēra 15 kilogramu un uzsila 30 minūšu laikā. Protams, ka pēc šāda modeļa nebija liels pieprasījums. 1901. gadā Sīlija tautietis Erls Ričardsons piedāvāja savu variantu: gludekli uzsildīja divi ogles elektrodi. 1903.gadā pēc vairākkārtējiem izmēģinājumiem šis variants guva plašu popularitāti mājsaimniecībās. 1905.gadā savu gludekļa variantu patentēja arī amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons.

Pirmajiem elektrisko gludekļu modeļiem nebija iespējas regulēt silšanas temperatūru. Gludeklis pastāvīgi bija ieslēgts elektriskās strāvas tīklā, un gludinot to periodiski vajadzēja atslēgt no elektrotīkla, lai nepārkarstu. Eiropā pirmie gludekļi ar termoregulatoru parādījās 20.gadsimta 30.gados, bet gludekļus ar tvaika funkciju sāka ražot 20.gadsimta 50.gados.

Elektriskos gludekļus Latvijā 20. gadsimta 30.gados ražoja rūpnīca VEF un Šmita mašīnu un aparātu fabrika Rīgā. Šiem modeļiem nebija termoregulatora. 

Tikai 20.gadsimta 70.gados tika radīti jauna dizaina modeļi ar termoregulatoru un tvaika funkciju. 

Patlaban mazā izmēra "ceļojumu" gludekli var aplūkot  izstādē "Elektrība dara visu" Enerģētikas muzejā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9, Ķeguma novadā.

Ampērmetrs

2018.gada oktobris

Ampērmetrs elektriskās strāvas stipruma mērīšanai izgatavots uzņēmumā "Elektrizitäts Aktiengesellschaftvormals Schuckert & Co" Nirnbergā (Vācijā), bet tālākā tā vēsture saistīta  ar Liepājas līdzstrāvas elektrostaciju un elektriskā tramvaja satiksmes attīstību.

1896.gada 14.decembrī Liepājas pilsētas valde noslēdza līgumu ar uzņēmumu "Nirnbergas Kontinentālā sabiedrība"  un Kauņas uzņēmēju Bernhardu Manaseviču par ielu dzelzceļa jeb elektriskā tramvaja satiksmes ierīkošanu, bet 1897.gada 9.jūlijā – par līdzstrāvas elektrostacijas un sadales elektrotīkla izbūvi.

1899.gada augustā Liepājas līdzstrāvas elektrostacijauzsāka elektroenerģijas ražošanu. Elektrostacijā bija divas elektroenerģijas sadales iekārtas – viena pilsētas elektrotīkla, bet otra tramvaja vajadzībām. Elektrostacija ražoja līdzstrāvu ar 440/220 V spriegumu. Pilsētas elektrotīkla vajadzībām tika uzstādīti četri tvaika dzinēji, kas darbināja 240 kW ģeneratorus, kā arī viena 500 kW tvaika turbīna ar 550 V sprieguma ģeneratoru elektriskā tramvaja infrastruktūrai.

19. − 20.gadsimta mijā Liepājas līdzstrāvas elektrostacijā lietotais ampērmetrs ir ne tikai industriālās vēstures liecinieks, bet arī interesants jūgendstila dizaina paraugs – to rotā stilizēts ornaments ar dekoratīvām, liektām līnijām un augu motīvu.

Šobrīd ampērmetrs aplūkojams Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9, Ķeguma novadā.

Precīzā laika pulkstenis

2018.gada septembris

Mehāniskais sienas pulkstenis ar svārstu izgatavots rūpnīcā Clemens Riefler (Cl.Riefler, Fabrik mathematischer Instrumente) Minhenē (Vācijā).

