Klientu portāls elektrum.lv

Februārī valsts atbalstu saņems vēl 6 tūkst. daudzbērnu ģimeņu un trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību

05.03.2015.

Valsts atbalsts norēķiniem par elektrību februārī piešķirts vēl  6 tūkstošiem  daudzbērnu ģimeņu un trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību.

Daudzbērnu ģimenes katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām (kWh) var norēķināties par cenu, kas atbilst pērnā gada Starta tarifam*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam. Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām. Ja daudzbērnu ģimene atbilst arī trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, tad katru mēnesi atbalsts tiek piemērots par pirmajām 400 kWh. Janvārī atbalstu par pirmajām 400 kWh saņēma 1989 maznodrošinātas un trūcīgas daudzbērnu ģimenes.

AS „Latvenergo” aicina ģimenes, kuras atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, taču vēl nav pieteikušās, izmantot iespēju un aizpildīt pieteikuma formu www.e-latvenergo.lv vai arī klātienē Latvenergo klientu apkalpošanas centrā.

Savukārt datus par maznodrošinātām un trūcīgām personām AS „Latvenergo” katru mēnesi saņem no pašvaldību sociālajiem dienestiem. Arī februārī datu apmaiņa notikusi veiksmīgi – AS „Latvenergo” saņēmusi informāciju par vairāk nekā 53 tūkst. mājsaimniecību, kurām februārī  tiks piemērots atbalsts elektroenerģijas rēķinu apmaksai.

AS „Latvenergo” aicina cilvēkus, kuri noformē trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, sociālajā dienestā norādīt tā līguma numuru, uz kuru attiecināt atbalstu norēķiniem par elektrību. AS „Latvenergo” atgādina, ka valsts atbalstu elektrības norēķiniem aizsargātie lietotāji var saņemt arī tad, ja ģimene dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Jebkurā gadījumā klientam ir jānorāda tā Latvenergo līguma numurs, uz kuru nepieciešams attiecināt atbalstu.

Februāra beigās AS „Latvenergo” klientiem, kuriem valsts  atbalsts piemērots pirmo mēnesi,  nosūtīs vēstuli ar informāciju par piešķirto atbalstu un tālāko norēķinu kārtību.

Saņemot valsts atbalstu norēķiniem par patērēto elektroenerģiju, šiem klientiem katru mēnesi ir jānodod skaitītāja rādījumi, jāsagaida rēķins no Latvenergo (SMS, e-pastā vai pa pastu) un jāveic apmaksa.

Likuma grozījumi nosaka, ka pārejas periodā 2015. gadā elektroenerģiju aizsargātajiem lietotājiem tirgos AS "Latvenergo". Savukārt no 2016. gada aizsargātajam lietotājam tirdzniecības pakalpojumu divus gadus nodrošinās konkursa kārtībā Ekonomikas ministrijas izvēlēts elektroenerģijas tirgotājs. Konkursa priekšmets būs tirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas pienākums aizsargātajam lietotājam ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Aizsargātajam lietotājam tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, finansēšanas apjomu un kārtību noteiks valdība.

* Šo cenu 2015. gadā veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh –  un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme. 

Personas datu apstrāde         Sīkdatņu politka      © AS "Latvenergo" mājas lapas satura kopēšana un pārpublicēšana komerciālos nolūkos ir aizliegta. Citējot atsauce obligāta.