Klientu portāls elektrum.lv

Izlīdzinātais maksājums – cik patērējam un cik apmaksājam?

12.04.2017.

Lielākā daļa Elektrum klientu, lai ērti pārvaldītu savas izmaksas, ir izvēlējušies Izlīdzināto maksājumu (IM). 2016. gada sākumā, veicot kārtējo pārrēķinu, vairāk nekā pusei mūsu klientu IM ir saglabājies aptuveni nemainīgs vai ir pat samazinājies.

Taču dažreiz, korekti veicot maksājumus, bet patērējot vairāk elektrību, IM pārrēķins ir lielāks par ierasto klienta maksājumu. Tad Elektrum klientu serviss saņem jautājumus, kas ir līdzīgi publiskajā telpā apspriestai situācijai: “Saņēmu IM pārrēķinu, un man ir aprēķināts nesaprotami liels parāds! Visus maksājumus esmu veicis, skaitītāju rādījumus esmu nodevis un šī gada laikā neesmu ne nopircis jaunu elektroiekārtu, ne arī vairāk tērējis elektrību!”

Šeit ir ne tikai viens, bet vairāki mīti, kurus vēlamies izskaidrot, lai klientiem nerastos pārpratumi un neapmierinātība ar izmantoto un izvēlēto pakalpojumu – Izlīdzināto maksājumu.

Izlīdzinātais maksājums ir tikai viens no veidiem, kā maksāt par elektrību. Tā ir klienta izvēle, vai viņš izvēlas IM vai rēķinu. Katram norēķinu veidam ir savas priekšrocības un aprēķina principi.

           1. Ja klients maksā IM, viņš jau iepriekš zina, cik daudz par elektrību maksās nākamos 12 mēnešus. Taču tas nenozīmē, ka tieši tik daudz elektrības viņš patērēs. Respektīvi, apmaksātais apjoms var nesakrist ar faktiski patērēto apjomu – tas var būs lielāks vai mazāks. 

Ja klients mēnesī patērē vairāk, nekā nosedz maksājums, Elektrum turpina piegādāt elektrību un tādējādi kreditēt klienta patēriņu gada garumā. Noslēdzoties gadam, atbilstoši klientam jau zināmajiem IM aprēķina principiem, šis pārtēriņš tiek sadalīts 12 maksājumos uz nākamo gadu

           2. IM nenozīmē, ka mēneša maksājuma summa ir tas pats, cik mēnesī tiek patērēts elektroenerģijas. Taču jebkurā gadījumā ir jānorēķinās par faktiski patērēto elektroenerģiju.

Lai mēneša maksājums pēc iespējas sakristu ar esošo faktisko patēriņu, Elektrum ik gadu aicina klientus ziņot savus skaitītāja rādījumus, lai veiktu korektu pārrēķinu. Taču arī klients pats biežāk var pārbaudīt savu skaitītāja rādījumu un ziņot klientu servisam, lai veiktu pārrēķinu pat vairākas reizes gadā. Nodotie skaitītāja rādījumi ir fiksēts skaitlis, pēc kura vienmēr var pārbaudīt patēriņa atbilstību aprēķinātajam ikmēneša maksājumam. 

           3. Klienta mēneša patēriņš var būt gan lielāks, gan mazāks par aprēķināto ikmēneša maksājumu.

Klients maksā tikai par to elektroenerģiju, ko savām vajadzībām ir patērējis gada laikā un IM pārrēķins tiek veikts tikai atbilstoši šiem viņa individuālajiem datiem.  Tādēļ pēc klientu ziņotajiem skaitītāja datiem Elektrum veic pārrēķinu, kas var būt gan mazāks, gan lielāks nekā iepriekš. Ja klients ir patērējis mazāk un ir pārmaksājis, šī starpība tiek atņemta no aprēķinātā jaunā maksājuma. Savukārt, ja ir patērējis vairāk, nekā apmaksājis, starpība tiek pievienota nākamā perioda maksājumiem, sadalot to 12 daļās.

