Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo: mūsu ilgtspēja ir inovācijās

02.06.2017.

2017. gada Ilgtspējas indeksa noslēguma ceremonijā 1. jūnijā AS „Latvenergo” piekto gadu pēc kārtas saņēma Ilgtspējas indeksa Platīna (augstāko) novērtējumu. Tādējādi tiek apliecināti koncerna ilgtermiņa un ilgtspējīgie risinājumi enerģijas ražošanā un tirdzniecībā.

Piekto gadu pēc kārtas saņemot augstāko – Platīna – Ilgtspējas indeksa novērtējumu, tiek novērtēts jau ilgstoši īstenotais Latvenergo attīstības virziens. Koncerna ilgtermiņā veiktie ieguldījumi inovācijās – gan ražošanā, gan arī tirdzniecībā un klientu apkalpošanā – sniedz atdevi gan biznesa jomā, gan arī nosaka nozares standartus.Ilgtspēja kā prioritāte ir definēta arī Latvenergo koncerna jaunajā darbības stratēģijā.

Āris Žīgurs, AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs: “Elektrības ražošana nestāv uz vietas, un Latvenergo ir mērķis būt vadošajam uzņēmumam. Tādēļ mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi attīstībai nozarē – pētām un izsveram, kas ir un būs mūsu nākamie soļi. Inovācijas, kas tiek pielietotas Daugavas HES rekonstrukcijā, ļaus mums būt vēl efektīvākiem. Inovācijas, kuras regulāri ieviešam klientu apkalpošanā, ļauj mums piedāvāt tādu pakalpojumu klāstu, kāds vēl nav nevienam no mūsu konkurentiem un es zinu, ka tad, kad viņi būs tur, kur mēs esam šodien, mēs atkal būsim soli priekšā. Latvenergo ir vērā ņemami nolūki arī citās jomās. Inovācijas biznesā un ilgtspēja iet roku rokā – ieguvēji no tā ir visi, - mēs, klienti, sadarbības partneri un investori.”

AS „Latvenergo” Ilgtspējas indeksa novērtējumā sekmīgi piedalās jau kopš tā izveides 2010. gada, kad tas pirmo reizi tika veidots uzņēmumiem Latvijā. Platīna novērtējums ir saņemts arī 2013., 2014., 2015. un 2016. gadā.

Ilgtspējas indeksa Platīna grupu pārstāv SIA „CEMEX”, AS „Cēsu alus”, SIA „„Ventspils nafta” termināls”, AS „SEB banka”, SIA „Rimi Latvia”, SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un AS „Latvenergo”.

„Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās – stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt ilgtspējīgu attīstību. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Šogad Ilgtspējas indeksā novērtējumu pilnībā veica vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumu. Platīna vērtējumu saņem uzņēmumi, kuru kopējais ilgtspējas indekss pārsniedz 90 %. Tas nozīmē, ka uzņēmums korporatīvo atbildību ir pilnībā integrējis savā darbībā, un tajā ir noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī.

Ilgtspējas nedēļā 2017. gada 31. maijā organizētās konferences „Atbildīgu ideju tirgus” ietvaros AS „Latvenergo” jau sesto gadu saņēma Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Apliecību par ģimenei draudzīga komersanta statusu, kas apliecina rūpes par darbinieku un klientu ģimenēm. Šo statusu piešķir par telpu un aprīkojuma atbilstību bērnu vajadzībām, nodarbināto veselības aizsardzību darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarības pasākumos, kā arī komersanta politiku, kas vērsta uz efektīvu darbinieku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darbalaiku u. c. kritērijiem. 

 

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.