Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo: Vedzes upes tīrīšana zivju nārstošanas apstākļu uzlabošanai

22.05.2017.

20. maijā noritējusi pirmā talka Vedzes upes tīrīšanas projektā, kas iekļaujas Latvenergo koncerna ceļotājzivju populācijas atjaunošanas Daugavā izpētē. Attīrītais posms ir sākums, lai palīdzētu zivīm nārstošanā un upē atgrieztos straujtece, būtu redzami akmeņi un dzirdama ūdens čalošana, būtiski uzlabojot ekoloģisko kvalitāti.

AS „Latvenergo” iniciatīva, attīrot Vedzes upi, ir ilgtermiņa projekts, lai izpētītu zivju nārstošanas iespējas Daugavas baseina upēs plašāk. Iesaistot zinātniekus, biedrību „Mēs zivīm” un Ogres pašvaldību, sākta mazas upes tīrīšana no sakritušiem kokiem un bebru dambjiem, tālāk veicot izpēti par zivju populācijas migrēšanas ceļiem un iedzīvošanos pēc zivju mazuļu ielaišanas. Talkā piedalījās Latvenergo koncerna darbinieki, biedrības „Mēs zivīm”  un Ogres pašvaldības pārstāvji, Ogres Valsts ģimnāzijas un sākumskolas skolēni un viņu vecāki,  jaunsargi, brīvprātīgie vides aktīvisti.

Māris Kuņickis, AS „Latvenergo” Ražošanas direktors: „AS „Latvenergo” ir nolēmusi uzņemties šefību par Vedzes upi, kas ir Daugavas baseina upe. Taču šis ir plašāks projekts, kas aptver lašu, taimiņu un upes nēģu nārstošanas izpēti un apstākļu uzlabošanu ilgākā termiņā. Šobrīd rūpējamies par to, lai mūsu iztīrītajā Vedzes upē varētu nārstot foreles un augt to mazuļi, taču ceram, ka nākotnē upē varēs sastapt arī ceļotājzivis. Upe ir ievērojami cietusi no sagāztiem kokiem, bebru dambjiem, kas ūdenim neļauj brīvi tecēt. Talkā strādājām vairāk nekā 50 cilvēku komanda, un kopumā šajā dienā attīrot nogājām līdz aptuveni vienam kilometram garu posmu. Darba apjoms bija liels, jo bebri izveidojuši pamatīgus aizsprostus. Pēc visas upes attīrīšanas rudens pusē Vedzē ir plānots ielaist foreļu mazuļus un vērot, kā tie iedzīvosies. Paldies visām iesaistītajām pusēm: koncerna darbiniekiem, biedrībai „Mēs zivīm”, Ogres pašvaldībai un Ērgļu jaunsargiem par atsaucību un darbu.”

Ivars Dubra, biedrības „Mēs zivīm” vadītājs: „Mazās upes ir nozīmīgas zivju nārstošanai, it īpaši forelēm nepieciešama straujtece, smiltis un oļi. Nogāzies koks pāri upei veido pirmo šķērsli, aiz kura aizķeras jau nākamais zars, tad arī lapas, veidojot aizdambējumu, kur ūdens nevar brīvi plūst. Tas uzkrājas, iesilst un tādējādi kļūst nepiemērots zivju nārstošanai. Mēs kā biedrība piedalāmies projektā, organizējot praktisko darbu, un arī turpināsim Vedzes tīrīšanu. Kokus un zarus, kur varēsim piekļūt, izvedīsim ārā, kā arī piedalīsimies zivju mazuļu ielaišanā.”

Vedze ir viena no Daugavas baseina upēm, kas ir piemērota lašveidīgo zivju – lašu, foreļu un taimiņu – nārstam, jo tās straujteces un dabiskajiem upes posmiem ir šim nolūkam nepieciešamā akmeņaina, oļaina vai granšaina gultne. Upes tīrīšana ir turpinājums Latvenergo koncerna vairākus gadus īstenotajam ceļotājzivju populācijas atjaunošanas projektam Daugavā un izpētei Daugavas baseina upēs, lai novērtētu zivju spēju iedzīvoties un instinktīvo migrācijas atmiņu, atgriežoties to sākotnējā dzīves vietā. 12 km garās upes tīrīšanu plānots veikt pa posmiem ar darbu noslēgumu augustā. Vedzē arī plānots ielaist foreļu mazuļus un pētīt to iedzīvošanos nākamajos gados, kad arī notiks upes apsekošana un tīrīšana. 

Vedzes attīrīšana no sakritušo koku sagāzumiem un bebru aizsprostiem uzlabos ūdens caurvades spēju, ekoloģisko kvalitāti un nodrošinās labvēlīgākus apstākļus lašveidīgajām zivīm un strauta nēģim. Vedze ir pieteka Līčupei, kas ietek Ogrē, iekļaujoties Daugavas upes baseinā. Savā tecējumā tā šķērso Ērgļu novada Ērgļu, Ogres novada Mazozolu un Amatas novada Zaubes pagastus.

AS „Latvenergo” kā videi draudzīgs elektroenerģijas ražotājs katru gadu īsteno vairākus vides projektus. Maijā notiek lašu un taimiņu mazuļu ielaišana Daugavā pie Mangaļsalas, kad kopumā upē ielaiž vairāk nekā 600 tūkstošu viengadīgu lašu un taimiņu mazuļu (smolts), kas izaudzēti z/i „BIOR” Tomes un Doles zivju audzētavās. Septīto gadu notiek AS “Latvenergo” iniciēts projekts, kurā sadarbībā ar biedrību “Mēs zivīm” tiek izgatavotas mākslīgās zivju nārsta ligzdas no egļu zariem un ieliktas Daugavā pie Kaibalas un Ikšķiles. Uz tām nārsto raudas, brekši un asari, tādējādi šāds pasākums būtiski papildina zivju krājumu dabisku atjaunošanos Daugavā. Savukārt vasaras periodā līdz rudenim notiek citu zivju sugu mazuļu: līdaku, vimbu, zandartu, sīgu un nēģu ielaišana Daugavā.

Ilvija Līvmane

AS “Latvenergo”
Komunikācijas projektu vadītāja
Tālr.: 67728815; 29335228
Ilvija.livmane@latvenergo.lv

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.