Klientu portāls elektrum.lv

Konstatē ārēju piesārņojumu Aizkraukles novadā

12.10.2017.

Pļaviņu hidroelektrostacija ir kritiski svarīgas infrastruktūras būve, un tās drošai darbībai tiek veiktas regulāras tehniskās pārbaudes. Regulārās drenāžas sistēmas apsekošanas laikā konstatēts HES teritorijas iežu slānī ieplūdis ārējs piesārņojums. Koncerna darbiniekiem operatīvi ziņojot par konstatēto faktu, ir identificēta apkārtējo vidi apdraudoša situācija ārpus PHES.

Veicot regulāro Pļaviņu HES hidrobūvju apsekošanu, šī gada septembrī stacijas drenāžas iekārtās tika konstatēta ārēja naftas produktu piesārņojuma klātbūtne. Ārpus Pļaviņu HES teritorijas uz Aizkraukles pašvaldības īpašumā esošas zemes atrodas slēgta dzelzsbetona rūpnīca, kas ir vēsturiska piesārņojuma vieta.

Lai novērstu apdraudējumu gan stacijas darbībai, gan apkārtējai videi, koncerna darbinieki rīkojās nekavējoties un atbildīgi. Par konstatēto tika informētas institūcijas, kuru pārziņā ir šādu jautājumu risināšana – Valsts Vides dienests un Aizkraukles pašvaldība.

Pārbaudot no drenāžas sistēmas ņemtos paraugus, tajos konstatēta gudrona, mazuta, solāreļļas u. c. videi bīstamu vielu klātbūtne. Šie paraugi savukārt tika salīdzināti ar tiem, kas iegūti no urbuma dzelzsbetona rūpnīcā. Secināts, ka tie ir identiski un satur vienu un to pašu naftas produktu. Pēc sastāva tas varētu būt kāds dziļi noglabāts mazutam līdzīgs produkts, kas pakāpeniski daudzu gadu laikā ir sasniedzis PHES drenāžas slāņus. Iespējams, tas ir izpleties arī tālāk.

AS “Latvenergo” ir par vides un būvju drošību atbildīgs uzņēmums, kas regulāri veic hidroiekārtu un būvju apsekošanu. Tā kā līdz šim drenāžas sistēmā nebija konstatēta ārēja piesārņojuma klātbūtne, par notikušo koncerna darbinieki nekavējoties informēja Valsts Vides dienestu un Aizkraukles novada pašvaldību. "Atbildība pret apkārtējo vidi ir būtisks mūsu darbības aspekts vienlīdz ar drošu ražotņu darbību. Tādēļ pievēršam vislielāko uzmanību situācijām, kurās ir vides vai drošuma apdraudējuma risks arī ārpus mūsu ražotnēm un citiem objektiem. Savlaicīgi reaģējot uz naftas piesārņojuma klātbūtni, ar mūsu atbildīgās institūcijas varēs ātrāk identificēt un novērst sabiedrību un dabu apdraudošo situāciju,” saka Irēna Upzare, AS “Latvenergo” Vides un darba  aizsardzības direktore.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.