Sākotnēji rūpnīca Riefler ražoja cirkuļus, kuru veiksmīgas pārdošanas panākumu pamatā bija ļoti augsta izstrādājumu precizitāte, ergonomiskums, un tolaik profesionāļu vidū visā pasaulē tie tika atzīti par labākajiem. Vēlāk uzņēmums sāka pievērsties arī metroloģiski precīzu pulksteņu izgatavošanai. Augstās precizitātes dēļ  šos pulksteņus izmantoja zinātnisko institūtu laboratorijās, observatorijās un metroloģijas iestādēs, kurās precīza laika noteikšana bija ļoti svarīga.

Neskatoties uz to, ka jau 20.gadsimta 40. gados strauji sevi pieteica jaunas tehnoloģijas – kvarca pulksteņi, augstās  precizitātes mehāniskos pulksteņus Riefler ražoja līdz pat 1965.gadam. Regulāri pilnveidojot to konstrukcijas, rūpnīcā izgatavoti pavisam 635 mehāniskie pulksteņi. 

Zināms, ka darbībā esoši Riefler precīzā laika pulksteņi šobrīd joprojām ir Vācu zinātnes un tehnoloģiju muzejā Minhenē un Pulksteņu muzejā Furtvangenā (Vācijā), Starptautiskajā Horoloģijas muzejā La Chaux-de-Fonds(Šveicē), kā arī Nacionālajā  pulksteņu muzejā Pensilvānijā un Jūras observatorijā Vašingtonā (ASV).

Arī AS "Sadales Tīkls" Metroloģijas laboratorijā lietots viens no Riefler rūpnīcā ražotajiem unikālajiem precīzā laika pulksteņiem, bet šobrīd, kad tehnoloģiju attīstība ir ļoti dinamiska, tas jau ir kļuvis par vēstures liecību un aplūkojams Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā,Ķeguma prospektā 7/9, Ķeguma novadā.

Eduarda Krauca fotogrāfija – Ķeguma spēkstacijas celtniecība

2018.gada augusts

Skats uz Ķeguma spēkstacijas būvvietu ir viena no populārākajām un atpazīstamākajām fotogrāfijām, kas bija redzama 20.gadsimta 30.gadu Latvijas lielāko preses izdevumu – "Atpūtas",  "Jaunāko Ziņu", "Sējēja"  u. c. lappusēs, stāstot par tā laika nozīmīgākās industriālās būves tapšanu.

Fotogrāfija uzņemta 1937.gada 19.augustā. Tajā aplūkojams pastāvīgais dzelzs tilts pār Daugavu, kā arī pagaidu aizsargdambju norobežotie būvlaukumi upes gultnē. Pastāvīgais tilts bija viens no svarīgākajiem būvelementiem, jo no tā veica tālākos aizsprosta un spēkstacijas celtniecības darbus. 500 metru garā tilta izbūvi uz pastāvīgajiem balstiem pabeidza 1937.gada vasarā. Lai nodrošinātu tilta nestspēju, izbūvēja metāla arkas. Uz tilta ierīkoja šaursliežu dzelzceļa sliedes, pa kurām vilcieniņi vagonetēs piegādāja celtniecības materiālus būvlaukumiem, kur tapa aizsprosta dzelzsbetona konstrukcijas un spēkstacijas ēka.

Fotogrāfijas autors ir fotogrāfs Eduards Kraucs (1898–1977) – dokumentālists ar milzīgu fotogrāfa un kinooperatora pieredzi, kuru Latvijas kino vēsturē pazīst arī kā skaņu kinožurnālu aizsācēju. Šogad 21.augustā Eduardam Kraucam apritētu 120. gadskārta. Gan fotografējot, gan arī filmējot Ķeguma spēkstacijas celtniecību laikā no 1936. līdz 1940.gadam, E. Kraucs radīja patiesi apbrīnojamu dokumentālu stāstu, kā tapa 20.gadsimta nozīmīgākais industriālais objekts Baltijā – Ķeguma hidroelektrostacija. To apliecina arī Eduarda Krauca uzņemto fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcijas iekļaušana UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

Fotogrāfija aplūkojama Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķegumā, bet stikla plates fotonegatīva oriģināls, kā arī pārējie kolekcijas oriģināli aplūkojami Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Koktēlnieka Krišjāņa Kugras skulptūra "Elektromontieris Kristaps"

2018.gada jūlijs

Koka skulptūra "Elektromontieris Kristaps" izgatavota 1974. gadā, tās autors ir koktēlnieks Krišjānis Kugra (1904–1979.).

