Klientu portāls elektrum.lv

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis atkāpjas no amata

01.11.2017.

AS “Sadales tīkls” akcionāru sapulce šodien izskatīja Anda Pinkuļa iesniegumu par atkāpšanos no amata un pieņēma lēmumu par viņa atsaukšanu no uzņēmuma valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas. A.Pinkulis iesniegumā, kas adresēts akcionāru sapulcei, savu lēmumu pamato ar atbildības uzņemšanos par trūkumiem uzņēmuma iekšējo normatīvu kontrolē un Sadales tīkla kolektīvam novēl realizēt uzsāktās programmas tīkla modernizācijā un efektivitātes paaugstināšanā.

Pirms divām nedēļām AS “Latvenergo” valde uzdeva AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājam Andim Pinkulim nodrošināt pilnīgu apstākļu noskaidrošanu, izvērtējot AS "Sadales tīkls" veiktās darbības saistībā ar aizdomām par pārkāpumiem elektroenerģijas pieslēgumu realizēšanas procesā. Asi Ekonomikas ministra pārmetumi otrdien, 31.10., iepazīstinot sabiedrību ar pieslēgumu procesa analīzi, tika adresēti AS “Sadales tīkls”.

AS “Sadales tīkls” akcionāru sapulce, pieņemot A.Pinkuļa demisiju, atzīst, ka sadales sistēmas operatora iepriekšējo gadu vadības komanda tika komplektēta brīdī, kad pēc elektriskajiem tīkliem kritiskiem notikumiem 2011.gada snieglauzē galveno uzmanību nācās veltīt uzņēmuma tehnisko spēju atjaunošanai un nostiprināšanai. AS “Sadales tīkls” vadība aizvadītājos gados izstrādājusi sadales tīkla attīstības stratēģiju, veikusi būtiskus uzlabojumus laika apstākļu neietekmējama elektrotīkla attīstībā, nodrošinājusi pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu, klientu apkalpošanas uzlabošanu,  kā arī izstrādājusi investīciju prioritāšu plānu. Šobrīd Sadales tīkla sistēmā nepieciešams nostiprināt vienotu procesu centralizāciju un unificēšanu, kas ļautu veikt procedūru efektīvu  kontroli.

A.Pinkulis norāda: “Manis vadītā valde  strādāja apstākļos, kad notika tirgus liberalizācija - paralēli investīciju projektu attīstībai bija jāizveido tirgus funkcionēšanai nepieciešamā digitālā infrastruktūra, lai nodrošinātu vienlīdzīgas darbības nosacījumus visiem elektroenerģijas tirgotājiem.  Vitāli svarīgi bija arī izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu uzņēmumu ar pietiekamu materiāli tehnisko bāzi tīkla uzturēšanai. Iespējams, koncentrēšanās uz biznesa un mājsaimniecību klientu elektroapgādes uzlabošanu neļāva pietiekami daudz uzmanības veltīt skaitliski mazākam mūsu klientu segmentam – jaunu elektroenerģijas ģeneratoru pieslēgumu  vienādas procedūras konsekventai ievērošanai un kontrolei. Pēc izskanējušajiem atklājumiem un pārmetumiem Sadales tīkla virzienā šobrīd par būtiskāko uzdevumu uzskatu objektīvas patiesības noskaidrošanu, tādēļ par vairākām pieslēgumu procesā iesaistītām darbībām iesniedzām pieteikumu Valsts policijai ar lūgumu izvērtēt situāciju. Savukārt Sadales tīkla kolektīvam novēlu realizēt uzsāktās programmas tīkla modernizācijā un efektivitātes paaugstināšanā.

Līdz jaunu valdes locekļu atlases procedūras noslēgumam AS “Sadales tīkls” valde strādās trīs locekļu sastāvā, darbu turpinot Baibai Priedītei, Ingai Āboliņai un Raimondam Skrebam. Valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja būs B.Priedīte, kura AS “Sadales tīkls” valdē strādā  kopš 2016.gada. Iepriekš B.Priedīte veica biznesa procesu vadītājas pienākumus AS "SEB banka", kur realizēja apjomīgus, bankas darbībai nozīmīgus projektus, kā arī attīstīja bankas klientu attiecību un klientu servisa vadību. Par vakantajām AS “Sadales tīkls” valdes locekļu pozīcijām tiks rīkots  atklāts konkurss.

Šobrīd notiek audits, kas sniegs detalizētu analīzi par ģeneratoru pieslēgumu procesu.

AS "Sadales tīkls" ir lielākās sadales sistēmas operators Latvijā, kas īsteno neatkarīgu darbību un nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Uzņēmums nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi. AS “Sadales tīkls” darbību pārrauga akcionāra sapulce, kuras intereses pārstāv AS “Latvenergo” kā AS “Sadales tīkls” akciju īpašnieks.

Andris Siksnis

AS “Latvenergo”
Komunikācijas direktors
Tālr. 67728811; 29286350

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.