Ja maksājuma summa ir nemainīga, tas nenozīmē, ka patēriņš arī ir nemainīgs.
Elektrība ir ikdienas pakalpojums, ko patērējam atbilstoši savām vajadzībām – vairāk vai mazāk. Piemēram, iztērējot mēnesī apmaksāto apjomu, mēs taču neslēdzam visu ārā, arī Elektrum, konstatējot, ka tas ir pārsniegts, neatslēdz pakalpojumu. Elektrību turpinām izmantot tieši tāpat, lai nodrošinātu sev attiecīgajā brīdī svarīgo komfortu. Ja izveidojas elektroenerģijas pārtēriņš, to izlīdzina nākamajā maksājumu periodā, sadalot pa 12 mēnešiem. Savukārt, ja klients maina pakalpojuma nodrošinātāju (tirgotāju), vienā – pēdējā rēķinā tiek iekļauta visa patērētā, bet neapmaksātā  elektroenerģija.

Elektroenerģijas patēriņš ir mainīgs.
Mainīga ir ne tikai dzīve – tai līdzi mainās arī elektrības patēriņš, ko ikdienā varam arī nepamanīt. Maksājums tiek aprēķināts pēc vidējā patēriņa apjoma iepriekšējā gadā. Taču gads no gada neatkārtojas precīzi tāpat kā iepriekšējais un ir iespējamas izmaiņas. Saņemot jauno IM aprēķinu, klientam ne vienmēr ir iespējams precīzi atcerēties, ka pirms gada ziemā ir ieslēgti sildītāji apsildei, tomēr tas atspoguļojas kopējā patēriņa pieaugumā. Šāda situācija bija radusies klientei, kuras patēriņš mēneša laikā izauga pat par 300 kWh. Un otrādi – ziema nav bijusi auksta, vecās elektroiekārtas nomainītas, ir saimniekots energoefektīvāk, un patēriņš ir samazinājies.

Klients maksā tikai par to, ko ir patērējis.
Neatkarīgi no norēķina metodes – IM vai rēķins – klients maksā tikai par to elektroenerģiju, ko ir patērējis. Par to, cik ir patērēts, iespējams pārliecināties pēc skaitītāja rādījuma. Arī nākamā perioda maksājums tiek aprēķināts pēc klienta ziņotajiem skaitītāja rādījumiem – lielāks vai mazāks par iepriekšējo. Tātad veidojas pārmaksa vai starpība. Starpība ir maksājums TIKAI par klienta patērēto, bet neapmaksāto elektroenerģiju. Šī starpība tiek sadalīta nākamā perioda maksājumos, kas, mainot pakalpojuma sniedzēju (tirgotāju),  tiek atspoguļota vienā, pēdējā  rēķinā.  Un otrādi - ja ir pārmaksa, tad, mainot tirgotāju, tā tiek atmaksāta klienta kontā.

Maksājumu veido pamatsumma un starpība.
Jaunais IM tiek aprēķināts, saskaitot pamatsummu un starpību. Pamatsummu aprēķina, ņemot vērā klienta elektrības patēriņu gada laikā. Starpība veidojas, ja iepriekš elektrības ir patērēta vairāk vai mazāk par IM prognozēto. Starpības summa tiek izlīdzināta uz nākamajiem 12 mēnešiem. Tādējādi gala aprēķinā starpība tiek vai nu pielikta vai atņemta no pamatsummas.

Piemēram, 2016.g. IM ir aprēķināts par 75 kWh mēnesī jeb 900 kWh gadā. Taču gada laikā faktiski ir patērētas 1200 kWh. Tādējādi jaunā pamatsumma ir par 100 kWh iepriekšējo 75 kWh vietā  (1200 kWh dalot ar 12), kurai tiek pievienota starpība par patērētajām, bet neapmaksātajām 300 kWh, arī to dalot 12 daļās.

Par ikvienu pakalpojumu ir jāmaksā.
Elektroenerģija, līdzīgi kā telekomunikācijas, pārtika vai degviela, ir ikdienā nepieciešams resurss un, kā par jebkuru izmantoto pakalpojumu, par to ir jānorēķinās. Tirgū pastāv dažādi tirgotāji, produkti un norēķinu metodes, kuras klienti var izvēlēties atbilstoši savām vajadzībām un ērtībām. Klients var izvēlēties izmantot fiksētas cenas produktu ar IM, var mainīt norēķinu metodi pret rēķinu vai arī fiksētas cenas vietā izvēlēties tirgotāja biržas produktu. Noteicošais ir klienta vajadzības un ieinteresētība, sekojot līdzi elektroenerģijas tirgotāja piedāvātajām iespējām.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.