Latvenergo kādreizējā filiālē "Dienvidu elektriskie tīkli" (tagad – AS "Sadales tīkls" Dienvidu reģions) Sporta svētku tradīcijas aizsākās 20.gadsimta 60.gados. Lai motivētu struktūrvienību kolektīvu sportisko garu, 1974. gadā nodibināja "Dienvidu elektrisko tīklu"Sporta svētku ceļojošo balvu − Elektromontieris Kristaps.

Laikā no 1974. gada līdz 2008. gadam Elektromontieris Kristaps apceļoja gandrīz visas Dienvidu elektrisko tīklu struktūrvienības. 

Ceļojošās balvas  Elektromontieris Kristaps skulptūras (augstums 1,50 m) autors − koktēlnieks Krišjānis Kugra – bija viens no savdabīgākajiem māksliniekiem Latvijā. Kugra dzimis Jelgavas novada Emburgas pagastā, savu amatu apguvis pašmācības ceļā. No bērnībā gūtajiem iespaidiem, vērojot sabiedrību un iepazīstot latviešu literatūras kolorītās personības, Kugra veidoja savas skulptūras, tajās paužot labsirdīgu humoru, attēlojot gan pozitīvo, gan negācijas.

Plašākai sabiedrībai Krišjānis Kugra kļuva pazīstams, kad sāka veidot rakstnieku brāļu Reiņa (1839–1920) un Matīsa (1848–1926) Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" un Annas Brigaderes (1861–1933) literāros varoņus. Ar koka skulptūrām Ķenci un Pāvulu Vecpiebalgas "Kalna Kaibēnos" un Sprīdīti, Lutausi, Annelēm un Meža ķēniņu Tērvetes dabas parkā pazīstams gandrīz katrs. Koktēlnieka veidoto skulptūru skaits sniedzas vairākos desmitos. Gan nelielas (12–13 cm augstas), gan arī liela izmēra skulptūras kā mākslas darbus glabā arī muzeji un privātkolekcijas. 

Kugras skulptūra Elektromontieris Kristaps šobrīd ir kļuvusi ne vien par mākslas, bet arī par vēstures liecību, un interesenti to var aplūkot Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Ierīce matu žāvēšanai un veidošanai

2018.gada jūnijs

Ierīce matu žāvēšanai un veidošanai – fēns "Radiopur" – izgatavots vācu firmā AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft)20. gadsimta 30. gados.  

Senākie matu žāvētāji izgudroti 19. gadsimta beigās. Tolaik tie bija lieli, masīvi un tos izmantoja frizētavās. Ap 1920. gaduvācu firma AEG sāka ražot matu fēnu "Radiopur", kas kļuva par neaizstājamu ierīci matu sakārtojuma veidošanā, jo bijaviegls un ērti lietojams.Matu fēna "Radiopur" dizains un lietošana izrādījās tik veiksmīga, ka AEG to turpināja ražot līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem.

AEG ražotā matu fēna dizaina autors ir Peters Bērenss (Peter Behrens, 1868–1940) – vācu arhitekts un dizainers, kurš 20. gadsimta sākumā strādāja AEG kā mākslas konsultants. Viņš tiek uzskatīts arī par pirmo industriālo dizaineru Vācijas vēsturē. AEG matu fēna "Radiopur" dizains izstrādāts 1915. gadā, bet Pirmā pasaules kara dēļ tā ražošana aizkavējās.

Enerģētikas muzejs šādu AEG matu fēnu saņēma dāvinājumā. Tā īpašniece, sākot strādāt Viesītes frizētavā, fēnu pirkusi 1944. gadā. Fēns nevainojami funkcionējis vēl ilgus gadus arī pēc darba gaitu beigšanas frizētavā, mājas apstākļos frizējot draudzenes.

