Klientu portāls elektrum.lv

Pasniegtas Gada balvas enerģētikā

15.12.2016.

Šodien, 15. decembrī ir apbalvoti Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS „Latvenergo” rīkotā ikgadējā konkursa Gada balva laureāti un AS „Latvenergo” studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētāji.

AS „Latvenergo” sadarbībā ar LZA pasniedz Gada balvu par zinātniskajiem sasniegumiem, lai motivētu Latvijas zinātniekus veikt pētījumus, īpaši lietišķos pētījumus enerģētikas attīstības un inovāciju vides veicināšanai.

Svinīgajā pasākumā Gada balvas laureātus un studiju noslēguma darbu konkursa uzvarētājus sveica Dr. sc ing. Āris Žīgurs, AS „Latvenergo” galvenais izpilddirektors, un Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents.Gada balva šogad tiek pasniegta 18. reizi un tās tradīcija ir iedibināta 1999.gadā.

Apbalvošanas ceremonijas atklāšanā Āris Žīgurs, AS „Latvenergo” galvenais izpilddirektors, sacīja: “Mūsdienu pasaules sasniegumi nebūtu iespējami bez tiem atklājumiem, kuri notikuši pirms daudziem gadu simtiem un zinātniekiem, kas tos paveikuši Viens no viņiem, Īzaks Ņūtons, ir teicis: “Es sevi uztveru kā bērnu, kas, spēlējoties jūras krastā, atradis dažus gludākus akmentiņus un košākus gliemežvākus nekā citi. Tai pat laikā bezgalīgais patiesības okeāns palicis mana skatiena netverts.” Šodienas laureātiem es novēlu neapstāties pie sasniegtā, bet skatīties vēl neizzinātajā zināšanu okeānā, kas ir mūsu priekšā.”

Galveno – profesora A. Vītola vārdā nosaukto Gada balvu par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas enerģētikā 2015. gadā saņēma:

- Dr.sc.ing. Jānis Rozenkrons. Kopš 2004.gada J.Rozenkrons ir Rīgas Tehniskās Universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesors. Savā zinātniskajā darbībā ir 123 publikācijas t.sk. 3 monogrāfijas, 23 autorapliecības un patentus un 18 metodiskos darbus. 1992. gadā iegūst doktora grādu. Zinātniskā darba tēma: Transformatoru slodzes kontroles dzesēšanas vadības un diagnostikas sistēmas izstrāde. J. Rozenkrons vadījis vairāk nekā 25 zinātniski - pētnieciskos projektus un līgumdarbus, kā arī vada zinātniskos darbus (disertācijas, maģistra darbus un inženierprojektus) studentiem.

Gada balvupar nozīmīgu devumu enerģētikāšogadsaņēma:

- Dr.sc.ing. Rolands Arājs, kurš kopš 1955. gada ir bijis inženieris, vadītājs  un direktors dažādos uzņēmumos: projektēšanas institūtā “Siltumelektroprojekts”, uzņēmumā “Seļektro” projektu grupas vadītājs, Latvenergo  centrālās eksperimentālās elektrolaboratorijā, Rīgas elektrotīkla skaitļošanas daļā, Enerģētikas celtniecības trestā,  AS “Latvenergo” filiālē “Latvenergo projekts”. LEK standartu izstrādes grupas vadītājs, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas” (LEEA) pirmais sertifikācijas institūcijas organizators un vadītājs.

- Dr.sc.ing.Aigars Laizāns  – LLU Tehniskās fakultātes, Enerģētikas institūta profesors. Zinātniskā darba tēma : Lauksaimniecības enerģētika, pārejas procesi elektroenerģētikas sistēmās, to modelēšana un praktiskie risinājumi industriālajam pielietojumam, atjaunojamie energoresursi autonomā energoapgādē, lokālo energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, mobilo ierīču energoapgādes risinājumi, elektroauto uzlādes staciju mijiedarbība ar elektrisko tīklu un auto uzlādes sistēmu efektivitātes paaugstināšana. 


Balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem  2016. gadā saņēma:

- Dr.phys.Dmitrijs Bočarovs   – zinātnisko darbu kopa “Kvantu ķīmijas aprēķini  UN un UO2 materiāliem kodolu enerģētikai un TIO2 nanocaurulēm ūdeņraža enerģētikai”;

- Dr.sc.ing.   Nauris Jankovskis– promocijas darbs “Viedo tehnoloģiju izmantošanas paņēmieni Latvijas sadales tīklos”;

- Dr.sc.ing. Jevgeņijs Kozadajevs – promocijas darbs “Jaudas transformatoru aizsardzība no starpvijumu bojājumiem”;

- Dr.sc.ing. Uģis Sirmelis – promocijas darbs “Pilsētas elektrotransporta sistēmu modelēšana optimālu enerģijas uzkrājēju parametru izvēlei”;

- Dr.sc.ing. Laila Zemīte – promocijas darbs “Elektrosadales tīklu drošuma aprēķina metodes un to realizācija.”


Devīto gadu AS „Latvenergo” rīko arī studiju noslēguma darbu konkursu četrās kategorijās: kvalifikācijas darbs, bakalaura darbs, inženierprojekts, maģistra darbs.

Kategorijā kvalifikācijas darbs apbalvojumu saņēma: Artūrs Galītis par darbu “Apakšstacijas "Saulkrasti" 20 kv sadales rekonstrukcija”; Jānis Brencis par darbu “Zemes gabalu ārējā elektroapgāde Lietus ielā 6, Berģos, Garkalnes novadā”.

Kategorijā bakalaura darbs apbalvojumu saņēma: Roberts Otaņķis par darbu   “Ģeotermālās enerģijas izmantošanas iespējas elektroenerģijas ražošanā Latvijā”; Raimonds Soloha par darbu “Inovatīvas saules siltumenerģijas sistēmas centralizētās siltumapgādes sistēmā”; Lāsma Černovska par darbu “Siltumenerģijas gala lietotāja energoefektivitātes ietekme uz centralizētu siltumapgādes sistēmu”; Vladislavs Kopolovecs par darbu “Lokālās centrālapkures sistēmas karstā ūdens spiediena regulēšanas procesa automatizācija”; Roberts Šantars par darbu “Elektroenerģijas no atjaunīgiem energoresursiem ražošana un integrēšana lokālos mikrotīklos”.

Kategorijā bakalaura darbs ar projekta daļu apbalvojumu saņēma:  Viesturs Krasnovs par darbu “Pakuļu hidroelektrostacijas modernizācijas projekts Saldus novadā”.

Kategorijāinženierprojektsapbalvojumu saņēma: Uģis Šņigirovs par darbu “Transformatora apakšstacijas T-1070 zonas elektrotīkla rekonstrukcija Kocēnu novadā”; Miķelis Pušilovs par darbu ” Rūpnīcas "VESTO TECHNOLOGY" elektroapgāde Saldū”; Dzintars Sprūģis par darbu “20/0.4 kV apakšstacijas TP-8273 zonas elektroapgādes rekonstrukcija Zantes pagastā, Kandavas novadā”.

Kategorijā maģistra darbs apbalvojumu saņēma: Žanete Mertena par darbu “Metodika siltumtīklu energoefektivitātes analīzei”; Artjoms Skripko par darbu “Siltumapmaiņas intensifikācija ar ultraskaņu”; Mārcis Smalkais par darbu “Sadzīves atkritumu efektīva izmantošana koģenerācijas stacijās”;  Reinis Grūnvalds par darbu “Dispersijas analīze OPGW pārraides līnijās”; Antons Kolmičkovs par darbu “Elektriskā lauka ietekme uz koksnes biomasas gazifikācijas un degšanas procesiem”; Mārtiņš Bogdanovs par darbu “Lifta piedziņas un vadības stenda enerģētisko parametru izpēte un laboratorijas metodiskā materiāla sagatavošana lekciju kursam”; Kristiāns Melnis par darbu “Mācību materiāls: vēja iekārtu modelēšana un emulēšana”; Jevgēnijs Stegura par darbu “LED mirdzdiožu gaismekļa pakāpienveida regulējamā elektroniskā balasta izstrāde un analīze”; Kārlis Zālītis par darbu “Gaismas dizainas efektīva un optimāla modelēšana no energoefektivitātes viedokļa”.

Ivita Bidere

Latvenergo AS
Press Secretary
Tel.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.