Klientu portāls elektrum.lv

Latvenergo pirmie Baltijā saņem Nasdaq biržas Labāko investoru attiecību balvu starp obligāciju emitentiem

27.01.2017.

AS “Latvenergo” ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas saņēmis apbalvojumu “Labākās investoru attiecības Baltijas Parāda vērtspapīru tirgū”. Balva pasniegta Nasdaq Baltijas biržas ikgadējās Baltic Market Awards ceremonijas ietvaros, kurā pirmo reizi tika godināti un sveikti arī Baltijas biržu obligāciju emitenti. Papildus Latvenergo saņēma biržas uzaicinājumu svinīgi iezvanīt tirdzniecības sesijas noslēguma zvanu Nasdaq MarketSite studijā Ņujorkas Taimskvērā.

Nasdaq Baltijas biržas organizē un pasniedz Baltic Market Awards balvas jau kopš 2006. gada, taču šī ir pirmā reize, kad tiek pasniegtas balvas uzņēmumiem, kuru emitētās obligācijas tiek kotētas Baltijas biržās. 160 kritēriju vērtējumā pirmais uzņēmums, kas saņem šo balvu, ir AS “Latvenergo”, realizējot uzticamas, caurskatāmas un labākās prakses investoru attiecības. Bez tam Latvenergo koncerns ir komerciāli veiksmīgs uzņēmums, kas sīvi konkurē ar labiem rezultātiem brīvajā tirgū visās trijās Baltijas valstīs.

Baltijas biržās kotēto uzņēmumu investoru attiecības tiek vērtētas pēc 160 kritērijiem, to skaitā pēc gada pārskatu un starpperiodu pārskatu kvalitātes, uzņēmuma paziņojumiem biržai, uzņēmuma mājas lapas un neatkarīgu ekspertu vērtējuma. Vērtēšanas komitejas locekļu vidū ir akadēmiķi, investori, finanšu analītiķi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī Nasdaq Baltijas biržu pārstāvji.

AS “Latvenergo” obligāciju emisiju uzsāka 2012. gada nogalē. Kopš tā laika uzņēmumā ir mērķtiecīgi veiktas ievērojamas pārmaiņas ar mērķi nodrošināt caurskatāmību un labu korporatīvo pārvaldību. Kopš 2013. gada AS “Latvenergo” publicē ik ceturkšņa finanšu pārskatus, sagatavo korporatīvās pārvaldības ziņojumus atbilstoši AS „Nasdaq Riga” korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī jau divus gadus organizē virtuālās konferences, tādējādi sniedzot iespēju jebkuram interesentam uzdod jautājumus tiešsaistē. Papildus ik gadu tiek gatavots Ilgtspējas pārskats, kas ir vienīgais revidētais ilgtspējas pārskats Latvijā.

 

Dr. sc. ing.Āris Žīgurs, galvenais izpilddirektors, AS „Latvenergo”: “AS “Latvenergo” joprojām ir vienīgā valsts kapitālsabiedrība Latvijā, kas emitējusi obligācijas un varam secināt, ka dalība kapitāla tirgū ir pārspējusi gaidīto. Tā ir devusi energokompānijai iespēju rast papildu finansēšanās avotus ar izdevīgiem noteikumiem, diversificēt aizdevēju loku un veicināt uzņēmuma atpazīstamību investoru vidū, kā arī palīdzējusi izveidot un nostiprināt uzņēmumā visos līmeņos vienotu redzējumu par mērķi - nodrošināt caurskatāmību un labu korporatīvo pārvaldību.

Šobrīd sasniegtais rezultāts ir apliecinājums un signāls uzņēmumiem Latvijā un Baltijā, ka caurskatāmiem un labi pārvaldītiem uzņēmumiem ar skaidru un ilgtspējīgu attīstības stratēģiju kapitāla tirgus var nodrošināt finansējumu uz labvēlīgiem noteikumiem straujākai attīstībai.”

Pēc Adēnas Frīdmanes (Adena Friedman), Nasdaq jaunās prezidentes, izteiktā uzaicinājuma, papildu vērtību saņemtajai balvai piešķir iespēja iezvanīt tradicionālo tirdzniecības sesijas noslēguma zvanu Nasdaq MarketSite studijā Ņujorkas Taimskvērā. Šādu uzaicinājumu birža izsaka tiem uzņēmumiem, kuru investoru attiecību kvalitāte  ir īpaši labi novērtēta.

Baltic Market Awards projekta mērķis ir izcelt Baltijā un nacionālā mērogā labākos sasniegumus investoru attiecībās emitentu vidū, uzlabot vispārējo investoru attiecību standartu kotētajos uzņēmumos, kā arī sniegt tiem individuālu novērtējumu un Nasdaq Baltijas biržu konsultācijas. Vērtēšanas komiteja, kuras priekšsēdētājs ir profesors, korporatīvās pārvaldības eksperts, Geoffrey Mazullo, izvērtē katra emitenta atbilstību iepriekš noteiktiem kritērijiem. Lai uzzinātu vairāk par Baltic Market Awards, apmeklējiet: nasdaqbaltic.com .

 

Par Latvenergo koncernu
Latvenergo koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un pārdošanu, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. Latvenergo koncerna struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķirošā ietekme ir mātessabiedrībai AS „Latvenergo”, kurā ietilpst septiņas meitassabiedrības.

Par Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir pasaulē vadošā biržu kompānija. Tās pakalpojumi - tirdzniecības iespējas investoriem, kotēšanās iespējas uzņēmumiem un biržu tehnoloģijas – tiek sniegti sešos kontinentos. Ar daudzpusīgiem risinājumiem Nasdaq dod iespēju klientiem plānot, optimizēt un īstenot biznesa vīziju ar pārliecību, izmantojot pārbaudītas tehnoloģijas, kas nodrošina caurspīdīgumu un ieskatu mūsdienu globālo kapitāla tirgu virzībai. Nasdaq ir pirmās elektroniskās biržas izveidotāja pasaulē, tās izstrādātās biržu tehnoloģijas nodrošina pakalpojumus vairāk nekā 85 biržās 50 valstīs un aptuveni 1 no 10 pasaules vērtspapīru darījumiem. Nasdaq biržās kotējas vairāk nekā 3 700 kompānijas, kuru kopējā tirgus kapitalizācija sasniedz 10.0 triljonus ASV dolāru. Nasdaq pakalpojumus izmanto gandrīz 18 000 korporatīvo klientu.

Ivita Bidere

AS “Latvenergo”
Preses sekretāre
Tālr.: 67728809; 29279158
ivita.bidere@latvenergo.lv

© AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana ir aizliegta.