Šobrīd AEG matu fēns apskatāms Enerģētikas muzejā Ķegumā, izstādē "Elektrība dara visu."

Priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītājs

2018.gada maijs

Mehāniskais vienfāzes elektroenerģijas kilovatstundu skaitītājs (220 V, 5 A. Tips: CO – 2) izgatavots Padomju valstī (PSRS), Maskavas apgabala Mitišķos 1957. gadā.

Skaitītājs ir interesants ar to, ka tā korpusā iebūvētajā lodziņā paredzēta vieta 20 kapeiku monētas ievietošanai, kas tālāk iekrīt „krājkasītē” (Padomju valstī naudas vienība bija rublis, kas sīkāk dalījās kapeikās; 1 rublis = 100 kapeikas).

Skaitītāja darbības princips saistīts ar priekšapmaksu – vispirms jāsamaksā par elektroenerģiju, un tikai tad var uzsākt tās lietošanu. Kad elektroenerģija noteiktās naudas summas vērtībā bija izlietota, tās piegāde tika pārtraukta.

Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeja krājumā ir vēl divi elektroenerģijas skaitītāji, kas ražoti firmā AEG. Tie lietoti Rīgā 20. gadsimta 20.−30. gados, un priekšapmaksa tajos veikta Latvijas latos.

Priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītājus Latvijā un citās Eiropas valstīs lietoja jau 20. gadsimta sākumā. Tie bija populāri viesnīcās. Sākotnēji tie bija ar norēķiniem skaidrā naudā – ar monētām, bet nesenā pagātnē – ar elektroniskām priekšapmaksas kartēm.

Ikvienam interesentam šo unikālo priekšapmaksas elektroenerģijas skaitītāju ir iespēja aplūkot Enerģētikas muzejā − izstādē  "Elektrība dara visu" Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā, Ķeguma novadā.

Adresēšanas iekārta

2018.gada aprīlis

Enerģētikas muzeja krājumā glabājas unikāla adresēšanas iekārta, kas darbināma ar elektrību. Tā izgatavota 20. gadsimta pirmajā pusē rūpnīcā Adrema Maschinenbau GmbH Berlīnē (Vācijā). Adresēšanas iekārtu izmantoja, lai iespiedtehnikā uz metāla plāksnītēm izgatavotu matrices, kurāsreljefi iespiestiRīgas elektrotīkla klientu rekvizīti – abonenta numurs, vārds, uzvārds, adrese un cita informācija.Šīs matrices vēlāk izmantoja, lai tipogrāfiski drukātajās elektroenerģijas norēķinu grāmatiņās iedrukātu (iespiestu)klientu rekvizītus. Šādu adresēšanas iekārtu un matrices lietoja Rīgas elektrotīkla klientu elektroenerģijas norēķinu grāmatiņu sagatavošanai līdz pat 20. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem.

Senākās adresēšanas iekārtas ražoja jau 19. gadsimta beigās ASV, lai izgatavotu piederības zīmes – žetonus. Kopš 1914. gada adresēšanas iekārtas plaši izmantoja pasta un laikrakstu pasūtījumu birojos un pasta nodaļās, lai sagatavotu matrices adrešu reproducēšanai un aplokšņu marķēšanai pasta sūtījumiem. Tolaik tā bija moderna tehnoloģija, kas atviegloja ar roku veicamo adresu rakstīšanu liela apjoma sūtījumiem.

Šādas iekārtas šodien jau ir kļuvušas par tehnoloģiju vēstures liecībām un aplūkojamas vien muzeju ekspozīcijās – ar tām lepojas vēl arī Berlīnes Komunikāciju muzejs un Luksemburgas Telekomunikāciju muzejs.

