Klientu portāls elektrum.lv

AS “Sadales tīkls” rīkojusies atbilstoši Latvijas likumiem, izmaksājot kompensācijas

02.04.2018.

Izmaksājot  kompensācijas bijušajam AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim, AS ”Sadales tīkls” ir rīkojusies atbilstoši Latvijas likumdošanai. AS "Sadales tīkls" akcionārs ir lēmis par valdes locekļu atsaukšanu, un šādā gadījumā likums paredz atlaišanas pabalstu trīs mēnešalgu apmērā.   

AS “Sadales tīkls” kā Darba devējam, izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, ir pienākums  izmaksāt darba samaksu atbilstoši Darba likumā, Darba līgumā un Darba koplīgumā noteiktajiem mosacījumiem. Savukārt valsts amatpersonu ieņēmumi tiek atspoguļoti ikgadējās ienākumu deklarācijās. AS “Sadales tīkls” ir rīkojusies atbilstoši Latvijas likumdošanai un darbinieku noslēgtajiem darba līgumiem. Uz AS “Sadales tīkls” attiecas likumā noteiktais atalgojuma regulējums, un uzņēmuma vadības algas ir noteiktas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, ievērojot arī atalgojuma līmeni darba tirgū. Principi, pēc kādiem aprēķina kompensācijas, ir vienādi gan vadītājiem, gan arī citiem koncerna darbiniekiem.  

Jebkuram uzņēmumam kā darba devējam ir būtiska konkurētspēja. Svarīgi, lai  darbinieki vēlētos strādāt uzņēmumā un justos sociāli aizsargāti. Tāpat svarīgi, lai darba attiecības  tiktu izbeigtas bez tiesvedības riska. Tāpēc AS “Sadales tīkls” rīcība ir atbilstoša Darba koplīgumam, un tajā noteikto darbinieku tiesību ievērošanu uzrauga sociālais partneris - Arodbiedrība.  

AS "Sadales tīkls" ir AS “Latvenergo” meitassabiedrība, kas uztur un attīsta Latvijas elektrotīklu, nodrošinot elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.