Klientu portāls elektrum.lv

AS “Latvenergo” Inspekcijas funkcija

AS “Latvenergo” Inspekcijas funkcija ir kompetenta personu sertifikācijas institūcija un akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām. Pastāvīgi strādāt ekspluatācijā esošās elektroietaisēs, kā arī organizēt šo darbu izpildi var personas, kurām piešķirta elektrodrošības grupa.

Reglamentētā sfērā elektrotehniskā personāla sertificēšana notiek, veicot zināšanu pārbaudi elektrodrošībā, piešķirot personālam attiecīgās elektrodrošības grupas (A, Bz, B, Cz vai C) un izsniedzot apliecības par elektrodrošības grupas piešķiršanu atbilstoši MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

 

Inspekcijas funkcijas adrese un kontakti:
Pulkveža Brieža iela 12, Rīg, LV-1230
tālr. 67728306
e-pasts: info@latvenergo.lv
Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.