Adresēšanas iekārta un klientu rekvizītu matrices mūsdienās raksturo bagāto AS “Sadales tīkls” vēsturi un ir aplūkojamas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Mihaila Doļivo-Dobrovoļska (1862–1919) piemiņas plāksnes ciļņa modelis

2018.gada marts

Enerģētikas muzejs saņēmis vērtīgu priekšmetu – izcilā zinātnieka un inženiera, bijušā Rīgas Politehnikuma studenta Mihaila Doļivo-Dobrovoļska piemiņas plāksnes ciļņa ģipša modeli.

M. Doļivo-Dobrovoļska vārds inženierzinātņu vēsturē pazīstams saistībā ar ievērojamiem izgudrojumiem un atklājumiem,kas radikāli pārveidoja pasaules elektrotehniku. Viņš izgudroja asinhronos elektrodzinējus, trīsfāžu ģeneratorus, elektromotorus un transformatorus, ieviesa praksē trīsfāžu maiņstrāvu. M. Doļivo-Dobrovoļskis Rīgas Politehniskajā augstskolā studēja ķīmijas tehnoloģiju (1878–1881), taču, domājams, politisku apsvērumu dēļ izslēgts no augstskolas. 1883. 1885. gadā viņš turpinājis studijas Darmštates Tehniskajā augstskolā Vācijā, pēc tam strādājis lielākajā elektrotehnikas uzņēmumā AEG, turpinot interesēties par jaunumiem elektrotehnikas jomā pasaulē. 1891. gadā pirmo reizi vēsturē, demonstrējot augstsprieguma maiņstrāvas pārvadīšanu 170 km attālumā no Laufenas HES līdz elektrotehnikas izstādei Frankfurtē pie Mainas (Vācijā), M. Doļivo- Dobrovoļskis pielika punktu debatēm tehniskās inteliģences vidū un pierādīja piemērotāko elektroenerģijas pārvades sistēmu nākotnei.  

M. Doļivo-Dobrovoļska piemiņas plāksnes ciļņa ģipša modeļa autors ir tēlnieks Viktors Suškēvičs. Pēc M. Doļivo-Dobrovoļska portreta ģipša modeļa izgatavota piemiņas plāksne, kas uzstādīta Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) galvenajā ēkā, atzīmējot M. Doļivo-Dobrovoļska 150. dzimšanas dienu un 2012. gadā piešķirto RTU Goda biedra nosaukumu (post mortem – pēc nāves).

Viktors Suškēvičs latviešu tēlniecībā atpazīstams ar plašu profesionālās darbības spektru no medaļu žanra, mazām formām līdz portretiem un monumentāliem tēlniecības darbiem. Viņa radošajā darbībā atspoguļojas arī aizrautīga interese par Latvijas vēsturi. Tēlnieks ir daudzu piemiņas plākšņu autors. Tās veltītas izciliem mūziķiem, kultūras darbiniekiem, zinātniekiem, kā arī vēsturiskām personībām.  Pie lielākajiem autora sasniegumiem pieskaitāms monumentālais Svētā Meinarda piemineklis Ikšķilē un dekoratīvā bruņurupuča skulptūra Ventspilī.

Televizors “Šilelis 405 D-1”

2018.gada februāris

“Šilelis” markas melnbaltā attēla televizorus 1972. gadā uzsāka ražot Kauņas radiorūpnīcā, Lietuvā. Līdz 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigām saražoti vairāki televizora modeļi, kas atšķīrās ar nelielām tehniskām niansēm un vizuālo izskatu.

Šie nelielā izmēra pārnēsājamie televizori kļuva ļoti populāri 20. gadsimta 70. – 80. gados visā padomju valstī, arī ģimenēs Latvijā, jo tos varēja paņemt līdzi arī tūrisma braucienos, dodoties pārgājienos dabā vai atpūtā uz vasarnīcām (televizora izmēri 25 x 25 x 16 cm un svars 3,8 – 4,8 kg). Laikā, kad vidējā strādnieka alga padomju valstī sasniedza 120–150 rubļus mēnesī, “Šilelis” maksāja 185 rubļus. Šī cena bija vēl viens no televizora pievilcības faktoriem, jo salīdzinājumā ar lielo izmēru televizoru cenām (ap 300 rubļu un vairāk) bija ģimenei draudzīgāka.

