Klientu portāls elektrum.lv

Jaudas maksājumu saistību atpirkšana ļaus mazināt OIK

21.11.2017.

Šodien, 21. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz samazināt AS "Latvenergo" pamatkapitālu par 454,4 miljoniem eiro elektroenerģijas OIK saistību atpirkšanai.

Kā jau iepriekš ziņots, AS “Latvenergo” ir pieteikusies vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaicīgi atsakoties turpmāk saņemt 75 procentus no ikgadējiem elektriskās jaudas maksājumiem koģenerācijas stacijām TEC-1 un TEC-2. Tādējādi valsts saistības ilgtermiņā samazināsies par 262 milj. EUR. Ziņojumā AS “Latvenergo” vienreizējā kompensācija ir novērtēta 454 milj. EUR apmērā. Kompensācija tiks finansēta, valstij kā AS “Latvenergo” akcionārei izmantojot savas tiesības samazināt AS “Latvenergo” pamatkapitālu.

Līdz ar izstrādātā OIK samazināšanas risinājuma ieviešanu ir arī norādīta tendence, ka turpmākajā periodā OIK sāks samazināties. Summāri OIK mazinās no 2,7 EUR centiem/ kWh  2017. gadā uz 2,5 EUR centiem/ kWh  2020. gadā, kā arī ļaus samazināt valsts mērķdotācijas OIK no aptuveni 89 milj. EUR 2018. gadā, līdz ap 18 milj. EUR – 2019. un 2020. gadā. Kā alternatīva scenārijs tika apskatīts OIK pieaugums patērētājiem līdz 4.0 EUR centiem/kWh.


Pēdējo gadu laikā Latvenergo koncerna finanšu rezultāti ir būtiski uzlabojušies, koncerna aktīvi 2017. gada 30. jūnijā pārsniedz 3,8 miljardus eiro, bet pašu kapitāls – 2,4 miljardus eiro. Atbilstoši starptautisku neatkarīgu trešo pušu vērtējumam Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir labāki nekā lielai daļai nozares uzņēmumiem – 2017. gada 30. jūnijā neto aizņēmumi pret pašu kapitālu ir 23%, bet neto aizņēmumi pret EBITDA – 1,5. Vērtējumu par minēto pasākumu radīto ietekmi uz Latvenergo koncerna finanšu stabilitāti ir veikusi arī kredītreitinga aģentūra Moody’s, publicējot skaidrojošu komentāru, bet neveicot AS “Latvenergo” kredītreitinga vai tā nākotnes skatījuma pārskatīšanu. Saskaņā ar Moody’s komentāru Latvenergo spēs saglabāt pietiekošu finansiālo elastīgumu un galvenos finanšu rādītājus līmenī, kas atbilst pašreizējam kredītreitingam Baa2 ar stabilu nākotnes vērtējumu.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.