Klientu portāls elektrum.lv

AS “Latvenergo” svinīgi atklāja Rīgas TEC-1

10.11.2005.

Šodien, Viskaļu ielā 16, Rīgā notika Rīgas pirmās termoelektrocentrāles (TEC-1) ražotnes svinīgā atklāšana. AS “Latvenergo” ir realizējusi vērienīgu TEC-1 rekonstrukciju, kas uzņēmuma vēsturē ir lielākais investīciju projekts.

Divu gadu laikā ir realizēts AS “Latvenergo” vēsturē lielākais investīciju projekts - Rīgas pirmās termoelektrocentrāles (TEC-1) ražotnes rekonstrukcija, kas izmaksāja 106 miljonus eiro. Tās mērķis bija nomainīt esošās, savu laiku nokalpojušās TEC-1 iekārtas - stacijas neapbūvētajā teritorijā izbūvējot jaunu videi draudzīgu kombinētā cikla energobloku. TEC-1 ražotnē ir veikti visu galveno iekārtu (divu gāzes turbīnu, katlu utilizatoru, tvaika turbīnas, transformatora ūdens sildkatlu un gāzes kompresoru stacijas) un palīgiekārtu montāžas darbi, kas apliecina stacijas atbilstību līgumā izvirzītajām prasībām.

Pasākuma laikā AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons atzina: “Šī ir otrā spēkstacija, kas uzbūvēta neatkarīgās Latvijas vēsturē; - pirmā ir Ķeguma HES, - mūsu valsts energosistēmas sākums pagājušā gadsimta 30. gados. Un šis ir otrs mūsu valsts neatkarības laika iespaidīgākais enerģētikas objekts. Šo divu objektu dzimšanas dienas šķir 66 gadi, tomēr ir arī daudz kopīga, jo gan tad, gan tagad ir jādomā par mūsu pašu ražotu elektrību mūsu tautsaimniecības vajadzībām. Šis gadsimts ir sācies un turpināsies enerģētikas zīmē, jo visā pasaulē atzīst, ka enerģija un tās resursu pietiekamība ir aktuālākais jautājums jebkādai attīstībai.”

Rekonstrukcijas rezultātā TEC-1 elektriskā jauda pieauga no 129,5 līdz 142 MWel. Pateicoties efektīvākai kurināmā izmantošanai elektroenerģiju varēs saražot gandrīz četras reizes vairāk kā līdz šim TEC-1.

Salīdzinājumam fakti:

Kopējās TEC-1 ražotnes jaudas (līdz rekonstrukcijai):
- elektriskā jauda ir 129,5 MWel;
- siltuma jauda - 616 MWth.

Pašreiz TEC-1 uzstādītās jaudas (pēc rekonstrukcijas):
- elektriskā jauda - 142 MWel;
- siltuma jauda - 375 MWth.

TEC-1 darbība 2004. gadā:
- Siltumenerģija: 719 GWh jeb 26% no kopējās TES saražotās siltumenerģijas;
- Elektroenerģija: 225 GWh jeb 5% no kopējās AS "Latvenergo" saražotās elektroenerģijas (17% no kopējās TES saražotās elektroenerģijas).

Plānotā TEC-1 darbība 2006. gadā:
- Siltumenerģija: 1085 GWh jeb 37% no kopējās TES saražotās siltumenerģijas;
- Elektroenerģija: 1021 GWh jeb 56% no kopējās TES saražotās elektroenerģijas.

“Latvijai jācenšas mazināt atkarība no importētās elektroenerģijas. Ir trīs dažādas iespējas, kā to izdarīt, - būvēt papildu jaudas Latvijā, pievienoties Rietumeiropas tirgiem, kā arī palielināt Baltijas valstu sadarbību šajā jomā. Manuprāt, apvienojot trīs valstu spēkus, būs iespējams panākt labi funkcionējošu, stabilu enerģētikas tirgu ar pieņemamām cenām. Rīgas TEC-1 ir viena no modernākajām termoelektrocentrālēm ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā, kas darbosies, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Lai arī šis realizētais projekts saucas Rīgas TEC-1 rekonstrukcija, būtībā mēs redzam pēdējos 30 gados Latvijā pirmo pilnīgi jaunu uzceltu elektrostaciju, kurā ar nelielu jaudas palielinājumu ir izdevies panākt, ka optimizācijas rezultātā saražotais elektroenerģijas daudzums pieaugs vairāk nekā 4 reizes”, šodien ražotnes svinīgajā atklāšanā norādīja Ekonomikas ministrs Krišjānis Kariņš.

Savukārt būvdarbu veicēja SIA "Siemens" izpilddirektors Martti Kohtanens informēja, ka TEC-1 rekonstrukcija bijis lielākais projekts, ko kompānija realizējusi Baltijas valstīs.

Rīgas TEC-1 darbības pamatā ir kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana. Izstrādāto elektroenerģiju TEC-1 nodod AS “Augstsprieguma tīkls”, bet saražoto siltumenerģiju realizē AS “Rīgas Siltums”, kas nodrošina centrālo apkuri un karstā ūdens piegādi Daugavas labā krasta Rīgas iedzīvotājiem. Centralizēta termoelektrostaciju ekspluatācija ir daudz efektīvāka enerģijas ražošana nekā tad, ja daudz mazās stacijas ir izbūvētas vairākās vietās. Tādejādi tiek nodrošināta iespējami mazāka ietekme uz apkārtējo vidi. Rīgas TEC-1 pēc rekonstrukcijas spēj nodrošināt ES un atbilstošo Latvijas vides normatīvu prasību izpildi.

Lai nodrošinātu kopējo energoapgādes sistēmu drošumu, uzlabotu tās darbības efektivitāti un nodrošinātu mūsdienīgu tirgus un licenču prasībām atbilstošu energoresursu piegādes kvalitāti, tika izstrādāta AS “Latvenergo” energosistēmas atjaunošanas un attīstības programma. Tās ietvaros 2003. gada 30. jūnijā AS “Latvenergo” un Siemens grupas uzņēmums Zviedrijā “Siemens Industrial Turbomachinery AB” parakstīja līgumu par AS “Latvenergo” ražotnes Rīgas TEC - 1 rekonstrukcijas projekta realizāciju. Līguma nosacījumi paredz ģenerāluzņēmēja pilnu atbildību par jaunās stacijas projektēšanu, iekārtu piegādēm, celtniecību, montāžu, nodošanu ekspluatācijā, personāla apmācību un 2 gadu garantiju.

Svinīgajā Rīgas TEC-1 ražotnes jaunā bloka atklāšanas pasākumā piedalījās AS “Latvenergo” valde un padome, Ekonomikas ministrs K. Kariņš, uzņēmuma Siemens vadība, Rīgas domes un būvuzņēmumu pārstāvji, kā arī projekta vadītāji.


Andris Siksnis
VAS “Latvenergo”
Korporatīvo komunikāciju departamenta
Ārējo komunikāciju daļas vadītājs
tālr.: 7728811; 9286350

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.