TV pārraižu uztveršanai televizorā iebūvēta teleskopiskā antena, kas pārraides spēja uztvert 70 – 80 kilometru attālumā no raidītāja vai telecentra. Televizoru varēja pieslēgt gan pie 220 V maiņstrāvas elektrotīkla, gan izmantot jebkuru 12 V pastāvīgas strāvas avotu – akumulatoru bateriju vai automašīnas akumulatoru.  

Zināms, ka Kauņas radiorūpnīcas ražotie televizori “Šilelis” guva ievērību arī ārpus padomju valsts robežām. 1972. gadā Leipcigā, Vācijā (tolaik – Vācijas Demokrātiskā republika) tautsaimniecības sasniegumu izstādē saņemta zelta medaļa.

Līdz 2018.gada 4.februārim muzeja kolekcijā esošais “Šilelis 405 D-1” apskatāms Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētajā izstādē “TEV IR PIENĀKUŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms interneta. Pēdējā paaudze”, kļūstot par “dzīvu” vēstures liecību – RTU speciālisti to atkal iedarbināja.

Pašlaik ikvienam muzeja apmeklētājam ir iespēja šādus televizorus apskatīt gan Enerģētikas muzeja krātuvēs Rīgā, Andrejostas ielā 19, gan arī izstādē “Elektrība dara visu” Ķegumā. 

Ultravioleto staru lampa - "Kalnu saule"

2018.gada janvāris

Ultravioleto staru lampa izgatavota Vācijā, Hanau, 20.gs. 20.-30.gados. Šis ir reti sastopams modelis – izgatavots lodes formā.

Mākslīgās ultravioleto staru lampas izgudrotājs ir dāņu medicīnas students Nils Finzens (1860-1904). Saules gaismas efektu pētījumi pierādīja ultravioletā starojuma spēju kairināt bioloģiskos audus un nogalināt kaitīgās baktērijas. Finzens 1895.gadā konstruēja spēcīgu mākslīgo ultravioleto staru lampu, ko izmantoja ādas tuberkulozes pacientu ārstēšanai, un popularizēja domu, ka sauļošanās nāk par labu ne tikai tuberkulozes slimnieku veselībai, bet arī mazasinības, rahīta un citu slimību ārstēšanai, bet profilaktiski – arī nervozitātes mazināšanai un ēstgribas uzlabošanai.

1903.gadā dāņu ārstam N.Finzenam par darbu gaismas terapijas jomā tika piešķirta Nobela prēmija.

Ultravioleto staru lampu dēvē arī par ,”Kalnu sauli”, un šo tēlaino nosaukumu ierīce ieguvusi izdalītā starojuma dēļ. Ierīces vidū iestiprinātā spuldze ražo ultravioletos starus, kas dabā ievērojami lielākā intensitātē atrodami kalnos, kur atmosfēra bioloģiski svarīgo starojumu aiztur daudz mazāk kā līdzenumos. Ultravioleto staru lampu Enerģētikas muzejs saņēmis dāvinājumā. Zināms, ka lampas plaši izmantotas ne tikai gaismas terapijā medicīnā, bet, kā apliecinājis dāvinātājs, lietotas arī individuāli. Lampa iegādāta ap 1938.gadu un ģimenē lietota, lai saņemtu veselīgu “saules” gaismu visu gadu.

Ultravioleto staru lampa aplūkojama Enerģētikas muzeja krātuvē Rīgā, Andrejostas ielā 19.

Fotoaparāts fotografēšanai uz stikla fotoplates

2017.gada decembris

Fotoaparāts Ica Ideal 325 izgatavots Drēzdenē, Vācijā 20. gs. 30. gados un izmantots stikla plašu fotonegatīvu uzņemšanai. Ar šādu fotografēšanas tehniku 20.gs. 30.gados strādāja fotogrāfs, fotoreportieris, kinooperators un latviešu skaņu kino aizsācējs Eduards Rihards Kraucs (1898–1977), kurš no 1936. līdz 1940. gadam veica arī Ķeguma spēkstacijas celtniecības fotodokumentēšanu. Diemžēl E. R.Krauca oriģinālais fotoaparāts Latvijā nav saglabājies, jo 1944. gadā, dodoties bēgļu gaitās, E.R. Kraucs izceļoja uz ASV. Fotoaparāts Ica Ideal ir analoģisks tam, ar kādu strādāja E.R. Kraucs.

Fotografēšanu, kur negatīvu fotoattēlu iegūst uz stikla pamatnes, kas pārklāta ar gaismjūtīgu emulsijas slāni, Latvijā sāka izmantot jau 19. gs. otrajā pusē. Tā pakāpeniski nomainīja senās fototehnikas. Fotonegatīvi tika izgatavoti uz stikla fotoplates, vēlāk izgatavojot fotopozitīvu jeb fotogrāfiju uz fotopapīra neierobežotā daudzumā. Fotofilma tika izgudrota 20. gadsimta 20. gados, bet digitāla fotografēšana uzsākta 20. gs. 70. gados, strauji mainoties arī fotoaparātu konstrukcijām un izmēriem.

Fotoaparāts aplūkojams Enerģētikas muzejā Ķegumā, izstādē "Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca fotoobjektīvu".

Kuzņecova izolators

2017.gada novembris

Kuzņecova fabrikā Rīgā 1940. gada maijā izgatavots augstsprieguma izolators. Tas paredzēts 20 kV spriegumam un ticis izmantots elektrolīnijā Vidzemē, Valmieras pusē. 20. gadsimta 30.–40. gados augstsprieguma un zemsprieguma elektrolīnijās plaši izmantoti Kuzņecova fabrikā Rīgā ražotie porcelāna izolatori. Tie bijuši īpaši pieprasīti savas augstās kvalitātes dēļ, ko atzīst arī speciālisti mūsdienās.

Kuzņecovi savu pirmo uzņēmumu Krievijā izveidoja 1812. gadā, bet 1841. gadā nodibināja manufaktūru Rīgas pievārtē Ķengaragā, toreizējā Dreilingsbušā (tagad –Dreiliņi). Tur ražoja fajansa un porcelāna traukus, vāzes, dekoratīvas figūriņas. 20. gadsimta pirmajā pusē sabiedrībā Kuzņecovu vārds komentārus neprasīja.

Fabrikas produkcijas klāstā bija arī porcelāna izolatori telefonu un telegrāfu centrālēm un augstsprieguma un zemsprieguma elektrolīnijām. 1887. gadā Kuzņecovi bija ieguvuši īpašas tiesības izmantot savā spiedzīmē (logo) Krievijas impērijas simboliku – divgalvaino ērgli, kas redzams uz 20. gadsimta sākumā ražotajiem izolatoriem, kas glabājas muzeja krājumā, bet no 1937. gada uz Rīgā ražotajiem izolatoriem izmantots fabrikas 125 gadu jubilejas zīmogs ar zibens (elektrības) zīmējumu. Šādus izolatorus ražoja līdz 1941. gadam, kad padomju vara fabriku nacionalizēja un pārdēvēja par Rīgas keramikas fabriku. Augstsprieguma izolators aplūkojams Enerģētikas muzeja ekspozīcijā Ķeguma prospektā 7/9, Ķegumā.

Stereoradiola “Simfonija-2”

2017.gada oktobris

Enerģētikas muzeja krājumā ir viens no interesantākajiem A.Popova Rīgas Radiorūpnīcā, 20.gs. 70.gados izgatavotajiem radioaparātiem - stereoradiola “Simfonija-2” ar plašu atskaņotāju un divām atsevišķām akustiskajām skandām.

Radiolu sēriju ”Simfonija” uzsāka ražot 1964.gadā, bet 1967.gadā modernizētu modeli “Simfonija-2”, kam bija modernāks uztvērējs, grozāma magnētiskā antena garo un vidējo viļņu uztveršanai, uzlabots plašu atskaņotājs gan parasto, gan stereofonisko skaņuplašu atskaņošanai, mazāki gabarīti. Stereoradiola bija vienīgā, kas nodrošināja PSRS pieņemto ultraīsviļņu (UĪV) sistēmu uztveršanu un pārraidīšanu, izmantojot speciālu stereodekoderu. Tolaik tās skaitījās augstākās klases stereo radiolas. Tās svars – 25 kg bet akustiskās skandas – 16 kg. Radiola tolaik maksāja dārgi - 373 rubļus un 75 kapeikas.

1969.gadā radiolai piešķirta PSRS Kvalitātes zīme, bet eksporta variantam dots nosaukums “Rigonda-Symphony” un iebūvēts Eiropā izmantotais FM diapazons kā arī uzraksti uz skalas angļu valodā. Radiolu sērijas “Simfonija” dizaina autors ir izcils Latvijas dizainers, mākslinieks Ādolfs Irbītis (1910 – 1983), ko dēvē arī par radiodizaina karali. Viņa radiodizainera karjera sākās ar skicēm radiouztvērējam VEF AR MD/35. Vēlāk viņš radījis teju visas 20.gs. 30.gadu VEF radioprodukcijas ārējo veidolu, kā arī dizainu gandrīz visai apvienības „Radiotehnika” 60. - 70.gadu radioprodukcijai.

Šo interesanto un arī vizuāli skaisto stereoradiolu “Simfonija – 2” muzejam dāvinājis valmierietis Vizulis Liberts un tā apskatāma Enerģētikas muzejā, izstādē “Elektrība dara visu” Ķegumā.

Mehānisks vienas fāzes elektroenerģijas kilovatstundu skaitītājs

2017.gada septembris

Mehānisks vienas fāzes elektroenerģijas kilovatstundu skaitītājs. 220 V, 10(20) A. Tips: Wz2. Skaitītāja sērijas nr.: 432590. Skaitītājs izgatavots valsts uzņēmumu apvienībā „IKA” (Installationen, Kabel und Apparate) Vācijas Demokrātiskajā republikā 20. gadsimta 50. gados. Skaitītājam abos sānos saglabājušās plombas, kas apliecina tā pārbaudes faktu Vācijā.

Uz skaitītāja pamatnes uzspiests zīmogs ar draudīgu tekstu vācu valodā: “Wer vorsätzlich und rechtswidrig Zähler öffnet oder Plomben entfernt oder beschädigt macht sich nach §303 R.St. G.B.-der Sachbeschädigung schuldig. Auch der Versuch ist strafbar” (tulkojumā: „Jebkura persona, kas apzināti un pretlikumīgi atver skaitītāju vai noņem, vai bojā plombu, ir vainīga vandālismā pēc Kriminālkodeksa 303. paragrāfa. Sodāms ir arī mēģinājums.”).

Skaitītājs nonācis Latvijā draudzīgas palīdzības ietvaros no Vācijas ziemeļu apgabalu energoapgādes akciju sabiedrības “HEVAG” 1992. gada jūnijā pēc Latvenergo koncerna darbinieku vizītes “HEVAG” pārvaldē Rostokā. Laikā, kad Latvijā bija izteikts elektroenerģijas skaitītāju trūkums un bija izplatītas to zādzības, Vācijas partneri uz Latviju nosūtīja trīs smagās automašīnas, kuru kravas bija piepildītas ar nepieciešamajiem skaitītājiem.

Skaitītājs ir īpašs ar to, ka tas pārstāv Enerģētikas muzeju Eiropas vēstures nama ekspozīcijā, to atklājot 2017. gada 6. maijā. Eiropas vēstures nama ekspozīciju papildina artefakti no visām 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā stāstīs par sarežģīto Eiropas vēsturi – no mītiem un atklājumiem līdz 20. gadsimta haosam un vienotībai, ko apliecina Latvijas tautsaimniecībai sarežģītā laikā sniegtā palīdzība. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.